BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Yeni vatan...

Yeni vatan...

Devamlı olarak ifade etmeye gayret ettiğim bir husus vardır. Türk kavramını, sadece Anadolu ve 70 milyon nüfus ile sınırlandırmamak gerekir.Devamlı olarak ifade etmeye gayret ettiğim bir husus vardır. Türk kavramını, sadece Anadolu ve 70 milyon nüfus ile sınırlandırmamak gerekir. Biz 300 milyonluk Türk Dünyasının lokomotifi ve temsilcisiyiz. Ve gerçekten de, Adriyatik'ten, Çin Seddi'ne kadar Türkçe konuşarak seyahat etmek mümkündür. Türkçe, dünyada en çok konuşulan beş dilden bir tanesidir. (Kaldı ki, Türkçe ana dil olarak kullanılmaktadır. Fransızca, İngilizce ve İspanyolca gibi sömürge halklarının dili olarak değil.) (Yine, mevut yönetimleri, fazlaca dost olmasa da; 1,5 milyara ulaşan İslâm aleminde de, halk nezdinde, önemli bir yerimizin ve sevgimizin olduğu mutlaktır.) İki asırdır, devamlı olarak bize aşılanan "karamsarlık ve aşağılık kompleksi"nin etkilerini taşımaktayız. Milli Eğitim sisteminin yetersiz ve ideal yoksunu oluşu; yoğun kültür emperyalizmi; medyanın büyük bölümünün maksatlı yayınları; ciddi erozyonlar ve tahribatlar doğurmuştur ve doğurmaya devam etmektedir. Gereksiz bir "Batı hayranlığı" üretilmektedir. (Gerçi, bu hayranlık ve örnekler; çalışma düzeni, ilmî gelişmeler, kurallara uyma alışkanlıkları; lâiklik-demokrasi-adem-i merkeziyet uygulamaları; fikir-ifade-vicdan-teşebbüs hürriyetleri ile ilgili değildir. Daha çok dejenere alışkanlık ve davranışlardır. Çalışmak yerine beleşçiliği; okuyup araştırmak yerine vakit öldürmeyi; vatandaşlık şuuru yerine de adam sendeciliği telkin etmektedir.) Şüphesiz, kasıtlı olarak yürütülen geçmişi karalama kampanyalarının; tarihi gerçekleri saptırma ve değiştirme gayretlerinin; milli ve manevi değer sahiplerine karşı yürütülen baskıların; bu menfi tabloların oluşmasındaki etkileri de ihmâl edilmemelidir. Mevcut durumun analizi ve geleceğe yönelik stratejilerin tesbiti açısından yukarıdaki hususların gözönünde bulundurulmasında yarar vardır. Bu arada; son 15 yılda terör için yapılan askeri harcama tutarının 200 milyar Doları aştığı (ki, bunun yanısıra, büyük ekonomik zararlar da söz konusudur); bizden başkasının ciddiye almadığı Irak ambargosu zararının da 100 milyar Dolara ulaştığı unutulmamalıdır... Her şeye rağmen, Türkiye'nin geldiği noktayı ve özellikle sahip olduğu potansiyeli (mevcut, başarısız ve halkın 50 yıl gerisindeki yönetim sistemine, aşırı merkeziyetçiliğe, çıkar düzenine rağmen) gözden kaçırmamak gerekir. 1-Bugün, gerek Avrupa'da, gerekse Türk Dünyasında, çok sayıda başarılı yatırımcımız mevcuttur. (Bir Kemal Şahin, bir Öger, bir Çalık, bize gurur veren evlâtlarımızdan sadece bir iki tanesidir.) Hangi uçağa binseniz, mutlaka bir iki (genç, iyi yetişmiş ve başarılı) iş adamımıza rastlarsınız. Her türlü engele rağmen, Dünya'nın her yerine damgamızı vurmaktadırlar. 2-Şu anda, Dünyanın dört bir yanında, yeni vatanlarımız teşekkül etmektedir. (Başta, Almanya olmak üzere). Gençlerimiz daha iyi yetişmekte ve yarış düzeninde ön saflara geçebilmektedir. Kardeşlerimiz, o ülkenin vatandaşlığına geçmekte, bir güç haline gelmektedirler. (Bu konu çok önemlidir. Türkiye'nin güçlü bir lobiye sahip olması açısından zaruridir. Ayrıca, o ülkedeki düşmanca tavırların yokedilmesi ve farklı uygulamaların sona ermesi açısından da gereklidir.) Eski ihtilâflar, (politik ve meşrep farklarının doğurduğu bölünmeler) gittikçe azalmaktadır. Eğitimden sağlığa, müşterek yatırım çalışmaları yapılmaktadır. Artık, Türkiye'ye dönülmeyeceğinin, orada yerleşileceğinin idraki içinde, kararlar alınmakta, gerekli yatırımlar gerçekleştirilmektedir. Gerçek anlamda, dayanışma, güç birliği ortamı sağlanınca, Türkiye'nin durumu da güçlenecektir. Ekonomik ve politik gücü artacaktır. Bugün, gurur kırıcı davranışlarda bulunan AB ülkelerinin davranışları da çok değişecektir. İhtiyarlayan Dünya. İhtiyarlar Sokağı Avrupa. Genç Türkiye. Gelecek günler bizimdir. Cenab-ı Hakk'ın izniyle, Türkiye 10 yıl içinde, Dünya'nın en gelişmiş 8 ülkesi içine girecektir. (Bugünkü başarısız sistemle bile 16. sıradayız.) Yurt dışında, yeni vatanlarında, her gün ülkesini düşünen ve üzülen kardeşlerimiz. Moralinizi hiç bozmayınız. Gelecek bizimdir.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT