BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Konfederasyon

Konfederasyon

Ada'da çözüm olmadan Kıbrıs'ın AB üyesi yapılması halinde son derece ciddi hukukî sorunlar ortaya çıkar. Kıbrıs'ta gerçekçi çözüme Türkiye'nin desteği alınmadan ulaşılamaz.Liverpool Üniversitesi hukuk fakültesi Jean Monnet AB hukuku kürsüsü başkanı Prof Dr Nanette Neuwahl, "Kıbrıs Nereye? Avrupa Konfederal Çözüm Arayışı" başlıklı araştırmasında geleceğe yönelik en tatminkar çözümün konfederasyon olduğunu belirtti. Neuwahl, Kıbrıs'ta barış ve güvenliğin sürdürülmesi için gerekli hukuki ve kurumsal güvencelerin konfederasyon ile sağlanabileceğini söyledi. Neuwahl "Kıbrıs konusunda Türkiye'nin desteği olmadan hiç bir şey yapılamaz. Ada'da gerçekci bir çözüm bulunabilmesi için kurumsal yapı ve gerekli koşulların oluşturulması zaman alabilir. Alelacele gidilecek sözde bir çözüm ileride büyük sorunlar getirebilir" şeklinde konuştu. Rumlar Türkleri temsil edemez AB hukuku kürsüsü başkanı Prof Neuwahl, her şeyden önce Ada'da sınırların belirlenmesi gerektiğini, her iki kesisimde mülkiyet sorunlarının çözülmesinin ön şart olduğunu ve bundan sonra güvenlik ortamının oluşabileceğini hatırlattı. Prof Nanette Neuwahl, araştırmasında şu görüşlere yer verdi: AB üyeliği söz konusu olduğunda hiç değilse geçiş dönemleri süresince zengin Yunan vatandaşları ile Kıbrıs'lı Rumların, Türk konfedere devletinde arazi iktisabının yasaklanması ve ticari faaliyetlerine bazı kısıtlamalar getirilmesinin katılma antlaşmasında hükme bağlanması gerekir. Adada karşılıklı güven oluştuktan sonra her iki tarafın mutabakatı ile bu tür kısıtlamaların kaldırılabilir. Kıbrıs Rumlar ile Yunanlılar federasyon ve hatta üniter devlet istiyor. Avrupalı politikacıların bu önemli konuda bir uluslararası önderlik girişimi yapmamaları halinde Ada'da tarafları ikna etmek mümkün olmaz. Kıbrıs'ta diğer çözüm önerileriyle karşılaştırıldığında en cazip çözüm konfederasyondur. Bu yolla Lüksemburg Adalet Divanı'nda Kıbrıs'lı Türk yargıç da yer alabilecektir. Adada çözüm olmadan Kıbrıs'ın AB üyesi yapılması halinde son derece ciddi hukuki sorunlar ortaya çıkar. AB hukukunun, Adanın Kuzeyinde uygulanması, Kıbrıs Rumlarından oluşan Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Kıbrıs Türklerini temsil etmesi söz edilemez. Adalet Divanı'nın İngitere'yi Cebelitarık'da Avrupa Parlamentosu seçimlerine dahil etmemesi nedeniyle mahkum ettiği kararı gibi "Kuzeyde yaşayanların Avrupa Parlamentosu'nda temsil edilmemesi nedeniyle gerçek anlamda demokratik bir temsil olamaz. Üye devletin üçte birinde Avrupa hukuku uygulanamayacağı için AB bundan yara alır. Üniter veya federal devlet yapısı içinde bir üye devlette insan hakları ve federe devletlerden birinde vuku bulacak ihlal olayları üye devletin iç sorunu olacağından AB'nin herhangi bir güvence vermesi mümkün olmaz. Bu nedenlerle en cazip çözüm konfederasyondur Kıbrıs bizi engellememeli AB üyeliği için hazırlanan Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkelerinden bazı ilim adamları E.Nagy, R.Molnar, K.Wasilowska, T. Zeman "AB'nin doğu Avrupa'ya genişlemesi Kıbrıs sorununa endekslenmemelidir. Bu haksız ve adil bir davranış olur. Yunan devlet adamları böyle bir düşünce içindelerse vazgeçmelidirler. Büyük fedakarlıklarda bulunan ülkelerimiz siyasi bir sorundan dolayı üyelik yolundan alıkonulamazlar. Slovenya'dan Macaristan'a, Çek Cumhuriyeti'nden Polonya'ya kadar bir çok ülkede milyonlarca insanın tam üyelik için yoğun bir çalışma içine girdikleri bir sırada, Avrupa'nın yeninden bütünleşmesi gibi tarihi bir gelişmenin Akdeniz'deki bir adanın üyeliği meselesine bağlanması son derece haksız ve gayri ahlaki bir davranıştır. Kıbrıs, üstelik bugünkü anayasal düzeni ile üye olamaz.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT