BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Muhammed Bâbâ Semmâsi "rahmetullahi aleyh"

Muhammed Bâbâ Semmâsi "rahmetullahi aleyh"

Allah adamlarından, çok büyük bir velidir, Derecesi yüksek ve keramet sahibidir. "Ali Ramiteni"nin mübarek sohbetinde, Yetişerek kemale geldi nihayetinde."Bu dini eder ihya" Allah adamlarından, çok büyük bir velidir, Derecesi yüksek ve keramet sahibidir. "Ali Ramiteni"nin mübarek sohbetinde, Yetişerek kemale geldi nihayetinde. "Kasr-ı Hinduvan" diye bir köy vardı ki meşhur, Behaeddin Buhari, bu beldede doğmuştur. Lakin henüz doğmadan ve işitilmeden adı, Onun geleceğini müjdeledi üstadı. Şöyle ki, her geçişte, o Kasr-ı Hinduvan'dan, Derdi; (Bana bir koku geliyor ki buradan, Zuhur eder bu yerde, çok büyük bir evliya, İnsanların kalbine, saçar o nur ve ziya.) Gelince yine bir gün bu bereketli yere, Buyurdu ki; (O koku, fazlalaşmış bu kere. Öyle zannederim ki, o gelmiştir dünyaya, Büyüyüp yetişince, bu dini eder ihya.) Bunu söylediğinde hakikaten o veli, Henüz üç gün olmuştu, bu dünyaya geleli. Dedesi, kucağına alıp bu torununu, Ve "Bâbâ Semmasi"ye getirdi derhal onu. Görür görmez, kavuştu bir sevinç ve huzura Buyurdu; (kabul ettik bunu biz evlatlığa.) Sonra Emir Külal'e buyurdu ki; (Ey oğlum, Bunun yetişmesini, sana ısmarlıyorum.) Ne zaman ki gelmişti o evlenme çağına, Geldi "Baba Semmâs"ın mübarek ocağına. Huzuruna çıkmadan mescide girdi önce, Secdeye kapanarak, dua etti şöylece: (İlâhi, belâlara, türlü sıkıntılara, Sabredebilmem için, güç kuvvet ver bu kula.) Oradan üstadının yanına gelir gelmez, Buyurdu ki; (Evladım öyle dua edilmez. Allahtan "Belâ" değil, hep "Âfiyet" istenir, Yâ Rab, beni rızana vasıl et, demelidir.) Beraber yemek yiyip, kavuştu iltifata, Gözü, ondan gayriyi görmüyordu adeta. Yüksek teveccühüne nail olup o yine, Ellerini öperek, dönüyorken evine, Ona bir ekmek verip, buyurdu ki: (Evladım, Al bunu, belki yolda birine olur lâzım.) Düşündü ki; "Yemeği yemiştik biz halbuki, Verdikleri bu ekmek, neye lazım olur ki." Yolda misafir oldu bir fakirin evine, Gördü ki muhtaç idi, bir ekmek dilimine. Ekmeği ona verip, öğrendi hikmetini, Anladı üstadının büyük kerametini.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT