BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Haçova Meydan Muharebesi

Haçova Meydan Muharebesi

Zannedilir ki, parası olan, gücü olan müesseseler, devletler her zaman başarılı olur; her istediğini elde ederler. Halbuki, para, güç çoğu zaman başarısızlığa götürür. Çünkü para bir müddet sonra, lükse, israfa, konfora götürür insanı. Bunlar da kibir ve gurura sebep olur.Zannedilir ki, parası olan, gücü olan müesseseler, devletler her zaman başarılı olur; her istediğini elde ederler. Halbuki, para, güç çoğu zaman başarısızlığa götürür. Çünkü para bir müddet sonra, lükse, israfa, konfora götürür insanı. Bunlar da kibir ve gurura sebep olur. Kendini beğenmiş insan, başkalarını hor görür, onlara zulmeder. Bu da birlik beraberliği çözer. Ayrıca, rahatlık, konfor, insanı rehavete sevkeder. İşte bu rehavet, uyuşukluk ve kibirlenme başarının en büyük düşmanıdır. Nice müesseseleri, medeniyetleri, nice devletleri, imparatorlukları yıkan bunlardır. Roma'nın, Bizans'ın Osmanlı'nın yıkılmalarının gerçek sebebi bunlar değil midir? Birçok yeni medeniyetlerin kurulmasının sebebi de, imkansızlıktır, çaresizliktir. Avrupa'nın teknolojide bu hale gelmesinin sebebi çaresizliktir. Zaten iyi incelendiğinde görülür ki, bütün önemli buluşlar, keşifler, büyük başarılar sıkıntının, çaresizliğin eseridir. Çünkü çaresiz kalan insan içindeki inanılmaz beyin ve beden gücünü ortaya koyar. Bununla ilgili geçmişte birçok tarihi olaylar, zaferler meydana gelmiştir. Bunlardan biri, "Haçova Meydan Muharebesi"dir. Osmanlı ordusunun, Avusturya Arşidükü Maksimilyan'ın kumanda ettiği Alman, Macar, İspanyol, Leh, Çek, Slovak, İtalyan, Hollanda ve Belçika ordularına karşı kazandıkları zafer... Tarihçi Hammer'in, "Hoca Saadeddîn'in cesaret ve etkili yönlendirmesiyle kazanılan, Mohaç ve Çaldıran'la mukayese edilen parlak zafer" diye bahsettiği savaş... Peki tarihçilerin bu zaferi, yüzlerce savaş içinden en önlere çıkarmalarının sebebi neydi? İşte işin püf noktası burada, bu da şu: Herkesin, yek vücud, yek cihet yek kalp olması... Seferlerde, aşçısından tutun da, nalbandına kadar her çeşit meslek erbabı orduda hazır olurdu. Diğer savaşlarda herkes kendi işini yapardı. Ama bu savaşta böyle olmadı. Çünkü, Ordu var olma yok olma mücadelesi veriyordu. Bunun için herkes "er" oldu, canla başla çalıştı. Neticede büyük bir zafer kazanıldı. İsterseniz bu, tarihte benzeri az bulunan zaferin kısa bir özetini vereyim sizlere: Osmanlı Ordusu yüz bin kişi civarında iken, düşman ordusu bazı kaynaklara göre üç yüz bin kişiye yaklaşıyordu. İlk karşılaşmada, bütün ağırlık ve toplar düşman eline geçti. Karşılaşılan bu hezimet dolayısıyla son derece üzülen sultan üçüncü Mehmed Han, derhal harp meclisini topladı ve ne sûretle hareket edileceğine dair ordu görüşmesi yapıldı. Savaşa devam kararı verildi. Düşman, Osmanlı Ordusu'nun merkezine doğru derinlemesine girdi. Demir zırhlara bürünmüş düşmanın piyade ve süvari birlikleri, Padişahın bulunduğu merkez kısmı sardılar. Büyük bir panik başlamış ve düşman kuvvetleri çadırlar arasına kadar girmiş, ordugahı zaptetmişti. Düşmanın böyle çadırlar arasına girdiğini gören seyis, aşçı, deveci, katırcı, karakollukcu denilen hademe grubu bu çadırları zapteden düşman üzerine kazma, kürek, balta ve odun gibi şeylere hücûma geçerken, aynı zamanda; "Düşman kaçıyor" diye bağırarak askerleri geri döndürmeyi başardılar. Bu sırada ön kol kumandanı Çağlazade de süvarileriyle hucuma geçti ve Osmanlı ordusunun sağ kolunu bozmuş olan yirmi bin düşmanı bataklıklara sürerek imha etti. Bu hengamede üçüncü Mehmed Han'ı dimdik atının üzerinde, Hoca Efendi'yi de onun yanı başında atının gemlerini tutmuş bir halde gören akıncılar ve Kırım atlıları, zaferi kazandığını sanan düşmana dehşetli bir darbe indirdiler. Düşmanın elli bin kadarı öldürüldü. Böylece önce kaybedilmiş sayılan Haçova Savaşını, Padişah'ın kararlı tutumu ve duâsı, Hoca Saadeddin Efendinin sebâtı ve sefere katılanların kendi imkanları ile hep birlikte hücum etmesi, zaferle neticelendirdi. On bin duka altın ile beraber, Alman topraklarının yüzde doksan beşi ele geçti...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT