BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Her şeyden önce güvenlik

Her şeyden önce güvenlik

Yaşanan bunca kargaşa, çelişki ve olaylar, her şeyden önce güvenliğin mecburiyetini, kesin bir şekilde ortaya koyuyor.Yaşanan bunca kargaşa, çelişki ve olaylar, her şeyden önce güvenliğin mecburiyetini, kesin bir şekilde ortaya koyuyor. Gerçekten de, "güvenlik" en büyük sorunlarımızdan... Devlet yönetiminden tutun da, bakkaldaki alışverişe kadar, her şeyin "güvenlik" içinde cereyan etmesi lâzım. Hiçbir şahıs, hiçbir kurum, hiçbir kuruluştan, peşinen kuşku duyulmaması gerekiyorsa da, hiçbir zaman "güvenlik" standartlarından uzaklaşılmamalı. ‘Güven’ "Ben babama bile güvenmem" diye yaygın bir söz var. Her ne kadar, abartılı ve mantıksız gibi görünüyorsa da, "güven"in alt tabakalarında bile ne denli önemsendiğini kanıtlıyor. Günlük yaşantımızdan tutun, her türlü hal ve hareketimizde, safha safha bütün güvenlik kurallarını, öncelikle fert olarak benimsemeliyiz. Sonra da, katı bir uygulama başlamalı. Güven ve güvenlik biribirlerini tamamlıyor. Kuyruğu sıkışan terör örgütlerinin; eylemlerde bulunması gündemdeyken, güvenliğe daha çok ihtiyacımız var. Devlet, tek başına güvenliği tam olarak sağlayamaz. Tabii ki, sınırlarımızı güvenlik kuvvetlerimiz savunacak, her karış toprağımız güvence altında tutulacak. Bizlere düşen Bir yandan, güvenlik kuvvetlerimiz yurdun savunmasını yani güvenliğini üstlenirken, öte yandan bireyler üzerlerine düşen görevi mutlaka yerine getirmeli. Bu arada, güvenliğimizin en büyük organizasyonu olan polis teşkilatımızın yıpranmamasına, özen göstermeliyiz. Hata da olsa, fedakâr ve cefakâr polisimizi yollara döken, maddi ve psikolojik sebepler üzerinde önemle durmalıyız. Kısacası, polisi feda etmemeliyiz. Trajediden sonra Güvenlik olayında; ihmalin, hatanın, gafletin hiç yeri olamaz. Bu sahadaki, ihmal, hata ve gaflet zamanla öyle tahribata yol açar ki, ihanete eş değer olur. Son cezaevleri trajedisi herkesin gözünü dört açmalı. Zira, düşmanlarımızın, hiç şakası olmadığı, en ufak boşluğumuzdan yararlanmak istedikleri apaçık ortaya çıkıyor. Her şeyden önce "güvenlik" olgusunu yediden yetmişe bütün fertlerin benimsemesi ve özellikle devletin en baş görevi olduğu kabul edilmesi gerekiyor. İhmal olmasın Güvenliğin, cezaevlerinde bile sağlanamadığı bir dönemden geçiyoruz. Dileriz ki, şimdiden sonra hükümetlerin böyle bir ihmali, ayıbı olmasın. Ne var ki, güvenlik önlemleri alınırken de, hiçbir yasanın rafa kaldırılmaması, yanlış yorumlanmaması icap ediyor. Buna mukabil, güvenlik önlemleri yüzünden, insan haklarının çiğnendiği yaygaraları da artık sona erdirilmeli. Güvenliğin sağlanması için yapılacak her fedakârlık yerindedir sanırız. Bu uğurda her türlü özveriye, sıkıntıya gönülden katlanmalıyız.
Reklamı Geç
KAPAT