BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Meslek odaları

Meslek odaları

Demokratik ülkelerde sivil toplum örgütleri yasama ve yürütme organları üzerinde etkilidir.Demokratik ülkelerde sivil toplum örgütleri yasama ve yürütme organları üzerinde etkilidir. Ülkemizde derneklerin birçoğunun gerekliliğini belki tartışabiliriz ama sendikalar ve meslek odaları çalışanların, üretenlerin, aydınların toplandığı yerlerdir ve üye yapıları itibariyle hakikaten ülke yönetiminde söz sahibi olmaları gerekir fakat ne yazık ki konu ettiğimiz kuruluşların hâlen içinde bulundukları idari durum ve yönetimdekilerin özellikleri derde deva olabilmelerini engellemektedir. Geçen ay yaşadığımız cezaevlerindeki açlık grevi eylemlerinde aslında pek de üzerlerine vazife olmamasına rağmen işlere karışmaya kalkan Mimar Mühendis Odaları, -sağlıkla ilgili bir mesele olduğu için haydi gereklidir diyelim- Tabipler Odası vs. ortaya koydukları tavırlarla milletin, devletin, insan haklarının yanında yer alamadılar... Demek ki Odaların yönetici kadroları bu meslek sahiplerini ve toplumu temsil etme özelliklerine sahip değiller çünkü mimarlarımızın, mühendislerimizin, hekimlerimizin çoğunluğunun devletin ve vatandaşın karşısında olması imkânsız ama ne hikmetse meslek kuruluşlarının yönetimi her zaman marjinal ideolojilerin eline geçiyor. Bu vesileyle meslek odalarının yapılanmasına göz atacak olursak mesela Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne bağlı 23 oda mevcuttur. Bu odaların ülke çapında şubeleri, il ve ilçe temsilcilikleri vardır. Şubeler iki yılda bir yaptıkları olağan kongrelerde yöneticilerini ve genel merkez delegelerini seçerler. Ancak il temsilciliklerinin hiçbir yetkisi yoktur ve odaların yönetimlerinde katı bir merkeziyetçilik hakimdir. Şubeler en küçük bir ihtiyaç için oda merkezinde aylarca onay beklemektedirler. Şubelerin kendi bölgelerindeki faaliyetleri neticesinde kazandıkları paranın büyük bir bölümü derhal merkeze aktarılmaktadır, kendi harcama yetkileri yoktur. Ayrıca şubeler kendi giderlerini tamamen kendileri karşılamaktadırlar. Merkez, şubeleri denetlemektedir fakat merkezi denetleyen yine kendisidir. Kısacası oda merkezlerinde toplanan para trilyonları bulmakta ve bu paranın nerelere gittiğinin hesabı hiç kimseye verilmemektedir. Bize farklı odaların farklı şubelerinden ulaşan haberler, odaların sağduyu sahibi üyelerinin söz konusu paraların bölücü örgütlere gittiğine dair şüphe ve endişelere kapıldıkları yolundadır. Durumdan rahatsız olan çok sayıda il yönetimi yetkilerinin arttırılmasını istemektedir. Demokrasinin göstergesi olan sivil toplum örgütleri kamuoyunda, güvenilirlik ve itibar sahibi olmak için önce kendi üyelerine güven vermeli, kendi yönetiminde şeffaflık ve demokrasiyi sağlamalıdır. Bu da aynı endişeleri paylaşan üyelerin birarada hareket etmeleri ile başarılabilir. Okumuşlarımız, kendi meslek kuruluşlarını düzeltmekle işe başlamalıdırlar.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT