BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > AB ve ekonomi

AB ve ekonomi

Hükûmet, olağanüstü önemde, bir o kadar âcil iki temel konu ile karşı karşıyadır: Ekonomi ve Avrupa Birliği Katılım Ortaklığı Millî Belgesi...Hükûmet, olağanüstü önemde, bir o kadar âcil iki temel konu ile karşı karşıyadır: Ekonomi ve Avrupa Birliği Katılım Ortaklığı Millî Belgesi... Ekonomide, enflasyonu düşürmek ve finans krizini atlatmak şarttır. Ekonomide günü gününe değil, saati saatine izleyip tedbir almak gerekiyor. Ki bir daha aymazlığa düşülmesin. AB Katılım Ortaklığı Türk Belgesi hazırdır. Koalisyonumuzun sayın liderlerinin incelemesindedir. Bize göre geç kalındı. Çoktan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulup onaylanması lâzımdı. Zira AB Meclisi, Türkiye için Katılım Belgesi'ni ele alacaktır. Nice'te yüksek onaydan geçen metin, AB meclisinden çevrilirse, geçerliliğini yitirmez. Ancak redde uğraması, askıya alınması, bunlara benzer bir kazaya maruz kalması hâlinde tereddüt ve gecikme olacaktır. Gecikme, kötü ihtimaller doğurur. AB Meclisi, Nice'te verilen karardan sonra bizim bu yolda ne yaptığımıza, iç durumumuza, dış ilişkilerimize bakacak. Türkiye Katılım Belgesi'ni inceliyecek. Oylama buna göre yapılacak. O mecliste epey sayıda Türk aleyhtarı milletvekilinin bulunduğu malûmdur. Onun için hükûmetimiz, dönüm noktasındadır. Türkiye dönüm noktasındadır. Bizden sonraki Türk kuşaklarının geleceği bahis konusudur. Küçük, geçersiz veya az geçerli hesaplarla, şahıs ve kurum çekişmeleriyle hatalı bir yola sapılırsa, millî vebal büyüktür. Hataların katmerlisi, sorunları sallamak, savsaklamak, ertelemek, vakit kazanmak vehmiyle vakit öldürmektir. Türkiye, çağa ayak uydurmaya çalışan, fakat bir türlü çağdaş tempoyu yakalayamayan bir ülkedir de, onun için, okuyucularımın sabırlarını taşırarak, tekrar tekrar yazıyorum. Ve tekrarlıyorum: AB reformları ve ekonomi... Diğer bütün meseleler gündem doldurmaktır. Zira diğer bütün meseleler, bu iki temel sorunun çözümüne bağlıdır.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT