BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kudüs, Filistin ve Osmanlı -2-

Kudüs, Filistin ve Osmanlı -2-

Yahudi'nin dinine bağlanıp yapıştığı gibi bizim de dinimize sahip çıkmamız lâzım. Bakın Şamir, barış konferansındaki özel görüşmeyi yarıda bırakıp kendine göre ibadet etmeye gidiyor... İçinde yaşadığımız asrın tabiatını iyi bilmeliyiz.Yahudi'nin dinine bağlanıp yapıştığı gibi bizim de dinimize sahip çıkmamız lâzım. Bakın Şamir, barış konferansındaki özel görüşmeyi yarıda bırakıp kendine göre ibadet etmeye gidiyor... İçinde yaşadığımız asrın tabiatını iyi bilmeliyiz. Sırp Dışişleri Bakanı kendisine: "Müslümanlar'a karşı yapılan katliamı durdur" denildiği zaman bakın nasıl cevap veriyor: "Harbi niçin durduralım? Bosna'daki Müslümanlar eskiden Sırp Ortodoks'u idi. Şimdi tekrar öyle olmaları lazım." Mescid-i Aksa, İslâm aleminin meselesidir... Araştırmacı yazar Lütfi İkiz'in Kuzey Iraklı Müslümanlara yazdığı mektup şöyledir: "Aziz Kuzey Iraklı Kardeş, Öğrendik ki, topraklarınızı Yahudiye satıyorsunuz... Bunun neticesinin ne olacağını size anlatmazsak vebal altında kalırız... Size olmuş iki vakayı arz edeceğiz... Bunları oku, sonra düşün... Size verilen para karşılıksızdır... Bundan takriben 35 sene evvel Nablus Tapu Müdürü (Defteri Hakani Md.) İstanbul'da hayatta idi... Bir İstanbul gazetesinde başından geçenleri anlattı... Hulaseten arz ediyoruz... Kudus-ü Şerif Tapu Müdürü hasta olarak İstanbul'a gitti. En kıdemli tapu müdürü olarak beni yerine vekaleten tayin ettiler. Geldiğimin; sabahı bir Arap, Yahudiye mülkünü satmak istiyordu... İzn-i Sultaniye Muhalif olduğunu söyledim. (Devir Abdülhamid-i sani devri idi) Rüşvet teklif ettiler. Kabul etmeyince, bağırmaya başladı: Mülki Mülkina Halife Melun- Mülki mülkina Halife Mel'un Mülki mülkina sultan Melun mülki mülkina Padişah Mel'un... Hademe vasıtası ile koğdurdum... Sultan Abdülhamid'i deviren İttihat Terakki, Yahudi'ye toprak satışı yasağını kaldırdı. Mülkin büyük kısmı Arapların elinden çıktı... Ayrıca, Avrupa'dan getirdikleri (sfilix) Frengili birkaç fahişeyi gizli yerlerde oynatarak aynı parayı Araplardan aldılar. Hem para hem de mülk ellerinden çıktı. Şimdi Yahudilerin Araplara yaptıklarının % 1'ini ancak öğrenebiliyoruz. "Nik-ü bed arayan her kim bulur alemde ettiğin Kendi çekmezse miras-ı ceza kalır evladına" Bir misal de yakın tarihten vereceğim. 1966-1967 senelerinde meşhur Filistin Kamplarından SUPHİ EBU ŞUREYH diye bir genç temayüz etti. Yahudi matbaalarını dinamitliyor, attığını vuruyor. Kamp içinde birçok MOSSAD ajanı vardır... Siperde arkadan Subhi'yi vururlar. Kanı ile kızkardeşine bir mektup yazar. Meseleyi anlatır. Birçok milliyetçi Arap gazeteci ve mecmuaları mektubu neşr ettiler... Babası, oğlu öldü diyerek toprağını evini bir Yahudiye satarak Kuveyt'e yerleşmek istedi... Kuveyt'te hapse atıldı. Zira Yahudi'nin verdiği Dolarlar sahte idi... Aziz vatandaşlar, Sevgili kardeşler aldanmayınız... KANMAYINIZ... İSRAEL TERÖR TEŞKİLAT-I HAGANA ELİNDE PERİŞAN OLMAYIN. İHTİRAMAT-I FAİKAMIZIN KABULÜ RECASIYLA" Son olarak şunu söylemek istiyorum; GAP İKİNCİ FİLİSTİN OLMASIN, YA DA ZİMBABWE OLMASIN!..
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT