BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Kimler yararlanacak?

Kimler yararlanacak?

Yasa, kapatılan RP’nin lideri Necmettin Erbakan’ın aldığı bir yıllık hapis cezasının ertelenmesini de öngörüyor. Kanun, Haluk Kırcı gibi mahkumların cezalarında bir defa indirim yapılmasını da hükme bağlıyor. 23 Nisan 1999 tarihine kadar işlenen suçları kapsayan ceza indiriminden, halen cezaevlerinde bulunan 72 bin civarındaki tutuklu ve hükümlüden yaklaşık 40 bininin aşamalı olarak yararlanması bekleniyor.23 Nisan 1999 tarihine kadar işlenen suçlardan dolayı şartlı salıverilmeye, dava ve cezaların ertelenmesine dair yasa, kapatılan RP’nin Genel Başkanı Necmettin Erbakan’ın aldığı bir yıllık hapis cezasının ertelenmesini de öngörüyor. Basın yoluyla işlenen suçların ertelenmesini öngören yasanın Anayasa Mahkemesi’nce eşitlik ilkesine aykırılık nedeniyle iptal edilmesinden sonra ortaya çıkan boşluk da yasanın ikinci maddesiyle dolduruluyor. Erbakan’ın da yararlanmasına imkan sağlayan düzenlemeye göre, 23 Nisan 1999 tarihine kadar sorumlu müdür sıfatıyla işlenmiş suçlar dahil, basın yoluyla veya sözlü veya görüntülü yayın araçlarıyla yahut miting, kongre, konferans, seminer, sempozyum, açık oturum veya panel gibi her türlü toplantılarda yapılan konuşmalarla işlenmiş olup; ilgili kanun maddesinde öngörülen şahsi hürriyet bağlayıcı cezanın üst sınırı 12 yılı geçmeyen suçlardan dolayı 12 yıl veya daha az şahsi hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkum edilmiş bulunan kimselerin cezalarının infazı erteleniyor. Yasa daha önce yürürlüğe girerse, Erbakan 14 ocak 2001’de cezaevine girmeyecek. Benzeri suç işleyenlerden, üst sınırı oniki yılı geçmeyen suçlardan dolayı oniki yıl ve daha az cezaya mahkum edilmiş kişilerin cezalarının infazı da erteleniyor. Haluk Kırcı’ya tek indirim Yasa, af konusu gündeme geldiği tarihten bu yana tartışılan ve Haluk Kırcı gibi mahkumların cezalarında yapılacak indirimin bir defa yapılmasını da hükme bağlıyor. Birden fazla ceza almış olanlara ilişkin düzenlemeye göre, indirim, verilen her bir ceza için ayrı ayrı değil, toplam ceza üzerinden bir defaya mahsus yapılacak. Ancak bir kişinin muhtelif suçlarından dolayı cezaları ayrı ayrı tarihlerde verilmiş olsa bile, bu cezaların toplamı üzerinden yapılacak indirim on yılı geçemeyecek. 40 bin kişi serbest kalacak Tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekmeleri gereken toplam cezalarından veya toplam hükümlülük sürelerinden on yıllık indirimi yapıldıktan sonra ceza süresi veya hükümlülük süresi dolmuş olanlar, iyi halli olup olmadıklarına bakılmaksızın veya istemleri olmaksızın derhal, toplam cezaları on yıldan fazla olanlar ise tabi oldukları infaz hükümlerine göre fazla olan cezalarını çektikten sonra şartlı salıverilecekler. Cezaları 10 yıldan fazla olanlar ise indirimden sonra kalan süre kadar kaldıktan sonra cezaevinden çıkabilecekler. Ceza indiriminden, 72 bin civarındaki tutuklu ve hükümlüden yaklaşık 40 bininin aşamalı olarak yararlanması bekleniyor. Kabahat ve cürüm işleyenler Öte yandan, yasanın yürürlüğe girmesinden itibaren 30 gün içinde, tutukluluğu bulunanlardan indirim kapsamı içinde bulunanların mahkemelerce, dosyası üst yargıda bulunanlarınki ise ilgili daireler ve üst yargı başsavcılıklarca hesaplama yapılarak tutukluluk hallerinin devamına ya da kaldırılmasına karar verilecek. Erteleme konusu suç kabahat ise bir yıl, cürüm ise beş yıl içinde bu kabahat veya cürüm ile aynı cins veya daha ağır şahsi hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir suç işlendiğinde, erteleme konusu suçtan dolayı da dava açılacak veya daha önce açılmış bulunan davaya devam edilerek hüküm verilir. Öngörülen sürelerde, erteleme konusu kabahat veya cürüm ile aynı cins veya daha ağır şahsi hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir suç işlenmezse, ertelemeden yararlanan hakkında kamu davası açılmayacak, açılmış olan dava ortadan kaldırılacak.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT