BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Nelere imza atıyoruz?

Nelere imza atıyoruz?

Üye, belirtilen/belirtilecek olan faiz oranları ve komisyonları ile ücretlerini bankanın belirlemeye ve değiştirmeye yetkili olduğu ve bunların değiştirilmesi halinde, ihbara gerek olmaksızın, değiştirilen faiz oranlarının komisyonların ve ücretlerin artış tarihinden itibaren aynen tatbikini kabul eder.*Üye, belirtilen/belirtilecek olan faiz oranları ve komisyonları ile ücretlerini bankanın belirlemeye ve değiştirmeye yetkili olduğu ve bunların değiştirilmesi halinde, ihbara gerek olmaksızın, değiştirilen faiz oranlarının komisyonların ve ücretlerin artış tarihinden itibaren aynen tatbikini kabul eder. *Geri ödemelerde toplam tutarının tesbitinde ekspress limitin tahsis edildiği gün bankada olan yıllık kredilendirme faiz oranı kullanılacaktır. Banka faiz oranlarını ve ödeme tarih ve miktarlarını değiştirme hakkına sahiptir. Üye kendisine tanınan ekspress limit tahtınde yapmış olduğu harcamaları geri ödeme cetvelinde/satış belgesinde ve hesap ekstresinde tespit edilmiş bulunan son ödeme gününde kısmen veya tamamen ödemez ise herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın borcun tamamen muaccel hale geleceğini ve ihtarnamenin tanzim tarihinden borcun tamamen ödeneceği tarihe kadar, temerrüt tarihinde banka cari, en yüksek kredi faiz oranına 50 puan ilave edilmek suretiyle bulunacak oranda temerrüt faizi uygulayacağını kabul ve beyan eder. *Müşteri, bankanın iş bu sözleşme konusu işlemler ve hizmetler nedeniyle doğan alacaklarını bankanın ilk yazılı talebi üzerine ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi taktirde talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçecek günler için bankada cari kısa vadeli kredilere uygulanan faiz oranına 50 puan ilave edilmesi suretiyle hesaplanacak tutarda temerrüt faizi ödemeyi kabul ve taahhüt eder. *Banka, telefon cihazı, telefon hatlarındaki arızalar vs. teknik arızalar sonucu hizmetin verilememesi sebebiyle müşterinin uğrayabileceği zararlardan sorumlu değildir.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT