BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Korkulan oluyor

Korkulan oluyor

Anayasa Mahkemesi, 'şartlı salıverme' yasasının bazı hükümlerinin iptali talebiyle üç ayrı mahkemeden gelen başvuruları esastan görüşmeye karar verdi. Eğer Yüksek Mahkeme’de, taleplerde öne sürüldüğü gibi 'eşitlik ilkesinin çiğnendiği' görüşüne varılırsa, affın kapsamı genişleyecek.Anayasa Mahkemesi, 4616 Sayılı Şartlı Salıverme ve Cezaların Ertelenmesine ilişkin Yasa'nın bazı hükümlerinin iptali istemiyle üç ayrı mahkemeden gelen başvurularda ilk incelemeyi yaptı. Yüksek Mahkeme, başvurularda herhangi bir eksiklik bulmayarak iptal isteminin esastan görüşülmesine 1'e karşı 10 üyenin oyuyla karar verdi. Eğer Yüksek Mahkeme, başvuruları yerinde görür ve iptal ederse Şartlı Salıverme Yasası'nın kapsamı genişleyecek. Bazı suçları af kapsamı dışında bırakabilmek için üstün uğraşı veren hükümet için de korkulan olacak. Eşitlik ilkelerine göre bakacak Her üç başvuruda da gerek kapsam dışında bırakma, gerekse diğer düzenlemelerin Anayasa'nın başta eşitlik ve hukuk devleti ilkelerine aykırı olduğu öne sürülüyor. Anayasa Mahkemesi, her üç başvuruyu, raportörün hazırlayacağı rapordan sonra esastan görüşerek karara bağlayacak. Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Haşim Kılıç, mahkemenin yaklaşık 2.5 saat süren toplantısından sonra, gündeme ilişkin bilgi verdi. Kamuoyunu yakından ilgilendiren 4616 Sayılı Şartlı Salıverme ve Cezaların Ertelenmesine İlişkin Yasa'nın bazı maddelerinin Anayasa'ya aykırılığıyla ilgili olarak üç ayrı dava geldiğini hatırlatan Kılıç, bu davalarda ilk incelemenin yapıldığını söyledi. Kılıç, Kahramanmaraş 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nden, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 516. ve 191. maddesine muhalefetten yargılanan bir sanığın davasında Anayasa'ya aykırılık iddiasının ileri sürüldüğünü belirtti. Mardin 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nden, daha önce Şartlı Salıverme Yasası'ndan yararlandıktan sonra suç işleyerek cezaevinde bulunan bir sanığın son yasadan yararlandırılmamasına ilişkin hükmün Anayasa'ya aykırılığının ileri sürüldüğünü kaydeden Başkanvekili Kılıç, İnebolu Ağır Ceza Mahkemesi'nden de Şartlı Salıverme ve Cezaların Ertelenmesine İlişkin Yasa'nın kapsamı dışında kalan TCK'nın 264. maddesinin Anayasa'ya aykırılığının ileri sürüldüğünü belirtti. Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Haşim Kılıç, Şartlı Salıverme ve Cezaların Ertelenmesine İlişkin Yasa'nın diğer maddelerine yönelik bugüne kadar başka bir başvurunun Anayasa Mahkemesi'ne ulaşmadığını sözlerine ekledi. İnebolu Ağır Ceza Mahkemesi'nden gelen başvuruda, 4616 sayılı Yasa'nın 1. maddesinin 5. bendinin (a) alt bendinde, kapsam dışında bırakılan TCK'nın patlayıcı maddelere ilişkin cezaları düzenleyen 264. maddesinin kapsam dışında bırakılmasının Anayasa'ya aykırı olduğu ileri sürülüyor. Mardin 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nden gelen başvuruda ise aynı yasanın birinci maddesinin 6. bendinde yer alan ''daha önce şartlı salıverme hükümlerinden yararlandığı halde yeniden suç işleyerek hüküm giyenler'' ibaresinin iptali isteniyor. Kahramanmaraş 2. Asliye Ceza Mahkemesi ise baktığı bir davayla ilgili olarak, 4616 Sayılı Yasa'nın 1. maddesinin 4. bendindeki ''... kanunun maddesinde öngörülen şahsi hürriyeti bağlayıcı cezanın'' ibaresiyle, Şartlı Salıverme Yasası'nın kapsamı dışında bırakılan ve tehdidi düzenleyen 191. maddesinin iptalini istiyor. Mahkeme ayrıca, 1. maddenin 9. bendindeki ''hakkında yakalama, tutuklama veya ... bu kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 1 ay içinde resmi mercilere başvurup teslim olmadıkları takdirde bu madde hükümlerinden yararlanamazlar'' bölümünün Anayasa'ya aykırılığını ileri sürüyor.
Kapat
KAPAT