BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ‘Türkiye yenilenmek zorunda’

‘Türkiye yenilenmek zorunda’

İdareciler toplantısına katılan Cumhurbaşkanı Sezer, küreselleşme sürecinde pek çok kurumun yeniden yapılanmakta olduğunu bildirerek, "Türkiye, bu gelişmelerin dışında kalmamalı" diye konuştu.ANKARA- Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Türkiye'nin her alanda kendisini yenilemek zorunda olduğunu belirterek, Neyi, nasıl yapacağımızın ölçütleri bilinmektedir. Bu konuda yapılan gereksiz tartışmaların, ancak zaman kaybına yol açacağını düşünüyorum" dedi. Cumhurbaşkanı Sezer, Türk İdareciler Derneği tarafından düzenlenen 10 Ocak İdareciler Günü toplantısına katıldı. Sezer, burada yaptığı konuşmada, Türk devlet yapısı içinde önemli görevler üstlenen idarecilerin, kendi sorunlarının yanı sıra, devletin kurum ve kurallarıyla daha iyi işlemesi yolunda görüşlerini ortaya koymasını, yönetsel ve yerel kimi sorunların çözümü için düşünce üretmesini yararlı bir girişim olarak değerlendirdiğini bildirdi. Geçen binyılın özellikle son diliminde, her alanda büyük dönüşümler yaşandığına işaret eden Cumhurbaşkanı Sezer, bilim ve teknolojide yaşanan gelişmeler sonucunda, tüm devletlerin çok yönlü bir etkileşim sürecine girdiğini, aynı kavramları tartıştığını ve yaşama geçirdiğini ifade etti. "Demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan haklarına saygı ve küreselleşme kavramlarıyla oluşan yeni yaşam biçimleri, ülkelerin geleceğe dönük planlamalarında köklü değişikliklere yol açmıştır" diyen Cumhurbaşkanı Sezer, bugün tüm dünya ülkeleri gibi Türkiye'nin de yeni bir arayışın içinde olduğunu vurguladı. Devlet birey için vardır Günümüzde, tüm dünyada etkili olan küreselleşme sürecinde pek çok kurumun yeniden yapılanmakta ve işlevlerinin değişmekte olduğunu bildiren Cumhurbaşkanı Sezer, şöyle devam etti: "Türkiye, bu gelişmelerin dışında kalmamalı; devletin ve toplumun daha etkin kılınması için gerekli çalışmalara öncelik kazandırılmalıdır. Çağdaş demokrasilerde devlet birey için vardır. Devlet, yurttaşına hizmet götürmek, onun gereksinmelerine yanıt verecek uygulamalarda bulunmak ve toplumsal yaşantıyı düzen içinde işleyecek biçimde örgütlemek durumundadır. Bu bağlamda, devletin toplumsal yaşamdaki rolü, "her şey insan içindir" felsefesini temel alarak yurttaşlarımızı çağdaş, evrensel değerlere kavuşturmaktır. Bu düzenlemede devlet yol gösterici, denetleyici ve izleyici bir işlev üstlenmelidir. Amaç, yurttaşlarının tüm sorunlarına çözüm üretebilen etkin bir devlet yapısına ulaşmaktır. Bu nedenle, kapsamlı bir yönetsel reform yapılması, günümüzde bir zorunluluk durumuna gelmiştir." İdarecilerin önemi Cumhurbaşkanı Sezer, karar alma sürecinin hızlı çalıştığı, çözüm üretebilen etkin bir devlet yapısının oluşturulması ereğine ulaşılmasında, idarecilerin de önemli rol üstleneceğine inandığını belirterek, şöyle konuştu: "Sizler, devletimiz adına görev yapmakta ve sorumluluk üstlenmektesiniz. Üstlendiğiniz bu önemli görevde ülkemizin ve yurttaşlarımızın sorunlarıyla yakından ilgilenmekte, bunların çözümü için çaba göstermektesiniz. Bu bağlamda, halkımız ile devlet arasında uyum ve iletişim sağlama görevini yerine getirmektesiniz. Sizler, çok iyi biliyorsunuz ki, devletimizin varlık nedeni, yetkisini ve gücünü aldığı halkımıza en iyi biçimde hizmet etmektir. Kanımca yöneticinin başarısı, yurttaşlarımızın kapısını çekinmeden çalabilmelerine bağlıdır. Yönetici olarak görevlerinizi yerine getirirken bu ilkeyi göz önünde tutup, hizmetlerinizde saydam ve hoşgörülü olmalı, uygulamalarınızda her zaman hukukun üstünlüğünü gözetmelisiniz. Bu anlayış üzerine temellendireceğiniz hizmetleriniz, devletimize duyulan güven ve saygıyı artıracak, devlet-yurttaş bütünleşmesine katkıda bulunacaktır. Ayrıca, yine devlete olan güveni ve saygıyı artırmak için yolsuzlukla savaşım vermeli, "temiz toplum" amacının gerçekleştirilmesine uygulamalarınızla katkıda bulunmalısınız."
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98466
  % -0.17
 • 5.714
  % -1.25
 • 6.623
  % -1.19
 • 7.5476
  % -0.83
 • 225.606
  % -1.18
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT