BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Hükûmet ve iş dünyası

Hükûmet ve iş dünyası

TÜSİAD’ın hükûmete verdiği ültimatoma benzer öğütler üzerinde duramadık. Halbuki önemli şeyler söylenmiştir. Üstelik Ankara’ya kadar zahmet etmişlerdir.TÜSİAD’ın hükûmete verdiği ültimatoma benzer öğütler üzerinde duramadık. Halbuki önemli şeyler söylenmiştir. Üstelik Ankara’ya kadar zahmet etmişlerdir. TÜSİAD’ın fikirlerinin tamamına yakınına katıldığımızı söylemek isteriz. Ancak TÜSİAD da, medya da millî irade değildir. Millî irade Türkiye Büyük Millet Meclisi ve içinden çıkarıp güvenoyu verdiği yürütme organı yani hükûmettir. Demokrasilerde devleti yöneten kişi de -başkanlık sistemi değilse- başbakandır. Demokrasilerde başarısız ve hatalı hükûmet ya istifa eder, ya üyelerini değiştirir, ya güvensizlik oyu ile düşürülür, yahut seçimlerde boyunun ölçüsünü alır. Biz bu sütunda, hafif olanını, kapsamlı bir kabine revizyonunu tavsiye etmiştik. Sayın işadamlarımız da aynı şeyi söylediler. Bakanlar kurulunun en az yarı yarıya azaltılması gerektiğini ise çeşitli vesilelerle yazdık. Aynı şey söylendi. Ehliyetsiz ve tecrübesiz bakan, her ülkede, her kabinede mevcuttur. Bunların isimleri üzerinde ısrar etmek, liderleri yıpratmıştır. Partileri ve en vahimi millet zarar görmüştür. Ehliyetsiz bürokrat da vardır, bizde sayıları çoğalmıştır. Onları da değiştirmek gerekir. Hem politikacı, hem bürokrat, en ehliyetlilerinden başlayarak, Türkiye’de büyük kıyımlara uğramıştır. İşadamlarımızın Ankara toplantısında hükûmet, madde tasrihi ile, İstanbul iş dünyasını itham etti. Bu ithamların hepsi doğrudur. Yatırım yapmayan, üretmeyen, ihraç etmeyen, devlete borç vererek ve faizle geçinen holdingler, çağımızın gerilerinde kaldı. Bu tip şiddetli uyarılar, kriz dönemlerinde yapılır. Türkiye’nin ciddi kriz yaşadığı ise âşikârdır. Bize göre hükûmet dostça uyarılmış ve dostça uyarmıştır. Olur olmaz uyarı almamak için, güçlü iktidar oluşturmaktan başka çare yoktur. Güçlü iktidar lâfla değil, icraatla oluşur.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT