BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ali Râmitenî "kuddise sirruh" -1-

Ali Râmitenî "kuddise sirruh" -1-

İslam alimlerinin çok büyüklerindendir, Evliyayı kiramdan çok yüksek bir velidir. Çok kısa bir zamanda bitirdi tahsilini, "İlmi bâtın"ın dahi, ikmal etti hepsini.Hâce-i Azizan İslam alimlerinin çok büyüklerindendir, Evliyayı kiramdan çok yüksek bir velidir. Çok kısa bir zamanda bitirdi tahsilini, "İlmi bâtın"ın dahi, ikmal etti hepsini. Üstadından aldığı feyiz, nur ve hidayet, Sayesinde, kemâle erişti en nihayet. Elinin emeğiyle kazanıp yerdi helal, "Dokumacılık" ile eder idi iştigal. O, dokumacıların pîridir ki hem yine, Bu yüzden "Pîr-i nessac" denilir kendisine. Binüçyüzyirmisekiz yılında bu büyük zat, "Yüzotuz" yaşlarında Hârezm'de etti vefat. Kabrinden nûr yayılır cihana pek ziyade, Ziyaret eyliyenler, ederler istifade. Bir gün hanelerinde kalmadı hiç yiyecek, Yoktu misafirine birşey ikram edecek. Çok üzüntü olmuştu bu, evdeki iyâle, Talebesinden biri, vakıf oldu bu hale. Bir pilicin içini, pirinçle doldurarak, Pişirip takdim etti, onu ikram olarak. Dedi ki; (Ey efendim, hoş görün lütfen bizi, Ve kabul buyurun bu küçük hediyemizi.) Hocası çok sevinip, sürur geldi kalbine, O akşam ikram etti, onu misafirine. Huzuruna çağırdı sonra o talebeyi, Buyurdu ki; (İkramin oldu makbul ve iyi. Senin dahi şu anda, bir muradın var ise, Şimdi hacet kapısı açıktır, söyle bize.) O genç dedi, (Ey hocam, bir arzum var ki benim, Sizin gibi olmaktır, hayatta tek emelim.) Buyurdu ki; (Evladım, bu çok ağır iş fakat, Bu sıkleti çekmeğe, sende yok o güç, takat. Çökerse, ezilirsin bu yük omuzlarına, Başka şey talep eyle, tavsiyem budur sana.) Genç yine ısrar edip, dedi ki; (Ey üstadım, Sizin gibi olmaktan başka yok bir muradım.) "Peki âlâ" buyurup, o genç talebesine, Kuvvetli bir teveccüh buyurdu kendisine. Onun bu himmetiyle, bir anda o genç kişi, Onun derecesine erişti, oldu işi. Fakat öyle bir hale geldi ki o sevgiyle, Kendinden geçti hemen, o halin tesiriyle. O sıkletin altında ezildi hakikaten, "Kırk gün" yaşıyabildi, o günden itibaren. Kırkıncı gün bu yüke, takat getiremeyip, Teslim etti ruhunu, nihayet "Allah" deyip. Bir anda kendi gibi olunca o da aziz, "Azizan" dedi Ona, artık büyüklerimiz.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT