BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Şeffaf ihale dönemi

Şeffaf ihale dönemi

Yeni yasa tasarısı ile yatırımlar zamanında tamamlanacak, uygulama projesi olmayan işlerin ihalesi yasaklanacak, ihalelere şaibe karışmayacak İhale Komisyonu dışında, yeterlilik komisyonu, teknik komisyon gibi başka komisyon kurulmayacak, ihaleyi, İhale Komisyonu sonuçlandıracakMaliye Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın ortak komisyonlarınca hazırlanan yeni devlet ihale yasa tasarısı TBMM'ye sevk edilmeyi bekliyor. Yeni yasa tasarısına göre, kamu kuruluşlarındaki ihalelerde şeffaflık öngörülüyor. Dünya Tircaret Örgütü ve AB normlarında düzenlenmesi istenen kamu kuruluşlarının ihalelerinde "Uygulama projesi" olmayan işlerin ihalesi yasaklanıyor, ancak ihaleden önce uygulama projesi yapılamayan işlerin ön proje ile ihalesine izin verilecek. Böylece yatırımların sürüncemede kalması önlenecek ve müteahhitlerle idare arasında doğabilecek anlaşmazlıklar asgariye indirilecek. Yeni yasa ile ihale yapılabilmesi için işin, en az yüzde 20 ödeneğin bulunması şartı getiriliyor. Bu sayede plansız ve programsız yatırımlara müsaade edilmeyecek. Yeni yasa ile ''İhale Komisyonu'' dışında, yeterlik komisyonu, teknik komisyon gibi başka hiçbir komisyon kurulamayacak. İhaleyi, ''İhale Komisyonu'' sonuçlandıracak. Bu uygulama ile ihaleden önce müteahhitlerin anlaşma yapmaları önlenecek ve ihaleler şaibesiz sonuçlandırılacaktır. İlan şartı geliyor Kamu kurum ve kuruluşlarında meydana gelen yolsuzluların ve suiistimallerin önlenmesi, mevcut yasanın AB normlarına uygun hale getirilmesi amacı ile çıkarılması planlanan yasa kapsamında yapılan yeni düzenlemeler şunları içeriyor: İhale ilanlarında verilen telif süresi en az 52 gün olacak. Daha önce kamu kurum ve kuruluşlarının ihale konusu işlerini ihale tarihinden en az 30 gün önce ilan edecekleri hususuna yönelik sürede değişiklik yapılarak, sözkonusu süre 52 güne çıkarıldı. Ayrıca bu süre, Avrupa Birliği norm ve direktiflerine uygun olarak belli istekliler arasında 36 gün ve pazarlık usulünde ise 14 gün olarak belirlendi. -Belli istekliler arasında yapılan ihalelere ilan şartı getirildi. Son şekli verilen taslakta, daha önce, belli istekliler arasında yapılan ihaleler için ilan şartı olmayıp, direkt olarak idareden çağrı yapılarak teklif alınıyordu. . Pazarlık usulü ile yapılacak işler, AB yasalarına uygun olarak, bütçe kanununda belirtilen işler ile ancak güvenlik, olağanüstü durumlar, tek kaynaktan kaynaklanan işler ve yarışma sonucu alınacak hizmetlerle sınırlandırıldı. Öte yandan tekliflerin alınmasından sonra hemen ihaleye geçileceği konusuna da açıklık getirildi. Emanet usulü ile yapılacak işlerde ise ihale usulü olmayan emanet işlere ilaveten belli miktara kadar olan alımlarda kişi eliyle alım getirildi. Daha önce emanet usulü ile yapılacak işlerin taslakta sadece işgücü, malzeme, makina, araç ve gerece sahip idarelerin bu imkanlarını kullanarak emaneten yapabilecekleri işler ile sınırlandırılıyordu. Yazılı talep Yeni ihale yasasına ilave edilen bir madde ile ihaleye katılmak üzere başvuruda bulunan gerçek ve tüzel kişilerden ihale dışı bırakılan, ihaleye katılmakla birlikte teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyenlere yazılı talepte bulunmaları halinde 14 gün içinde yazı ile uygun görülmeme nedenlerinin bildirilmesi zorunluluğu getirildi. Diğer taraftan yeni düzenleme ile teknik müşavir kuruluşların idari görevlisinin, proje mükellefinin, yapı denetim görevlisinin ayrı ayrı görev ve sorumlulukları da belirtildi. Önümüzdeki günlerde TBMM'ye sevkedilecek olan devlet ihale yasasının çıkması ile devlet ihalelerinde şeffaflık ön plana çıkarılacak. Dünya Ticaret Örgütü ve AB normlarına göre düzenlenecek olan 2886 Sayılı Devlet İhale Yasası ile yatırımlar zamanında tamamlanacak.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT