BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Tavşana kaç tazıya tut!

Tavşana kaç tazıya tut!

Milletlerarası arenada Türkiye hızla yalnızlığa doğru itiliyor. Maksat, yüzyıllardır ilk defa önüne çıkan tarihi bir fırsatı Türk'ün elinden almak ve maddede ve manada yeniden yükselmesine mani olmaktır.Milletlerarası arenada Türkiye hızla yalnızlığa doğru itiliyor. Maksat, yüzyıllardır ilk defa önüne çıkan tarihi bir fırsatı Türk'ün elinden almak ve maddede ve manada yeniden yükselmesine mani olmaktır. Türk'ün ezeli düşmanları, 20. asrın başlarında el ele vererek ona bir kefen biçmişlerdi. Cihan devletimizi tarih sahnesinden silerek gayelerinin gerçekleştiğine ve Türkü defnettiklerine inandılar. Onlara göre, bu iş bitmişti; zira kendilerince, Türklüğün köküne kezzap dökmüşler ve artık onun yeniden yeşerip, filizlenerek büyümesine imkan ve ihtimal kalmamıştı. Herkesin, rahmani olsun, şeytani olsun hesaplarının yanında; Cenab-ı Hakk'ın da bir hesabı vardı. Üstelik bu hesabı kimseler hesaba katmamıştı! Tam bir asır sonra; onların kendilerini en güçlü ve rakipsiz zannettiği ve Türkün esamisinin okunmadığı bir zamanda, tarihte çok ender vuku bulan bir şekilde talihin Türkün yüzüne gülmesi ve yaşanılacak çağın Türk Asrı olacağı gerçeği, bütün hesapları alt üst etti. Yeniden el ele verdiler ve Türke karşı bin bir şeytani hilelerle bezeli tuzakları kurma yarışına girdiler. Ermeni soykırım iddialarını tanıyan tanıyana! Yarın, sıra hesabını sormaya da gelecek! Önce; Bosna ve Kosova savaşlarıyla Balkanlardan, ardından da, Çeçenistan bahanesiyle Kafkaslardan koparılmak istendik. Bu meş'um oyunu; tavşana kaç tazıya tut diyerek tatbik mevkiine koyanlar, kendilerini bizimle müttefik gösteren dostlarımızdan başkaları değil! AB'ye girişimizi ısrarla isteyen ABD, bu isteğinde samimi mi acaba? Samimi olsaydı, Avrupa ülkelerinin Türkiye'ye yaklaşımları böyle mi olurdu? Ya; birlikte imza koyup, müştereken yapmak istediğimiz Bakü-Ceyhan Petrol Boru Hattı Projesi'nde ne derece samimi ABD? Bu samimiyetini de, İran'la yakınlaşmasında göstermiyor mu?! ABD'nin yeni yönetimi Rusya ile birlikte hareket edip, Bakü-Ceyhan Projesi'ni iptale çalışıyor! Rus Devlet Başkanı Putin, Azerbaycan'a gidiyor ve Azeri petrollerinin Novorossisk limanına taşınmasını öneriyor. Ayrıca, ABD'nin yeni Enerji Bakanı, Azeri petrolünün İran üzerinden Basra Körfezi'ne ulaştırılmasından yana! Rusya Azerbaycan'a, İran Türkmenistan'a yanaşıyor! Bütün bu oluşumlar, ABD'nin isteği doğrultusunda ve Türkiye'ye karşı! Dışımızda, bütün bu olumsuzluklar gerçekleşirken; Türkiye, içeride, nereden ve nasıl çıktığı belli olmayan bir krizle boğuşuyor! Yetmiyor; daha bu kriz atlatılamadan, ülke, yine nereden çıktığı belli olmayan 'düğmeye kim bastı?' tartışmalarına sürükleniyor! Ve, tabii her zamanki cambaza baktırma gayretleri! İçeride birbirimizi cambaza baktırıyor, hedef saptırıp şaşırtabiliyoruz da; dışımızda cereyan eden ve topyekûn Türklüğü hedef alan oyunlar ne olacak? Bu halimizle, bilerek veya bilmeyerek onların ekmeklerine yağ sürmüyor muyuz? Bize yapılanların ve bizim ne yaptığımızın farkında mıyız?
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT