BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ormanlarımız bir milât bekliyor

Ormanlarımız bir milât bekliyor

Böyle bir milât ile kesin yasak koyamazsak 13 değil 103 kriter de koysak kötü niyetlere “dur!” demek mümkün değildir. Bir babayiğit çıksın da bu milâdı yasallaştıracak öneriyi versin. Orada bakanlık da yapmış bir de ormancı var...Okuyucumuz Orman Mühendisi Kenan Ünaldı’nın teklifini Orman Bakanlığı’nın dikkatine sunuyoruz. “Ben, 65 senedir ormanla yatıp ormanla kalkan bir yeşil neferiyim... Gerçekleri hem yaşayarak tesbit ettim, hem de yaşananlara canlı tanık oldum. Bu kimlikle itiraf ve ilân ediyorum ki Türkiye ormancılığı artık hem yolsuzluk suçlamalarına hedef olmaktan kurtulmak, hem de yasal yolla orman daralmasına sebebiyet veren alanlar üretmeye dur demek amacıyla bu günden tezi yok hemen bir (milât) kabul etmek zorundadır. Milât şu: 1 Ocak 2001 tarihinden itibaren Türkiye Ormanlarında ilmen ve fennen orman niteliğini kaybetmiş alanlar orman rejimi dışına çıkarılır hükmünü taşıyan orman kanununun 2/B maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. Bundan böyle bu amaçla hiçbir kadastro çalışması yapılamaz. Gerekçe: Yolsuzluk suçlamalarını tümden ve yekten reddetmek mümkün değildir. Bilerek bilmeyerek kötü niyetlere ve kötü niyetlilere maalesef alet olunmuştur. En azından kanunun orman köylüsünü toprak sahibi yapmak ideali, ne yazık ki fırsatçılar elinde bir rant kapısı olma durumuna düşürülmüştür. İçişleri Bakanlığınca kurulan bir komisyonun İstanbul civarı orman kadastro çalışmaları etrafında düzenlediği rapor da bunu göstermektedir. Orman köylüsünü topraklandırma konusunda da zaten dişe dokunur bir sonuç elde edilmemiştir. Öte yandan; hem de işi sağlama bağlamak ve her türlü suiistimali önlemek gayesiyle 13 kriter de konulmuş olmasına rağmen kanunun (ilmen ve fennen) ifadesi de rantçı ve politikacı kıskacında maksadına uygun uygulanamamıştır. Gizlemeye hacet yok, ilmen ve fennen orman niteliğinde olan alanlar türlü etkenlerle sözde orman rejimi dışında çıkarılmışlardır. Bunu sağlamak için de o 13 kriter sulandırıldıkça sulandırılmıştır. Değişik tarihlerde değiştirilip durulmuştur. Uzağa gitmeye ne gerek var. İşte taptaze İstanbul Orman Bölge Müdürünün beyanı: “İstanbul’da usulsüz işlemlerle bir şahsın üzerine geçirilen 10 trilyon değerindeki bozuk orman 1986 yılında yapılan kadastro çalışmaları sırasında orman alanı kapsamından çıkarılmıştır. Böylece tapusu hazineye geçen bu alan için 1996 yılında Milli Emlâk Müdürlüğüne başvurarak bu bozuk ormanın bize tahsisini istedik. Bize verin burasını verimli orman haline getirelim dedik. Ancak bu talebimiz bir türlü tahakkuk etmedi?” Peki buna karşı demezler mi, “Arkadaş mademki burası verimli orman alanıydı, niçin orman kapsamı dışına çıkarıldı?” Ne cevap vereceksin? Cevap vermek mümkün mü? Ben her zaman söylerim. Haksız ve isabetsiz, üstelik kötü amaçlı o güzelim orman alanlarının bir de ilmi ve fenni sözcüklere yaslandırılarak orman kapsamı dışına çıkarılmasına en somut örnek İstanbul-İzmit yol güzergâhıdır. Buraları vaktiyle oy uğruna orman rejimi dışına çıkarılmışlardı. Sonradan bundan vazgeçildi. Şimdi başarılı ağaçlama çalışmalarıyla gözleri ve gönülleri şâdetmektedir. Onur duyarak söylemem gerekir ki bunda benim de payım var. Sonra; bu kadastro eliyle ormanların orman kapsamı dışına çıkarılması işlemleri bence boşuna bir gayrettir. Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde beş sene ara ile kadastro çalışması yapan bir komisyon başkanı bana aynen şöyle söylemiştir: “Beş sene önceki sınırları beş sene sonra yerinde bulamadım.” Bunun manası şudur: Her sene cehalet ve zaruret eliyle yeni yeni orman rejimi dışına çıkarılmaya namzet alanlar üretilmektedir. O halde bir de buna yasa neden alet edilsin? Öyleyse “orman bitti kadastro bitti!” denilmeden önce ormanlarımızın beklediği “milât” TBMM tarafından bir an önce ilân edilmesidir. Böyle bir milât ile kesin yasak koyamazsak 13 değil 103 kriter de koysak kötü niyetlere “dur!” demek mümkün değildir. Yok mu bir babayiğit? Çıksın da bu milâdı yasallaştıracak öneriyi versin. Orada bakanlık da yapmış bir de ormancı var.”
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT