BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > "Memur atamalarında haksızlık yapılmıyor"

"Memur atamalarında haksızlık yapılmıyor"

Devlet Personel Başkanlığı, 8 Aralık 2000 tarihli gazetemizin bu köşesinde yayınlanan, memur adaylarının iddialarıyla ilgili olarak bir açıklama gönderdi. Başkan Nedim Kurtoğlu'nun imzasını taşıyan açıklama şöyle:Devlet Personel Başkanlığı, 8 Aralık 2000 tarihli gazetemizin bu köşesinde yayınlanan, memur adaylarının iddialarıyla ilgili olarak bir açıklama gönderdi. Başkan Nedim Kurtoğlu'nun imzasını taşıyan açıklama şöyle: "Bilindiği üzere Devlet Memurluğu Sınavı'ndan 70 ve daha yukarı puan alarak başarılı olan adayların kamu kurum ve kuruluşlarına ait boş kadro ve pozisyonlara yerleştirilmesi amacıyla, bu kurum ve kuruluşların kadro ve pozisyonları ile bu kadro ve pozisyonlar için aranılan nitelikler ilan edilmektedir. Adaylar ilan edilen boş kadro ve pozisyonlardan kendi durumlarına uygun 12 adet kadro veya pozisyonu tercih ederek, başvuru formlarını Devlet Personel Başkanlığı'na göndermektedirler. Bu başvurular optik okuyucularda okutulduktan sonra, bilgiler el değmeden bilgisayar ortamına aktarıldığından, adayın tercih etmediği bir kadroya veya bir il'e yerleştirilmesine imkan bulunmamaktadır. Bu şekilde, tercih etmediği ünvan veya il'e atandığını iddia edenlerin başvurularının incelenmesi sonucunda, ilgililerin yanlış kodlama yaptıkları çok açık bir şekilde tespit edilmiştir. Ayrıca, bir adayın tercih ettiği kadro veya pozisyona, bu kadro ve pozisyonu tercih eden kendisinden daha düşük puanlı hiçbir aday yerleşememektedir. Diğer taraftan, aynı köşede yer alan "Dayısı olmayanların hali" bölümünde adı geçen veya puanı zikredilenlerle ilgili yapılar araştırma sonuçları aşağıdadır. Yerleştirme işlemi kamuoyuna açık yapılmaktadır Başkanlığımıza yerleştirilmek üzere başvuruda bulunan Turgut Türedi adını taşıyan iki kişi bulunmaktadır. 77.457 puan alan Turgut Türedi yerleştirilememiş, 82,767 puan alan Turgut Türedi ise üçüncü tercihi olan Sosyal Sigortalar Kurumu Zonguldak Hizmetli kadrosuna yerleştirilmiştir. Yazıdan, Turgut Türedi'nin yerleşmediği anlaşıldığından, ilgilinin 77.457 puan aldığı ve yaptığı tercihlerine de en düşük 83.991 puanla yerleştirme yapıldığı anlaşılmıştır. Görüldüğü üzere adı geçenin iddiası asılsızdır. Bu şekilde tereddütü olan tüm adayların aynı bilgisayar çıktılarını Başkanlığımızdan dilekçe ile talep etmeleri mümkün olup, böylece yerleştirme işlemi kamuoyunun kontrolüne açık olarak sürdürülmektedir. Aynı yazıda, 78.614 puan alan isminin verilmesini istemeyen okuyucunun yerleşemediği, 72.865 puan alan bir adayın sağlık memuru olarak Bolu'ya yerleştiği belirtilmektedir. 72.865 puan alan ve Başkanlığımıza yerleştirilmek üzere müracaat eden 32 adaydan 2'si yerleşmiştir. Bunlardan Lütfi Yüksel Sağlık Bakanlığı'nın Tercih Numarası 2176129 olan Bolu Sağlık Memuru kadrosuna yerleşmiştir. 78.614 puan alan ve Başkanlığımıza müracaat eden 26 adayın geçerli başvurularında yer alan tercihler arasında ise, 2176129 nolu tercih bulunmamakta olup, tercih etmedikleri kadroya adayların yerleştirilmesi mümkün bulunmamaktadır. Bu sebeple, sözkonusu adayın da tercih etmediği kadroya yerleştirilmemesi tabiidir. Aynı şekilde, 70.550 puan alan arkadaşı yerleşip, 72.500 puanla yerleşemeyen adayın durumu da aynı niteliği taşımaktadır. Bu kişinin mağduriyete uğraması sözkonusu değildir. Başkanlığımıza dilekçe ile müracaat etmesi halinde, ilgilinin, tercih ettiği kadrolara en düşük kaç puanla yerleştirme yapıldığına dair bilgisayar çıktısı alarak, haksızlığa uğramadığını anlaması mümkündür. Adayların haksızlığa uğraması mümkün değil Aynı köşede adı geçen Gülbahar Özkan , 76.856 puan almış olup, tercih ettiği kodlara en düşük 89.3 puanla yerleştirme yapılmıştır. Yerleştirmede bir tercihe, aynı tercihi yapan adaylar arasından en yüksek puandan başlanarak sırasıyla yerleştirme yapıldığından, herhangi bir adayın haksızlığa uğraması mümkün olmamaktadır. Aynı eğitim düzeyine sahip olanlardan daha düşük puan alanların yerleşmesine rağmen, daha yüksek puan alanların açıkta kalmaları hususu ise, kişilerin sahip oldukları nitelikler ile çalışmak istedikleri yerlerin farklı olması nedeniyle, farklı kadro ve pozisyonları tercih etmelerinden kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla adayların tercih ettikleri kadro ve pozisyonlardaki farklılıklar nedeniyle, DMS'de daha yüksek puan alanlar açıkta kalırken, bunların tercih etmedikleri kadro ve pozisyonları tercih eden daha düşük puan almış olan adayların, bu kadro ve pozisyonlara yerleşmeleri mümkün bulunmaktadır. Başvuruların tamamı cevaplandırılıyor Devlep Personel Başkanlığı'nca kılavuzda yayınlanan Dilekçe Örneği kullanılarak adaylar tarafından yapılan başvuruların tamamı cevaplandırılmaktadır. Ayrıca Başbakanlık'ta oluşturulan Halkla İlişkiler Birimi vasıtasıyla, her vatandaşın başvurusu değerlendirilerek kendisine bilgi verilmektedir. Öte yandan, basın yayın aracılığıyla ve yerleştirmeye ilişkin kılavuz vasıtasıyla ilgililere ve kamuoyuna gerekli açıklamalar yapılmaktadır. Yerleştirme işlemi ciddi bir problemle karşılaşılmadan belli bir sistem dahilinde devam etmektedir. Belirtilen hususlar, çoğunlukla adayların gerekli açıklamaların yer aldığı kılavuzu dikkatli okumamaları ve formları doldururken gerekli hassasiyeti göstermemeleri nedeniyle oluşan yanlışlıklardan kaynaklanmaktadır. Daha önce defalarca belirtildiği gibi, Devlet Personel Başkanlığı'nca yapılan merkezi yerleştirme işlemlerinde adayların haksızlığa uğratılmaları ve adaletsizlik yapılması sözkonusu değildir. Adayların DMS puanları ve tercihlerine göre tamamen bilgisayar ortamında gerçekleştirilen yerleştirme işlemlerinde böyle bir olasılıktan bahsedilmesi mümkün bulunmamaktadır."
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98991
  % 0.53
 • 5.5628
  % -2.49
 • 6.4211
  % -2.84
 • 7.3095
  % -2.49
 • 219.503
  % -1.98
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT