BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Ermeni Meselesi altında yatan gerçekler

Ermeni Meselesi altında yatan gerçekler

Sözde Ermeni Soykırımı Tasarısı Fransa Senatosu'ndan sonra; Fransa Meclisi Dışilişkiler Komisyonu'nda da kabul edildi. Meclis'ten geçmesine kesin gözüyle bakılan tasarı tek maddeden ibarettir.Sözde Ermeni Soykırımı Tasarısı Fransa Senatosu'ndan sonra; Fransa Meclisi Dışilişkiler Komisyonu'nda da kabul edildi. Meclis'ten geçmesine kesin gözüyle bakılan tasarı tek maddeden ibarettir. "Fransa, Ermenilerin maruz kaldığı soykırımı resmen tanır." ifadesi 18 Ocak 2001 günü genel kurulda görüşülecektir. 1998 yılından bu yana askıda olan tasarı büyük bir ihtimalle, hatta kesin olarak kabul edilecektir. Ama buna mukabil Cezayir'de 1.5 milyon insanı katleden Fransa'nın bu tavrı çirkin olmanın çok ötesinde bir davranıştır. Zaten akrepten bal yapmasını bekleyenler gaflettedirler. "Her kab dışına, içindekini sızdırır." Fransa tarihini incelediğimizde, karşımıza bir nevi katliamlar, soykırımlar, zulümler ve vahşetler tarihi çıkar. Fransa'nın bu düşmanca tavrını, ülkede bulunan 400 bin Ermeninin oyu uğruna Türkiye'yi satmak olarak görünmesi meselenin zahiri sebebidir. Bir de meselenin görünmeyen batıni sebepleri vardır. Bunların başında; Türkiye'ye ve Türklere duyulan "Haçlı kini" ilk sırada olmak üzere, Atlantik'ten-Urallara kadar "Fransa imparatorluğu" en büyük hayalidir. Avrupa Birliği, Almanya ve Fransa'nın ortak liderliği altında olmakla beraber, bu iki ülkenin emperyalizmine hizmet eden bir kuruluştur. Bu iki ülke ile Yunanistan, Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne kesin olarak almazlar. Türkiye girerse Avrupa Birliği Avrasya Birliği'ne dönüşür. Almanya'nın büyük oyun yani Doğu'ya yayılarak imparatorluk hayali ile Fransa'nın Atlantik'ten Urallara imparatorluk hayali için 2 engel vardır. Bunlar Türkiye ve ABD'dir. Her çareye başvurarak ABD'yi Avrasya'dan uzaklaştırmak, Türkiye'yi ise bölmek ve güçlü Türkiye'yi önlemek Almanya ve Fransa'nın başlıca hedefidir. Bu iki ülkenin önünde ayrıca Balkanlar'da Yugoslavya Federasyonu engeli bulunuyordu. Yugoslavya'yı parçaladılar. Hatta yakında Karadağ ve Kosova'yı da ayırıp Sırbistan'ı AB'ye alabilirler. Rusya'yı çökmekten kurtaran Almanya'dır. Rusya'nın demode olmuş çağdışı sanayi tesislerini, nükleer santrallerini, demirçelik tesislerini modernize eden Almanya, ABD'ye karşı Rusya'yı yanına almıştır. Yakında Rusya ve AB ittifakı ile ABD arasında soğuk savaş olursa sakın şaşırmayın. Hadiseler bu noktaya gitmektedir. Fransa NATO'nun lağvedilerek Avrupa Ordusu ile ABD'yi Avrupa'dan dışlamak istemektedir. Ve çıkarları gereği Avrupa Ordusunda Türkiye'ye yer yoktur. Balkan sendromu ise ABD'yi suçlayarak Avrupa'dan atma senaryosudur. Evet zayıflatılmış uranyum mermisinin radyasyona sebep olduğu bir gerçektir. Ama bu husus 1991 Körfez Savaşı ile biliniyordu. Neden tam 10 yıl beklenildi ve 2001'de gündeme geldi? Geçmişte gerek Napolyon'un ve gerekse İkinci Dünya Savaşı'nda Hitler'in hayalleri ile bugünkü Avrupa Birliği arasında asla fark yoktur. Hitler ve Napolyon'un savaş ile yapmak istediğini Almanya Mark ve Fransa da Frank ile yapmak peşindedir. Hitler ve Napolyon İngiltere'yi dışlamış idi. Şimdi ise İngiltere'de bu iki ülke tarafından diğer AB üyeleri gibi kullanılmaktadır. Dünya hakimiyeti Avrasya'ya sahip olmaktan geçer. AB'nin hedefi yani Hitler ve Napolyon'un hayallerinin gerçekleşmesi için Avrasya'dan ABD'nin dışlanması ve Türkiye'nin bölünmesi AB'nin ilk ve en büyük hedefidir. Avrasya dünya nüfusunun % 75'i, dünya petrol ve enerji rezervlerinin % 70'i, dünya gayrisafi milli hasılasının % 65'ini içine almaktadır. Avrasya'nın en kilit, jeostratejik bölgesi Türkiye'dir. Türkiye Akdeniz, Karadeniz, Ortadoğu, Asya, Avrupa, Kafkasya, Balkanlar, Orta Asya, İslâm Dünyası ve hatta Afrika için adeta odak noktasıdır. Güçlü bir Türkiye ise Almanya ile Fransa başta olmak üzere Yunanistan ve nice ülkelerin emperyalizmine settir. Avrupa Birliği'nin yarım asırdır kapısında beklettiği yetmiyormuş gibi; Kıbrıs'ı bahane ederek "işgalci" insan haklarını bahane ederek "işkenceci" ve olmayan Ermeni soykırımını bahane ederek "soykırımcı" ilân ederek devamlı kötülemekte, Türkiye'yi milletlerarası arenada suçlu duruma düşürmektedir. Strateji uzmanlarından Brezinski "Büyük Satranç Tahtası" isimli eserinde: "21. Yüzyılda en büyük stratejik hedef Avrasya üzerinde kontrol tesis etmektir. Büyük bölge devletlerinin aralarında ittifaklar yoluyla ABD'yi Avrasya'dan dışlamalarını önlemektir." Almanya, Fransa ve Rusya, ABD'yi dışlamak ve güçlü Türkiye'yi önlemek için çalışıyorlar. Biz ne yapıyoruz?
Reklamı Geç
KAPAT