BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ortadoğu'da huzurun çaresi Batı'nın bölgeden el çekmesidir

Ortadoğu'da huzurun çaresi Batı'nın bölgeden el çekmesidir

Ortadoğu denilen bölge, bir ucu eski Mezopotamya yani Türkiye'nin güney hudutlarına, güney ucu Arabistan yarımadasına ve hatta Hind denizine, doğusu Akdeniz'e, batısı da Basra körfezine dayanan ...Ortadoğu denilen bölge, bir ucu eski Mezopotamya yani Türkiye'nin güney hudutlarına, güney ucu Arabistan yarımadasına ve hatta Hind denizine, doğusu Akdeniz'e, batısı da Basra körfezine dayanan; büyük bir kısmı çöl, geri kalan yerleri de sıcak iklim yaşanan, su sıkıntısı çekilen ama petrolü bol, genişçe bir kara parçasıdır. Bu bölge, insanlık tarihi boyunca büyük kanlı çatışmalara sahne olmuştur. Sosyal yönden birçok çalkantıların başlangıcı bu bölgedir. Ama iyi gelişmeler, ama kötüleri... Ortadoğunun bilhassa bugünkü Lübnan, Ürdün, Suriye ve Filistin topraklarında bulunan insanların etnik ve dini çeşitliliği, dünyanın başka bir bölgesinde görülemez. Önceleri, Araplar, Süryaniler, Fenikeliler, sonraları Rumlar ve Romalılar ve bilhassa Türklerle karıştıktan sonra, üç semavi dine mensup en az onbeş çeşit ırk, yol ve mezhebin mensupları bir arada yaşamak zorunda kaldılar. Mesela, Müslümanların yanında, Dereziler, Mütevaliler, Nusayri ve İsmaililere ilaveten, Maruni, Rum-Melkit, Rum Katolik, Süryani, Ermeniler (Katolik, Ortodoks ve Gregoriyen) ve Yahudiler bölgedeki ana topluluklardır. Yavuz Sultan Selim Han, Mısır seferi esnasında bu bölgeyi kolayca, 1517'de fethetti. Daha önce Lübnan ve çevresi, Mısır Memluklularınca idare olunuyordu. Osmanlıda olduğu gibi Memluklularda da toprak idaresi Tımar sistemiyle idi. Ancak Memluklular, Lübnan topraklarını önce Tımar sistemi ile yönettilerse de sonraları bunu veraset sistemine döndürdüler. Sultan Selim Han Lübnan'ı alınca toprakların yine veraset ile idaresinin devamını emretti. Ki koca Osmanlı devletinde toprakları Tımara tabi olmayan tek bölge Lübnan oldu. Selim Han, Lübnan'daki cemaatlerin en güçlüsü olan Dereziler'den, Maanoğulları'nı emir tayin etti. Bu sistem ta 1697'ye kadar böyle sürdü. Ve Lübnan tarihinin en huzurlu dönemini yaşadı. Fransa ve İtalya'dan gelen misyonerler Derezi ailelerine Katolikliği aşılamaya başladılar. Bundan sonra bölgede karışıklık ve huzursuzluk aldı yürüdü. Lübnan liderliği 1697'de yeni Hıristiyan olan Maanoğullları'ndan Beşir Şihabi'ye geçti. Onun oğlu Katolik Beşir Ömer, 1789'da Emir oldu ve 51 sene ülkeyi yönetti. Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa'nın Osmanlı Devletine isyanı üzerine Beşir Ömer onun tarafını tutarak; Osmanlı Devleti aleyhine çalıştı. Fransızlar bu arada Marunileri, Derezilere karşı tahrik ederek silahlandırdılar. Artık Lübnan'da huzur bitmişti. Her tarafta kan akıyordu. 1841'de tekrar idarede etkili olan Osmanlı Devleti, İstanbul'dan Ömer Paşa'yı Lübnan'a vali tayin etti... Her tarafta kan dereleri akıyordu. Maruni ve Dereziler birbirlerine karşı silaha sarıldılar. Fransızlar insanları, Ömer Paşa'ya karşı ayaklandırdılar. 1845'te Lübnan'a inceleme ve gerekli değişiklikleri yapmak üzere Osmanlı Dışişleri Bakanı Şekip Efendi tam yetki ile gönderildi. Bu Şekip Efendinin İstanbul'daki hükümete gönderdiği raporu devlet arşivlerinde vardır. Bu raporda özetle şöyle yazıyor: "Lübnan'daki karışıklıkların tek bir sebebi vardır: Buradaki İngiliz ve Fransız Konsolosları Maruni ve Derezileri karşılıklı olarak kışkırtıp silahlandırıyorlar. Bu konsoloslar Lübnan'dan çıkarılmadıkça Lübnan huzura kavuşamaz." Bir Türk devlet adamı, Fransızların Marunileri, İngilizlerin de Derezileri ölüme sürüklediğini tesbit etmiş. Beyler, hani Türkler soykırımcıydı! İşte tarihî belgeler ortada... Bugün garip Filistinlilerin kanlarının dökülme sebebi de İngiliz ve Fransızların tahrik ve teşviki iledir. Ey Batının eski sömürgeci, şimdiki emperyalist devletleri!.. Üç kuruşluk çıkarınız için binlerce masumu ölüme göndermeye son veriniz. Çalışıp alın teri ile kazanmak size hiç nasib olmayacak mı?
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT