BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Bankaların kredileri arttı kârları azaldı

Bankaların kredileri arttı kârları azaldı

Türk Bankacılık Sistemi-Eylül 2000 Raporu'na göre sistemin toplam aktifleri 1999'un aynı dönemine göre yüzde 58 arttı. Zararlar düşüldükten sonra net dönem kârı ise aynı dönemler itibariyle dolar bazında yüzde 97 oranında azaldı.Türk bankacılık sisteminde toplam aktifler Eylül 2000 itibariyle, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 58 oranında artarak 95.946 trilyon liraya ulaştı. Türkiye Bankalar Birliği'nin "Türk Bankacılık Sistemi- Eylül 2000" başlıklı raporuna göre, 1999 yıl sonunda yüzde 92 olan toplam aktiflerin milli gelire oranının, Eylül 2000 itibariyle yüzde 90 civarında gerçekleştiği tahmin edildi. Ticaret bankaları grubunda, kamusal sermayeli bankalar yüzde 52, özel sermayeli bankalar yüzde 57, yabancı bankalar yüzde 76, kalkınma ve yatırım bankaları yüzde 64 oranında büyürken, Eylül sonu itibariyle Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu'nda (TSMF) bulunan 8 bankadaki büyüme yüzde 104 oranında oldu. Dolar bazında, toplam aktifler yıllık bazda yüzde 9 oranında, yıl sonuna göre yüzde 8 oranında artarak 144.088 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kârlar çöktü Eylül 2000 itibariyle bankalar net dönem kârı (zararlar düşüldükten sonra) cari fiyatlarla yüzde 95 oranında, dolar bazında yüzde 97 oranında geriledi. Eylül 1999'a göre sadece kar eden bankaların net karı ise cari fiyatlarla yüzde 18 oranında artarken, dolar bazında ise yüzde 19 oranında azaldı. Kamu sermayeli ve özel sermayeli ticaret bankaları Eylül 2000 sonu itibariyle sırasıyla 73 milyon dolar ve 1 milyar 941 milyon dolar net karda iken, fondaki bankaların 2 milyar 347 milyon dolarlık dönem zararının düşülmesiyle ticaret bankalarının net dönem zararı 169 milyon dolar oldu. Toplam kar (geçmiş yıl karları ve dönem karı) hariç özkaynaklar yüzde 43 oranında büyüdü. Geçen yılın aynı döneminde gerçekleşen büyüme ile karşılaştırıldığında özkaynaklar dolar bazında geriledi. Bunun en önemli nedenleri olarak, özkaynakları besleyen en önemli unsur olan karın reel olarak gerilemesi ve Fona alınan bankaların sayısının artmasıyla beraber, bu bankaların bilançolarında gizlenmiş zararların ortaya çıkması gösterildi. Repo patladı Repo işlemleri 6.522 trilyon TL'den 13.009 trilyon TL'ye yükseldi. Mali olmayan kurumlar ile yapılan repo işlemleri yüzde 86 oranında artarak 7.643 trilyon TL, Merkez Bankası ile yapılan repo işlemleri ise yüzde 289 artarak 2.445 trilyon TL oldu. Sektör payları 1999 yılının aynı dönemine göre toplam aktifler içinde ticaret bankalarının payı yüzde 96 ile aynı kaldı. Bu grupta yer alan yabancı sermayeli bankaların yüzde 5 ve özel sermayeli bankaların yüzde 54 olan payları değişmedi. Kamusal sermayeli bankaların payı 1 puan azalarak yüzde 34'e gerilerken, Fona devredilen bankaların payı ise yüzde 2'den yüzde 3'e yükseldi. Kalkınma ve yatırım bankalarının yüzde 4'lük payı ise değişmedi. Toplam mevduatın dağılımında, kamusal sermayeli bankaların payı iki puan azalarak yüzde 38'e, özel sermayeli bankaların payı 5 puan azalarak yüzde 49'e gerilerken, yabancı bankaların payı yüzde 2'den yüzde 3'e yükseldi. Fondaki bankaların payı ise yüzde 4'den yüzde 10'a çıktı. Toplam krediler içinde, kamusal sermayeli ticaret bankalarının payı yüzde 27'den yüzde 26'ya gerilerken, özel sermayeli ticaret bankalarının payı yüzde 60'dan yüzde 61'e, Fondaki bankalarının payı ise yüzde 1'den yüzde 2'ye yükseldi. İlk 5 bankanın payı Sektördeki ilk beş bankanın sektör aktif payı yüzde 47, mevduat payı yüzde 50, kredi payı ise yüzde 39 oldu. İlk on bankanın ise sektör aktif payı yüzde 68, mevduat payı yüzde 67, kredi payı yüzde 70 olarak gerçekleşti. Bankaların Türk Lirası aktifler yüzde 59, yabancı para aktifler ise yüzde 55 oranında büyüdü. Buna karşılık Türk Lirası pasifleri yüzde 44, yabancı para pasifleri ise yüzde 73 oranında arttı. Aktiflerin yapısı Toplam aktifler içinde kredilerin payı 2 puan artarak yüzde 33'e, donuk aktiflerin payı ise 5 puan artarak yüzde 13'e yükseldi. Likit aktiflerin payı 1 puan azalarak yüzde 33'e geriledi. Repo hariç kamu menkul kıymetlerinin toplam aktifler içindeki payı 6 puan artarak yüzde 17'ye yükselirken, hazine bonosunun ve devlet tahvilinin payları da 2'şer puan arttı. Pasiflerin yapısı Rapor uyarınca toplam mevduat yüzde 61 oranında büyürken, pasifler içindeki payı ise 2 puan artarak yüzde 68'e yükseldi. TL mevduat yüzde 54, yabancı para mevduat ise yüzde 69 oranında arttı. TL mevduatın toplam pasif içindeki payı 1 puan düşerek yüzde 33'e gerilerken, yabancı para mevduatın payı ise 3 puan artarak yüzde 35'e çıktı. Mevduat dışı kaynaklar yüzde 83 oranında büyürken, yurtdışı bankalardan kullanılan krediler 9,9 milyar dolardan 14,2 milyar dolara yükseldi. Mevduatta durum Toplam TL mevduatlar içinde en yüksek paya sahip olan tasarruf mevduatlarının, Eylül 1999'da yüzde 29 olan payı, Eylül 2000'de 6 puan azalarak yüzde 23'e geriledi. Ticari mevduatların payı 1 puan artarak yüzde 7'ye, bankalar mevduatının payı 5 puan artarak 17'ye yükseldi. Döviz tevdiat hesaplarının toplam mevduatlar içindeki payı ise 2 puan yükselerek yüzde 44 olarak gerçekleşti.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT