BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Af genişletilsin

Af genişletilsin

Şartlı salıverilme yasasında TCK'nın bazı maddelerinin kapsam dışı bırakılmasının Anayasa'ya aykırı olduğunu iddia eden bir avukat, kapsamın genişletilmesi için Ankara ve İzmir DGM'ye müracaat ettiAvukat Aydın Erdoğan, şartlı salıverilme ve cezaların ertelenmesine ilişkin yasada, Türk Ceza Kanunu'nun 146, 168 ve 264'ncü maddelerinin kapsam dışında bırakılmasının Anayasa'ya aykırı olduğu iddiasıyla Ankara ve İzmir DGM'ye başvurdu. Mahkemeler, Anayasa'ya aykırılık iddialarını ciddi bulursa iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne götürebilecekler. Avukat Aydın Erdoğan, çeşitli mahkemelerde yargılanarak haklarındaki hüküm kesinleşen müvekkillerinin şartlı salıverilme ve cezaların ertelenmesine ilişkin yasa kapsamı dışında bırakılmasının Anayasa'ya aykırı olduğuna ilişkin dilekçelerini ilgili mahkemelere verdi. Erdoğan, TCK'nın "devletin anayasa ve temel nizamlarını bozma" fiilini düzenleyen 146., "devletin emniyetine karşı silahlı çete kurma" fiilini düzenleyen 168. ve "yıkıcı, öldürücü aletler veya ateşli ecza kaçakçılığı ve ticaretini" düzenleyen 264. maddelerine göre yargılanan ve haklarındaki hüküm kesinleşen 6 müvekkili için Ankara ve İzmir'deki DGM'lere başvurdu. Erdoğan, Anayasa'ya aykırılık iddialarını içeren dilekçelerinde, 4616 sayılı yasa ile yapılan düzenlemenin cezaların infazına ilişkin olduğunu, bu nedenle müvekkillerinin bu düzenlemeden yararlanması gerektiğini savundu. Eşitlik ilkesi gözetilsin Cezalar arasındaki farklılığın suçun özelliği itibariyle hukuka uygun olduğu, buna karşılık suç işlendikten sonra cezası ne olursa olsun infaz kurallarında eşitliğin, kanun önünde eşitlik ilkesinin gereği olduğu kaydedilen dilekçelerde, suçun niteliğine bakılarak farklı infaz uygulamasının yapılamayacağı, bunun Anayasa'nın 10. maddesinde öngörülen eşitlik ilkesine aykırı olduğu belirtildi. Suçun işlendiği tarihten sonra düzenlenen şartlı salıvermeyi yeni bazı esaslara bağlayan yasanın hükümlüler arasında farklılığa neden olmasının eşitlik ilkesinin yanı sıra Anayasa'nın 2. maddesinde tanımlanan hukuk devleti ilkesine de aykırı olduğu belirtilen dilekçelerde, şu görüşlere yer verildi: "Ceza, ihlal edilen toplumsal değere göre farklı olarak belirlenebilir. Ceza suçun ağırlığına göre kısa ya da uzun süreli olabilir. Yaptırımın ağırlığı suça göre değişebilir. Ancak bazı kuralları ihlal edenlerin diğer kuralları ihlal edenlere göre farklı ceza çektirilmesi hukuka uygun olamaz. Yasa koyucu, fiillerin yani suçların ağırlığını indirimde bir ölçü olarak ele almamıştır. Bu bakımdan bazı suçların yasa kapsamına alınmaması hukuk devleti ilkesine aykırı bulunmaktadır." Dilekçeler mahkemede Avukat Aydın Erdoğan, dilekçelerinde, bu gerekçelerle TCK'nın 146, 168 ve 264. maddelerinin 4616 sayılı yasanın 1. maddesinin 5/a bendine göre kapsam dışında bırakılmasının Anayasa'ya aykırı olduğunu iddia etti. Erdoğan, bu maddelerin iptali için Anayasa'nın 152. maddesi uyarınca Anayasa Mahkemesi'ne başvurulmasını istedi. Yerel mahkemeler, avukat Erdoğan'ın Anayasa'ya aykırılık iddiasını ciddi bulursa iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne götürebilecekler.
Reklamı Geç
KAPAT