BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bütçe ve Maliye Bakanı’nın konuşması

Bütçe ve Maliye Bakanı’nın konuşması

Bütçe müzakereleri, ülkemizin bütün sorunlarının ele alınarak tartışıldığı ve çözüm arandığı bir süreçtir. Müzakerelerde ileri sürülenler tarafsız bir gözle incelendiği takdirde birbirinden farklı sonuçlar çıkarmak mümkündür. Bu sonuçları şöyle özetleyebiliriz.Bütçe müzakereleri, ülkemizin bütün sorunlarının ele alınarak tartışıldığı ve çözüm arandığı bir süreçtir. Müzakerelerde ileri sürülenler tarafsız bir gözle incelendiği takdirde birbirinden farklı sonuçlar çıkarmak mümkündür. Bu sonuçları şöyle özetleyebiliriz. Muhalefetin çizdiği tabloya göre Türkiye ekonomik ve sosyal açıdan bir felakete doğru gitmektedir. İktidar tarafının sözlerine göre ise memleketimizin birçok yönden sıkıntıları vardır. Fakat bunların giderilmesi için iyi bir zemin oluşmaya başlamıştır. Şu bir gerçek ki, ülkemiz Cumhuriyet kurulduğu zaman büyük ekonomik ve sosyal sorunların altındaydı. Ancak, 2000’li yıllara varıldığı zaman yine çeşitli alanlarda sorunların mevcut olduğu ancak bunların nitelik değiştirdiği kolaylıkla farkedilir. Durum ne olursa olsun, gerçek olan şudur. Ülkemizde, Cumhuriyetten beri sarfedilen çabalar sayesinde başlangıçla şimdiki zaman arasında müsbet alanda büyük bir değişiklik vardır. Ama buna rağmen sorunlar daha büyük şiddetle hissedilmektedir. Bu olay ekonomi ilminde bir kanunla ifade edilir. “Walras” ismiyle anılan bu kanuna göre ekonomik hayatta ihtiyaçlar tatmin edildikçe bunların karesince çoğalır. İşte, şu andaki sorunların çokluğunun bilimsel izahı. Şu anda bütçe müzakereleri sonunda Türkiye’nin ekonomik zorluklar açısından oluşan tablosunda pek çok sorunun yer aldığı rahatlıkla görülmektedir. İşsizlik, gelir dağılımındaki bozukluk, bunların başında gelmektedir. İşte, bütçelerin öyle düzenlenmesi gerekmektedir ki bu iki büyük sorun zaman içerisinde ortadan kalkabilsin. Sorunlar bakımından bizim ekonomi yönetiminde esas, bilindiği gibi 5 yılık planlarla ülkemizin zaman içerisinde kalkınmasını sağlamaktır. Bütçeler de planın 1’er yıllık döneminde kamu giderlerinin hangi miktarlarda ve ne için yapılacağını belirler. İşte, bütçelerin mecliste müzakeresinin esas noktasını bu teşkil etmektedir. Bilindiği gibi bütçe müzakereleri, gerek plan ve bütçe komisyonunda gerek genel kurulda Maliye Bakanının nutkuyla açılır. Maliye Bakanı Sn Oral, genel kurulda yaptığı konuşmasının bir bölümünde şunları söylemişti: “Uyguladığı programla hükümet, ekonomideki istikrarsızlığın temel nedeni olan kamu maliyesi başta olmak üzere ekonomik ve mali kurumları sağlıklı bir yapıya dönüştürmeyi, uzun yıllar yüksek düzeyde seyreden enflasyonu düşürmeyi, ülkede yatırım sevk ve iklimini yeniden oluşturmayı ve yapısal reformların da desteğiyle ekonomiyi sağlam bir zemin üzerinde istikrarlı ve sürekli bir büyüme ortamına kavuşturmayı hedeflemiştir.” Bununla Bakan, hükümetin ekonomiyi enflasyondan kurtamak için uygulamaya başladığı programın hedefini tarif etmiştir. Başka bir deyimle, hükümetin program konusundaki kararlılığını dile getirmiştir. Ancak, bu noktada; son çıkan mali kriz dolayısıyla hükümetin bunun doğurduğu yeni şartları nazarı itibara almasında biz büyük bir zaruret görüyoruz. Çünkü bu kriz, ekonomimizin bütün dengelerinde oldukça önemli değişiklikler meydana getirmiştir. Bunun tabii sonucu olarak da hükümetimizin ekonomimizi düzeltme programını gözden geçirmesi gereği ortaya çıkmaktadır. Bundan dolayı da kanaatimizce önümüzdeki yılda bütçede gereken düzeltmelerin yapılması icap edecektir.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT