BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İş yeri kira gelirlerinin beyanında sınır

İş yeri kira gelirlerinin beyanında sınır

Geçen haftaki yazımızda, yıllık beyanname ile beyan edilmesi gereken gelirleri sadece kira gelirlerinden ibaret olanların, yıllık gelir vergisi beyannamelerini Ocak ayında vermeleri gerektiğinden bahsetmiş ve kira gelirlerinin vergilendirilmesine ilişkin esasları açıklamıştık.Geçen haftaki yazımızda, yıllık beyanname ile beyan edilmesi gereken gelirleri sadece kira gelirlerinden ibaret olanların, yıllık gelir vergisi beyannamelerini Ocak ayında vermeleri gerektiğinden bahsetmiş ve kira gelirlerinin vergilendirilmesine ilişkin esasları açıklamıştık. Kısaca, 2000 yılında elde edilen konut kira gelirlerinin 630.000.000 lirasının bazı şartlarla vergiden istisna olduğunu, istisnadan sonra kalan kira gelirinden ise giderlerin düşülmesinden sonra matraha ulaşılacağını, düşülecek giderlerin ise hasılatın % 25'i oranında götürü gider veya gerçek giderler olduğunu yazmıştık. Bu haftaki yazımızda ise, stopaja tabi tutulmuş kira geliri olanların bu gelirlerini beyan edip etmeme hakları üzerinde duracağız. Gelir Vergisi Kanununa, göre, yıl içinde eldi ettiği kira gelirleri toplamı 4.375.000.000,- lirayı aşmayanların, bu gelirleri içerisinde yer alan ve stopaja tabi tutulmuş bulunan kira gelirlerini, yıllık beyanname ile beyan etmek zorunda değildirler. Bu sınırın hesaplanmasında, stopajlı olarak elde edilen kira gelirleri brüt tutarları, diğer kira gelirleri ise -şartları varsa- istisna düşüldükten sonraki tutarları ile nazara alınır. Stopaja tabi tutulmuş kira gelirleri ise, genellikle işyeri kira gelirleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu söylediklerimizi örneklerle açıklayalım. ÖRNEK1- Ahmet Bey 2000 yılı içerisinde mesken olarak kiraya verdiği gayrimenkulünden 2.000.000.000 TL., işyeri olarak kiraya verdiği başka bir gayrimenkulünden de 2.000.000.000 TL. kira geliri elde etmiştir. Ahmet Bey'in kiracısı bu ödediği işyeri kirasından 400 milyon lira stopaj keserek vergi dairesine yatırmıştır. Ahmet Bey ayrıca 8.000.000 TL mevduat faizi elde etmiştir. Mesken kirası gelirinin istisna haddini aşan kısmı ile işyeri kirasının toplamı olan 3.370.000.000 TL., Kanunun 86'ncı maddesinde belirtilen had olan 4.375.000.000 TL'yi aşmadığından bu gelirlerinden işyeri kira geliri 2001 Ocak ayı içerisinde verilecek yıllık beyannameye yazılmayacaktır. Mevduat faizi ise, zaten tutarı ne olursa olsun, 2001 yılında beyan dışıdır. O halde Ahmet Bey, 2001 yılı Ocak ayında sadece mesken kira gelirini beyan edecektir. ÖRNEK2- Mehmet Beyin 2000 yılı gelirleri, işvereni tarafından vergi kesintisine tabi tutulmuş ücret 4.200.000.000 TL., işyeri olarak kiraya verdiği dükkanından eldi ettiği brüt 3.800.000.000 TL. mesken olarak kiraya verdiği bir dairesinden 600.000.000 Tl. ve mevduat faizi 6.000.000.000 TL. şeklinde olsun. Bu örnekte Mehmet Beyin yıllık beyanname vermesini gerektiren bir durum sözkonusu değildir. Zira, 2000 yılında elde edilen ücretler ve mevduat faizi 2001 yılında beyanname dışıdır. İşyeri kira geliri 4.375.000.000 liralık sınırın altında kalmaktadır. ÖRNEK 3- Ali Bey 2000 yılı içerisinde mesken olarak kiraya verdiği gayrimenkulünden 3.000.000.000 TL., işyeri olarak kiraya verdiği başka bir gayrimenkulünden de 4.000.000.000 TL. kira geliri elde etmiştir. Ali beyin işyeri kiracısı 800 milyon lira vergiyi keserek vergi dairesine ödemiştir. Mesken kirası gelirinin istisna haddini aşan kısmı ile işyeri kirasının toplamı olan 6.370.000.000 TL. Kanunun 86'ncı maddesinde had olan 4.375.000.000 TL'yi aştığından, bu gelirlerin tamamı 2001 Ocak ayı içerisinde verilecek yıllık beyanname ile beyan edilecektir. Beyanname üzerinden hesaplanan vergiden işyeri kirasından kesilen vergiler mahsup edilecektir. Kira konusunu böylece bitirirken tüm okurlarımızın yeni yılını kutlar, sağlık, mutluluk ve huzur dileklerimi sunarım. Daha az vergili bir dünya dileğimi sunamıyorum, zira 2001 daha çok vergili bir yıl olacak. Görünen köy kılavuz istemez. Soru ve sorunlarınız için Faks: (0 212 211 99 52)
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT