BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Tükürüğe 466.000.000 TL. ceza

Tükürüğe 466.000.000 TL. ceza

Çevreyi kirletenlerden alınacak cezalar artırıldı.. Çevre Kanunu'nun ihlali halinde öngörülen para cezaları yüzde 56 oranında artırıldı. Buna göre, yere tükürmenin cezası yeni asgari ücretin yaklaşık 4.5 katı olan 466 milyon liraya yükseldi.Çevreyi kirletenlerin cepleri yanacak. Buna göre, yere tükürmenin cezası yeni asgari ücretin yaklaşık 4.5 katı olan 466 milyon lira Doğal dengeyi alt üst eden kişi ve kuruluşlara verilen idari para cezaları 2001 yılı için yüzde 56 oranında artırıldı. Çevre Kanunu'nu ihlal edenlerle amansız bir mücadeleye giren bakanlık, ağır para cezaları ile çevreyi kirletenlerin ceplerini de yakacak. Yeni yapılan düzenlemelere göre, yere tükürmenin cezası 466 milyon lira olarak belirlendi. Çevre Bakanı Fevzi Aytekin, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na, valiliklere, büyükşehir belediye başkanlıklarına ve merkez teşkilatlarına bir genelge göndererek, Çevre Kanunu'nun ihlali halinde uygulanacak idari para cezalarının 2001 yılı için yüzde 56 oranında artırıldığını bildirdi. Asgari ücretin 4.5 katı Genelgeye göre, her türlü atık ve artığın çevreye zarar verecek şekilde doğrudan ve dolaylı biçimde alıcı ortama vermek, depolamak, taşımak ve uzaklaştırma yasağına uymayanlar kişilere yaklaşık 466 milyon, kuruluş ve işletmelere 1 milyar 398 milyon, bilanço esasına göre defter tutması gereken kuruluşlara ise 2 milyar 331 milyon lira idari para cezası uygulanacak. Bu çerçevede yere tüküren, çöp atan kişiler 466 milyon lira para cezası ödeyecekler. Bu miktar asgari ücret olan 102 milyon 369 bin 600 liranın yaklaşık 4.5 katı. Ayrıca bildirime rağmen, kirlenmeyi önlemek, durdurmak ve kirlenmenin etkilerini gidermek veya azaltmak için gerekli tedbirleri almayan gerçek kişiler yaklaşık 2 milyar 331 milyon, kuruluş ve işletmeler 6 milyar 993 milyon ve bilanço esasına göre defter tutması gereken kuruluş ve işletmeler için de 11 milyar 656 milyon lira idari para cezası verilecek. Koruma alanlarının aşırı ve yanlış kullanımı, her türlü çöp ve atıkların yurt dışından getirilmesi nedeniyle ülkenin temel ekolojik sistemlerinin dengesinin bozulması, hayvan ve bitki türlerinin nesillerinin tehlikeye düşürülmesi, doğal zenginlikler yasağına uymayanlara 466 milyon ile 2 milyar 331 milyon lira arasında değişen cezalar uygulanacak. Arıtmaya dikkat Arıtma tesisini veya sistemlerini müstakil veya ortak olarak kurup işletmeye hazır hale getirmeyen kuruluş ve işletmeler 4 milyar 662 milyon, bilanço esasına göre defter tutması gereken kuruluş ve işletmeler için de 13 milyar 987 milyon lira para cezası ödeyecek. Gürültüye son Kişilerin huzur ve sükununu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde gürültü çıkartılması, fabrika atölye, işyeri, eğlence yeri, hizmet binaları, konutlar ve ulaşım araçlarında gürültünün asgariye indirilmesi için gerekli önlemleri almayan gerçek kişilere yaklaşık 233 milyon lira para cezası verilecek. Denizi kirletenler yandı Bütün sahillerde, karasularında ve içsular olan Marmara Denizi, İstanbul ve Çanakkale Boğazı'nda, liman ve körfezlerin, tabii ve suni göller ile akarsularda kirletme yasağına uymayan balan tahliyesi yapan tankerlerde, 1000 gros tona kadar olanlara 23 milyar 312 milyon, 1000-5000 gros ton arasındakilere 46 milyar 624 milyon, 5000 gros tondan fazla olanlara ise 233 milyar 123 milyon lira ceza kesilecek. Tankerler dahil diğer gemilerden her türlü atık ve artık döken, sintine tahliyesi yapan 18-1000 gros ton arasındakiler 23 milyar 312 milyon, 1000 gros tondan fazla olanlara 46 milyar 624 milyon lira ceza uygulanacak. Bu arada denizi kirleten veya sintine basan deniz vasıtalarından 18 gros tona kadar olan gemilere ve gemi tarifine uymayan deniz vasıtalarına ise 1 milyar 398 milyon lira para cezası verilecek. İdari para cezaları 1 Ocak 2001 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacak.
Reklamı Geç
KAPAT