BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > İşe başlamanın tespiti

İşe başlamanın tespiti

Kayseri’den Serap Aslan isimli okuyucumuzun faksla sorduğu sorusu şöyle: “Ben 1984 yılından 1987 yılına kadar bir işyerinde çalıştım.Kayseri’den Serap Aslan isimli okuyucumuzun faksla sorduğu sorusu şöyle: “Ben 1984 yılından 1987 yılına kadar bir işyerinde çalıştım. Ancak, işverenim beni sigortalı göstermemiş. Şimdi ne yapabilirim?” Cevap: Türk Hukuk sisteminde sigortasız işçi çalıştırmak hem suç ve hem de bir kısım müeyyidelere bağlanmıştır. Ayrıca, sigorta pirimi bakımından da bir takım cezaları beraberinde getirmiştir. Bunun için, sigortasız işçi çalıştırmak aslında işverenin aleyhine bir durumdur. İşverenler ve işçiler, İş Hukuku alanında yeterince bilgilendirilmiş olsalar böyle bir duruma meydan vermeyecekleri kanaatindeyiz. İşyerinizin bulunduğu yerin İş Mahkemesi’ne müracaat ederek, 1984-1987 yılları arasında çalıştığınızın tespitini ve sigorta primlerinin böylece işvereniniz tarafından ödenmesini temin etmeniz mümkündür. Bunun için şahit dinletmeniz gerekmektedir. Dosya bilirkişi incelemesinden sonra mahkeme tarafından karara bağlanır. Davayı açarken, SSK’yı da davalı göstermeyi unutmamanız gerekmektedir. Üzgünüm yıllar Ankara Karşıyaka’dan Nurulhuda Uluer’in sorusu da şöyle: “Bir kamu kurumunda bir ömür boyu çalıştım. Emekli oldum. Emekli maaşımı, ihtiyaç içinde olan bir kişiye verdim. Bunun karşılığında senet aldım. Senedin vadesi geldiği halde bu kişi borcunu ödemedi. Senedi icraya koydum. Avukat tuttum. Aradan aylar geçtiği halde hâlâ paramı alamadım. Kimileri avukatım hakkında laf üretmeye başladılar. Ne yapabilirim, avukatım bir yanlışlık yapmış oyabilir mi?” Cevap: Bono, Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenen ve temel ilişkiden mücerret olarak tanzim edilen kıymetli bir evraktır. Bu evraka istinaden 163 örnek ödeme emrine konu olan icra takibi başlatmanız mümkündür. Borçlunuz beş gün içinde itiraz, 10 gün içinde de mal beyanında bulunma imkanına sahiptir. Mal beyanında bulunmadığı takdirde sizin İcra Ceza Hakimliğine müracaat ile, borçlunun en az 10 gün hapis yatmasını talep etme imkanınız vardır. Hacizli günler Arkasından da, borçlunun malvarlığı üzerine haciz işlemi yaptırma imkanınız vardır. Borçlu malvarlığını kaçırmış ise, bu hileli tasarrufların iptali için dava açma imkanınız vardır. Keza, borçlu ödeme taahhüdünde bulunmuş ise, taahhüdü ihlalden dolayı cezalandırılmasını isteme imkanınız vardır. Keza, yedieminliği suiistimal ederse, şikayette bulunma hakkınız vardır. Avukatlar hakkında genellikle bir kısım insanlar dedikodu üretmektedirler. Ancak, bu dedikodulara inanmamak gerekir. Meselenin doğru boyutunu avukatınızla açıkça konuşarak anlayınız. Hiçbir avukat müvekkilinin aleyhine bir davranış içinde olmaz. Ancak, bazı borçlular bir kısım hukuki imkanlardan faydalanarak üzerlerinde hiçbir malvarlığı bırakmayabilirler. Böyle bir halde de alacağın tahsilinde gecikmeler olabilir. Bunun için gönlünüzü müsterih tutunuz. Zamanın bozulduğunu sizin olayınızda da açıkça görüyoruz. İnsanlara iyilik yaptığınızda karşınıza karşılığında uğraşmak ve ek masraflara katlanmak durumu çıkabiliyor. Bunun için, insanlara kişi hakkına saygıyı öğretmek durumundayız.
Reklamı Geç
KAPAT