BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Yunus Emre Mevlânâ solculuğu (!)

Yunus Emre Mevlânâ solculuğu (!)

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, İstanbul'da yaptığı bir konuşmada demiş ki: "Sosyal Demokrasi artık Yunus'tur.CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, İstanbul'da yaptığı bir konuşmada demiş ki: "Sosyal Demokrasi artık Yunus'tur. Yunus Emre'nin sağla ne ilişiği var? Yunus, "Paraya kul olun" mu demiş? Mevlânâ; "işçiyi, memuru, esnafı ezin" mi demiş? Çağdaş Sosyal Demokrasi bunların söyledikleridir. Türkiye'deki partilerin siyaset anlayışını değiştireceğiz. Bunun için de, ilk olarak kendi partimizin yeniden yapılanması lâzım, partimiz tüm halkla, kucaklaşacak hâle gelecek!" Yeni bir siyaset anlayışıyla karşı karşıyayız. Görülüyor ki Deniz Baykal, CHP'yi, Marks'ın, Lenin'in, Stalin'in Moskova soluna çekmek isteyenlerin karşısına çıkıyor ve partisine yeni bir yol çiziyor. Buna bir de isim koyuyor: "Anadolu solu." Anadolu solunu da Yunus Emre'nin ve Hz. Mevlânâ'nın fikriyatına bağlıyor. Yunus Emre ve Mevlânâ, Türkiye'de yeteri kadar biliniyor mu? Bu soruya rahatlıkla "evet" demek mümkün değil. Bırakın Yunus Emre'yi ve Mevlânâ'yı, ben İstiklâl Marşı şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un bile bilindiğine, anlaşıldığına kani değilim. Bu değerlerimizle ilgili olarak, her yıl şu veya bu şehrimizde çeşitli programlar yapmak başka; onları fikir ve gönül dünyalarıyla anlamak, tanımak başkadır. Meselâ ben, Deniz Baykal'ın bile Yunus Emre'yi ve Mevlânâ'yı yeteri kadar okuduğuna ve tanıdığına ihtimal vermiyorum. Çünkü onları tanımış olsaydı; "Çağdaş Sosyal Demokrasi Yunus'un ve Mevlânâ'nın söledikleridir! Yunus Emre'nin sağla ne ilgisi var?" diye konuşmazdı. Baykal'ı böyle konuşmaya sevk eden, devlet radyo ve televizyonlarının basmakalıp "Yunus Emre, Mevlânâ, Hacı Bektaş-ı Velî" programları olmalı. Çünkü resmî ağızların kırk yıldan beri tekrarladıkları, hep şöyle cümleler değil mi: "Yunus Emre, insanları çok seviyor, Mevlânâ gel diyor, tövbeni kırk kere bozmuş olsan da yine gel diyor. "Hacı Bektaş Veli, incinsen de incitme öğüdünü vererek bütün insanlara hoşgörüyle bakıyor. Eşitlikten ayrılmıyor." "Yunus Emre, Mevlânâ, Hacı Bektaş Veli...bizim hümanistlerimizdir." İyi de, güzel de, hiç kimse, bu şairlerimizin neden vs. vs. vs, insanları aziz ve mübarek bildiklerini öğrenmek istemiyor. Yunus Emre "paraya kul olun" dememiş. Kula kulluğu reddetmiş. Dünyaya kavga için değil, gönüller yapmak için geldiğini" söylemiş bunlar elbette doğru. Hz. Mevlânâ da, Hacı Bektaş Veli de Yunus gibi bütün insanlara sevgiyle, merhametle, şefkatle bakmışlar. Niçin? Çünkü Yunus da, Mevlânâ da Hacı Bektaş Velî de ışıklarını Kur'an'dan ve Hz. Muhammed'den almışlar da ondan. Yani, Yunus da, Mevlânâ da, Hacı Bektaş Veli de mükemmel Müslüman oldukları için (Kur'an'da gösterildiği gibi) insanı, yaratılan mahlûkların en şereflisi olarak bilmişler. Tövbesini kırk defa bozan insanları bile, (Allahın rahmeti, gazabından büyük olduğu için) yine İslâma dâvet etmişler. MEB yayınları arasında çıkan Mesnevî'ye bir önsöz yazan Doç. Dr. Abdülbaki Gölpınarlı diyor ki: "Mesnevî, baştan sona kadar Kur'an-ı Kerim'in tefsirinden ibarettir!" Nitekim Hz. Mevlânâ da bir rübaisinde şöyle söylüyor: "Ben Allah'ın kuluyum. Kur'ân yolunun yolcusuyum. Seçilmiş Muhammed'in ayağının tozuyum. Kim ki benden bahsederken bunları söylemezse Ben o kişiden de yılmışım, o sözden de yılmışım." Peki ya Yunus Emre? Yunus Emre, Hz. Mevlânâ'nın Türkçe söyleyen yüzü. Yunus Emre de ışığını Kur'an'dan alan bir Hakk dostu. Deniz Baykal'ın ifadesiyle "Çağdaş Sosyal Demokrasi Yunus'un söyledikleri" ise, O'nu iyi tanımak mecburiyetindeyiz. Yunus Emre diyor ki: "Kaf dağı zerrem değil/Ay ve güneş bana kul Aslım Hak'dur, şek değil/Mürşiddir Kur'an bana." Yeni CHP, Yunus gibi Kur'an-ı Kerim'i kendine mürşid kabul ediyor mu etmiyor mu? Türkün ve İslâmın bir tek mutasavvıfı gösterilemez ki "kula, kul olmayı" tavsiye etsin. "Paraya kul olmak", "işçiyi, memuru esnafı ezmek" Türk-İslâm medeniyetinden kopan ham kafalarla yobaz düşüncelerin sapıklığıdır. Yunus gibi, Mevlânâ gibi, Hacı Bektaş Veli gibi, Hoca Ahmed Yesevî gibi...bütün dünya milletlerine örnek olmak, evvel emirde insanın Allah'a kul olmasıyla, Allah'ı tanımasıyla başlar. Öğrenmek istiyoruz: Yeni CHP Allah'a kul olmamızı kabul edecek mi etmiyecek mi? bunu, laikliğe aykırı sayacak mı, saymayacak mı? Deniz Baykal'ın ifadesiyle, "Çağdaş Sosyal Demokrasi Yunus'un söyledikleri" ise, CHP gerçekten Yunus'un söylediklerine saygılı olacak mı olmayacak mı? Mesela Yunus, bir şiirinde diyor ki: "Benden öğüt ister isen, Eydiverem bildüğümden Budur çalabun buyruğu Tutun oruç, kılın namaz! CHP'yi sevk ve idare edenler, milletimize oruç tutmayı ve namaz kılmayı tavsiye edecekler mi etmeyecekler mi Hukuk fakültesinden sınıf ve münazara ekibi arkadaşım Deniz Baykal'dan bu soruların cevabını almak isterdim.
Reklamı Geç
KAPAT