BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Enflasyon bilançosu

Enflasyon bilançosu

Gerek aralık ayı rakamları gerekse de yıllık oranlar eskiye kıyasla sevindiricidir. Türkiye son 14 yılda ilk kez böylesi bir enflasyona düşmüş oldu. Ortaya çıkan 2000 enflasyon oranı 2001'e de örnek olacaktır.Gerek aralık ayı rakamları, gerekse de yıllık oranlar geçmiş yıllara kıyasla fevkalade sevindiricidir. Her ne kadar hedeflenen yüzde 20-25'lere ulaşılamadıysa da sonuç yine de takdire değerdir. Açıkçası Aralık ayındaki TEFE'de yüzde 1.9 ve TÜFE'deki yüzde 2.5 oranları biraz sürpriz olmuştur. Açıklanan bu oranlar ile de yıllık artışlar Toptan Eşya'da yüzde 32, Tüketici Fiyatlarında da yüzde 39 olarak gerçekleşmiştir. Aralık 2000 enflasyon rakamlarında sevinilecek bir başka husus da imalat sanayiindeki düşüştür. Yüzde 1.4 oranındaki çekirdek enflasyon, tarihi bir düşüş rekorudur. Başka bir ifade ile bu oran çekirdek enflasyonun hesaplanmaya başlandığından bugüne erişilen en düşük orandır. Kuşkusuz bu düşüşte doların değer yitirmesi ve mark'ın yükselmesinin de payı vardır. Bu şekilde ithal girdileri ucuzlamış ve bu da imalat sanayiinin maliyetine yansımıştır. Temkinli iyimserlik Enflasyon oranlarının açıklanması ile iş dünyası temkinli bir iyimserlik tepkisini vermiştir. Pek çok işadamı ve iş meslek kurumu, oranı umut ve moral verici bulurken, şımarılmamasının altını çiziyor. İş dünyasına göre erişilen bu oran enflasyonun daha da aşağılara çekilebileceğini ispatlamış oldu. Evet dün açıklanan enflasyon rakamları 57. hükümetin zor geçeceği kaydedilen 2001'e moralli girmesini sağlayacaktır. Şimdi yapılması gereken piyasalara güvenin yeniden tesisi ile yapısal tedbirlerin geciktirilmeden alınmasıdır. Bir başka şey Türkiye artık özelleştirmeyi vakit geçirmeksizin türlü kompleks ve söylentileri bir tarafa atıp yapmak durumundadır. Eğer 2001 yılında da geride bıraktığımız yıldaki gibi kimi hatalar yaparsak Türkiye bunun altından kalkamayacaktır. 18. anlaşma Türkiye, IMF'ye verdiği taahhütleri de eksiksiz yerine getirmek durumundadır. Unutulmasın, IMF'yi Türkiye'ye başkaları göndermemiş, Türkiye onu çağırmıştır. Dahası, onu ikna etmek için de aylarca dil dökülmüş ve baskı grupları devreye sokulmuştur. Bir başka şey Türkiye'nin IMF ile yaptığı bu anlaşma 18. anlaşmadır ve maalesef bugüne kadar 17 anlaşma bizatihi Türkiye tarafından ihlal ya da terk edilmiştir. Dolayısı ile yapılan son anlaşmaya uymak ciddi bir devlet olmanın da gereğidir. Ayrıca Türkiye'de enflasyon düşerse IMF bundan maddi olarak yararlanacak da değildir. Yani IMF bundan özel bir para talep etmeyecektir. IMF işin sadece ve sadece manevi tarafı yani kendi programının doğruluğu ile ilgilidir. İhracata destek Bu arada alınması gereken bir başka tedbir de ihracata destek olmalıdır. Maalesef uygulanan program sonrasında ihracat Türk Lirasının pahalanması ile sekteye uğramaya başlamıştır. Programa ve yapılan açıklamaya göre 2001'de de 10.85'lik bir devalüasyon öngörülüyor. Şayet enflasyon bu devalüasyon oranlarında olmazsa -ki geçen yıl makas açılmıştır- dış satım tek kelime ile bunalıma girecektir. Dahası, oyunun kuralı gereği ithalat artacak ve cari işlem açığı patlayacaktır. Bu açıkların kapanması ise ancak dış borçla mümkün olabilecek ve bu şekilde Türkiye ne üretime geçebilecek ne de büyümesini sağlayabilecektir. Eğer uygulanan stabilizasyon programının ihracat ayağı ciddi anlamda desteklenmezse fakirlik büyüyecek ve ulaşılan sonuç yapay olacaktır. Kur politikası Borç almakla kısa vadede rahatlanılır ise de, refaha erişmek mümkün değildir. Bu itibarla hükümet, kur politikasını dış satımı gözönünde bulundurarak yürütmek zorundadır. Sadece enflasyon düşsün diye ülkeyi 1940'ın savaş yılları ortamına sürükleyemezsiniz. İhracatla beraber harcama politikaları da şeklen değil, gerçekten kısılmalı ve devlet ciddi anlamda tasarruf yapmalıdır. Yani kısacası bütün unsurları dikkate alarak topyekun bir seferberlik gerekiyor. Herşeyin kötü gittiği bir ortamda enflasyon rakamları moral olmuştur. Dileriz bu moralle ekonomik krizi de aşarız...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT