BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kriz şimdilik bitti!..

Kriz şimdilik bitti!..

Eskiden beri, Batı Avrupa’daki askeri bütünleşme girişimlerinde, aşağıda anlatıldığı gibi hep Fransa’nın parmağı olmuştur.Eskiden beri, Batı Avrupa’daki askeri bütünleşme girişimlerinde, aşağıda anlatıldığı gibi hep Fransa’nın parmağı olmuştur. * Batı Avrupa Birliği (BAB), 5 Avrupa Ülkesi (Belçika, Hollanda, Lüksemburg, İngiltere, Fransa) tarafından, Almanya ve İtalya tehdidine karşı ortak savunma maksadıyla 1948 Brüksel antlaşması ile kurulmuştur. * Fransa tarafından sunulan Avrupa Ordusu Planı (Pleven planı) paralelinde Avrupa Savunma Topluluğu’nu kuran antlaşma, 1952’de Paris’te imzalandı. İngiltere, antlaşmanın ilkelerini onaylamakla birlikte, katılmayı kabul etmedi. Antlaşma, Almanya Federal Cumhuriyeti, Hollanda, Belçika ve Lüksemburg parlamentolarınca 1953-54 yıllarında onaylandı. Fransa’da, şiddetli tartışmalar uyandıran antlaşma, 30 Ağustos 1954’te Fransız Millet Meclisi’nce reddedildi. * Fransa Meclisinde oylama, Avrupa Savunma Topluluğu’na son verdiğinden, Avrupa’nın savunması ve Almanya’nın yeniden silahlandırılması sonucu yeni temeller üzerinde yeniden ele alındı. Brüksel Antlaşması Teşkilatı (Batı Birliği), Federal Almanya ve İtalya’nın da katılmasıyla bir Batı Avrupa Birliği’ne dönüştü. * Bütün Batı Avrupa’yı aynı çatı altında toplayan, 45 sene süren soğuk savaş ve dehşet dengesini birlikte yaşayan, başta güvenlik olmak üzere ekonomik ve sosyal konularda da Avrupalı müttefiklerin kaynaşmalarına en büyük katkıyı sağlayan NATO; 1949’da kuruldu. 50 senedir devam eden bu ittifak, üyelerinin savunma harcamalarını azaltmış, oluşturduğu güvenlik şemsiyesi altında, kalkınma ve refahlarının gelişmesine destek olmuştur. Bu gerçeğe rağmen, bağımsızlık yanlısı bazı Avrupalılar, NATO’ya karşı yukarıdaki bütünleşmelerede gitmişlerdir. Bu girişimlerinden sonuncusu, Avrupa Güvenlik ve Savunma Kimliği (AGSK) ve Avrupa Acil Müdahale Gücü teşkil etme girişimleridir. * AGİT, özünde, Avrupa ülkeleri ile ABD ve Kanada arasında güven ve işbirliği ortamı oluşturmayı hedefleyen bir konferans süreci olarak başlamıştır. Resmen 1973’te daimi bir sekreteryası olmadan faaliyete geçen bu insiyatif, bazı başarılar kazandıktan sonra, 1994 Budapeşte zirvesinde örgüt kimliği kazanmış ve Avrupa’da Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı-AGİT adını almıştır. * Avrupa Birliği ülkeleri, 1991 Maastricht Antlaşması ile eş zamanlı olarak imzalanan 1991 BAB’ın Maastricth Deklerasyonu ile ‘Avrupa Ortak Dış politika ve Güvenlik Politikası’ ve ‘AGSK-Avrupa Güvenlik ve Savunma Kimliği’ kabul edilmiştir. Bu kararla BAB’ın NATO’nun Avrupa Ayağı ve AB’nin savunma bileşeni olarak görev yapması öngörülmüştür. * 19 Haziran 1992’de Avrupa Birliği’nce Petersburg Deklarasyonu, kabul edildi. bu deklerasyon, Batı Avrupa Birliği’nin (BAB) AB’nin savunma unsuru olarak geliştirilmesi ve NATO’nun Avrupa kanadının kuvvetlendirilmesi için bir araç olarak kullanılması yönündeki kararlılığı belirtmesi açısından son derece önemlidir. * AB, 3-4 Haziran 1999 tarihlerinde gerçekleştirdiği Köln zirvesinde aldığı kararla Türkiye’yi dışlama imkanına kavuştu. * Batı Avrupa Birliği, (BAB) Dışişleri ve Savunma Bakanları, 13 Kasım 2000 tarihinde Marsilya’da yaptıkları toplantıda, 52 yıl önce Avrupa’nın savunması için kurulan, ancak asli görevi için önemli bir faaliyet gösteremeyen Batı Avrupa Birliği bitirildi. Aslında, AB’nin asıl amacı olan AGSK kartı güçlendirilmiş oldu. SON SÖZ Kriz şimdilik buzdolabında... AGSK, Avrupa’nın bağımsız bir Avrupa Savunması konusunda, 1947’de Batı Birliği ile başlattığı güvenlik girişimleri sürecinin son halkasıdır. 15 Aralık 2000’de Brüksel’deki NATO toplantısında Türkiye’nin vetosu AB’nin taleplerini şimdilik durdurmuştur. Türkiye için, NATO konusu bir ‘Bek’a’ meselesidir; AB’ye katılım ise ‘Türkiye’nin kendine ait Çağdaşlaşma ve Uygarlık Projesi’nin devamdır.’ AB’nin kendi kapısında beklemekte olan Türkiye’ye güçlükler çıkarmaya devam etmesi muhtemeldir. Türkiye, önünde devâsa bir görünüm arzeden ‘KOB ve Ulusal Uyum Programı’ hazırlıkları için bir ulusal seferberliğe çıkarken, bir de önüne AGSK konusu dikilmiştir. AB, Türkiye’ye yaptığı bu son iki sürpriz ile, hem Avrupa’daki bazı Türkiye karşıtlarına, hem de Türkiye’deki bazı AB karşıtlarına moral vermiştir. Bek’a konusunda Türkiye’nin asla teslimiyetçi bir tutuma girmeyeceği kesindir. BiTTi.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT