BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Milenyumun eşiğindeyiz

Milenyumun eşiğindeyiz

Sık sık Silâhlı Kuvvetler'e atıf yapılan tartışmalar, demokrasimizi geliştirecek mahiyette görünmüyor. Üstelik yargı da münakaşa zeminine çekiliyor. Gerçekte bu gerginlik, büyük inkılâpların hepsinin öncesinde yaşanmıştır.Sık sık Silâhlı Kuvvetler'e atıf yapılan tartışmalar, demokrasimizi geliştirecek mahiyette görünmüyor. Üstelik yargı da münakaşa zeminine çekiliyor. Gerçekte bu gerginlik, büyük inkılâpların hepsinin öncesinde yaşanmıştır. İnkılâp, bir radikal değişimdir. Kabulü hiç kolay değildir. Böyle bir inkılâbın, değişimin eşiğinde miyiz? Evet, öyle. Hem de tarihimiz boyunca yaşadıklarımızın en önemlilerinden birinin içindeyiz. Farkında bulunmayan olsa bile süreç başladı. Avrupa Birliği ile her şeyimiz yenilenecek. 1940'ın Başbakanı Dr. Refik Saydam'ın ifadesiyle A'dan Z'ye kadar... Bu kadar şümullü bir reform içine girecek toplumda dalgalanmalar tabiidir. En büyük dalgalanma politikada, politikacılarda olur. Yüksek bürokrasi keza heyecanlıdır. Hiç bitmeyecekmiş gibi sürüp giden sen şöyle dedin, ben böyle dedim tartışmaları böyle bir ortamın eseridir. Böyle gelmiş felsefesindeki mantık yanlışını, böyle gitmez şeklinde düzeltmek, çok zihin açıklığı ister. Zira insan, alışkanlıklarının mağlûbu ve mahkûmudur. Bu zinciri kırmak kolay değildir. Bendeniz âcizâne, Türk'ün köhnelikten halkaları dökülen bu zinciri kırıp atacağına inanıyorum. İnanmak ne kelime, iman ediyorum. Istırabı artık dibe vuran bir ulu millet, nesillerin geleceğini değiştirecektir. Kendi öz çocuklarını, çağdaş dünyanın maddî ve manevî nimetlerinden mahrum bırakmıyacaktır. Maddî nimetler ekonomi, manevî olanlar demokrasi ile sağlanır. Aksini söyleyenlere sakın inanmayın, kanmayın, aldanmayınız...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT