BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Avrupa Birliği ve gerçek niyetleri -2-

Avrupa Birliği ve gerçek niyetleri -2-

Doğu Anadolu'daki Ermeni beylikleri Bizans tarafından 1045 tarihinde ortadan kaldırıldı. 1071'de bu bölge Selçuklulara geçti. Osmanlı ise 1514'ten sonra bu bölgenin hakimiyetini ele geçirdi. Ermenilerin siyasi varlığını sona erdiren Osmanlılar değil, Bizans'tır.Doğu Anadolu'daki Ermeni beylikleri Bizans tarafından 1045 tarihinde ortadan kaldırıldı. 1071'de bu bölge Selçuklulara geçti. Osmanlı ise 1514'ten sonra bu bölgenin hakimiyetini ele geçirdi. Ermenilerin siyasi varlığını sona erdiren Osmanlılar değil, Bizans'tır. Kilikya'daki Ermeni Baronluğu ise 1342 yılına kadar Reuben ve Hetum sülâlelerince idare edilmiştir. Hetum kralı 4. Leon erkek vârisi bulunmadığından tahta, Kıbrıs kralı 2. Henri'nin yeğeni Goy de Lucignan geçmiştir. Yani Ermeni Baronluğu Fransız sülâlesine, Lâtin yönetimine geçmiştir. Ermeniler hesap soracaksa bağımsızlığını sona erdiren Bizans ve onun sahte temsilcisi Yunanistan'a ve Fransa'ya sorsunlar. Ermeni gazeteci Hrant Dink'e göre: "Fatih'ten sonra şöyle dört yüz yıl, beş yüz yıl Osmanlıyla Ermeniler arasında kötü bir olay olmamıştır. Ne Ermeni kaynaklarında böyle bir şeyden bahsedilir, ne de Türk kaynaklarında, o dönem böyle çok pembe bir ara geçiş, uzun bir geçiş olarak gözükür. 1880'den itibaren ise Anadolu'daki Ermenilerin yaygın olarak yaşadığı bölgelerde artık birtakım huysuzlanmalarla..." 1878 Berlin Konferansı ve Muahedesinden sonra Beyaz Hıristiyan yani Batılı Emperyalist Hıristiyan ülkelerin Osmanlıyı paylaşma (Şark Meselesi) ile Osmanlının en sadık azınlık grubu olan Ermeniler kullanılmaya başlamıştır. Ve Hrant Dink'e göre: "... olaylar Anadolu'da bir türlü dinmez. Niye? Çünkü arkasında -her zaman söylediğimiz gibi- emperyalist güçlerin, Anadolu üzerine oynadıkları büyük oyun yatmaktadır. Şunu açık ve net söylüyorum: Osmanlıya müdahale eden emperyalistler, o dönemin emperyalistleri yâni Fransızlar, İngilizler, Almanlar ve bana kalırsa Ruslar, dördü de Ermenileri, her zaman Osmanlı'ya karşı koz olarak kullanmışlardır. Canları istedikleri zaman Ermeni sorunu meydana getirip, Ermeni sorunuyla ilgilenmişlerdir. İşlerine gelmediği zaman da, Ermenileri, kaderleriyle baş başa bırakıp, gitmişlerdir..." Osmanlı'ya karşı Türk asıllı beyliklerin isyanı defalarca olmuştur. Ama 19. yüzyıl başına kadar Ermeniler en sadık topluluktur. Ancak Berlin Muahedesinden sonra "Beyaz Hıristiyan" (Batılı Emperyalist) Osmanlıyı paylaşma şark meselesi üzerine Ermeniyi Büyük Ermenistan ve Ermenistan Devleti vaadi ile kullanmıştır. Paris'te gurbette yaşayan Jak Vahe Tosunyan'ın sözü meşhurdur: "... Ben Türkiye'nin malıyım, orada doğmuşum. Memleketi sevmemek olur mu? O memleket hepimizin değil mi? Din başka, millet başka, hele memleket bambaşka..." Ermenileri Osmanlıya isyana ilk başlatan ABD'dir. Açtıkları kolejlerde Ermeni ve Bulgar gençleri milli şuur ve Hıristiyanlık taassubu ile yetiştirdiler. Bu kolejlerden yetişenler Ermeni ve Bulgar komitecilerin liderleri ve en ön safta oldular. Ermeniler ABD, İngiltere, Rusya ve Fransa'nın oyununa gelmemiş olsalardı bugün İstanbul dahil Anadolu'da sayıları 4 milyon olabilirdi. Şimdi ise 30-40 bin civarındadır.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT