BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Hazret-i Ömer'in son sözleri

Hazret-i Ömer'in son sözleri

Hazret-i Ebu Bekir'den sonra insanların en üstünü olan Hz. Ömer, Hicretin 645 yılının son ayında Ebû Lü'lü Firuz adında Yahudi bir köle tarafından namaz kılarken şehid edildi.Hazret-i Ebu Bekir'den sonra insanların en üstünü olan Hz. Ömer, Hicretin 645 yılının son ayında Ebû Lü'lü Firuz adında Yahudi bir köle tarafından namaz kılarken şehid edildi. Bu köle Hz. Ömer'e gelip efendisinden alınan verginin çok olduğunu iddia etti. Hz. Ömer, "Senden alınan miktar fazla değildir" dedi. Hz. Ömer'in bu sözüne razı olmayıp, düşmanlık gösteren Firuz, Hz. Ömer'e kastetmeyi plânladı. Görünüşteki sebep böyle olmakla beraber işin esası başkaydı. İran casusu olarak aldığı emri yerine getiriyordu. Hz.Ömer bir gün esnaf teftişinde iken, Firuz'a, " Duydum ki, senin değirmen yapmanda üzerine yokmuş" deyince, " Şayet sağ kalırsam, sana öğle bir değirmen yapacağım ki, doğuda ve batıda herkes ondan bahsedecek" demişti. Hz. Ömer 'de, "Vallahi bu beni tehdit etti" buyurmuştu. Buna rağmen açıkca suç teşekkül etmediği için cezalandırmamıştı. Hz. Ömer ile vergi tartışmasından bir gün sonra elbisesi içine bir hançer saklayıp, sabah namazı vaktinde mescide girdi. Beklemeye başladı. Hz. Ömer safları düzeltip tekbir alarak namaza durur durmaz, Firuz yerinden fırlayıp Hz. Ömer'e arka arkaya altı darbe vurdu. Darbelerden biri karnına isabet etti. Firuz bir kişiyi daha yaralayıp kaçtı ve yakalanmadan önce intihar etti. Hz. Ömer evine kaldırıldıktan bir müddet sonra ayılıp "Katilim kimdir?" diye sordu. Ebû Lü'lü Firuz olduğu söylenince "Allah'a şükürler olsun ki bir Müslüman tarafından vurulmadım..." dedi. Ağır öldürücü bir darbe alan Hz. Ömer'e kendisinden sonra oğlu Abdullah bin Ömer'i halife tayin etmesi istenince, "Bir aileden bir kurban yeter!" buyurdu. Kendinden sonra halife olacak kimsenin tayini için Eshâb-ı kirâmdan, Cennet ile müjdelenenlerden altı kişiyi seçti. Bundan sonra oğlu Abdullah'a "Mü'minlerin annesi Hz. Âişe'ye git ve O'na Ömer İbni Hattab'ın selâmını söyle, müminlerin emiri deme, ben bugün müminlerin emiri değilim. O'na Ömer, sahibinin yanına defnedilmek için izin istiyor de!" buyurdu. Hz. Âişe, izin verince "Bu benim en büyük dileğimdi" buyurarak çok memnun oldu. Vefat ederken oğluna, "Başımı yastıktan al da yere koy, umulur ki, Cenab-ı Hak, bu halimden dolayı merhamet edip beni affeder!" Yaralandıktan yirmidört saat sonra Kelime-i şehadet getirerek vefat etti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT