BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Fon'daki bankalara garanti

Fon'daki bankalara garanti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Fon'daki bankaların kullandıkları tüm yabancı kredileri garanti altına aldı. BDDK, Tasarruf Sigorta Mevduat Fonu'nun hisseleri kendisine devrolunan bankalardaki bütün tasarruf sahiplerinin ve kreditörlerin fonlarını herhangi bir engel olmadan tam olarak kullanmasını sağlayacakBankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF), hisseleri kendisine devrolunan bankalardaki bütün tasarruf sahiplerinin ve kreditörlerin fonlarını herhangi bir engel olmadan tam olarak kullanmasını sağlayacağını bildirdi. BDDK'dan yapılan açıklamada garantinin uygulanmasına yönelik olarak şunlar söylendi " Garanti, Bankalar Kanunu'nun BDDK ve TMSF'ye verdiği yetkiler çerçevesinde, TMSF tarafından sağlanacaktır. Bu garanti, kayıtlı bilanço dışı yükümlülükler de dahil olmak üzere Türkiye'de kurulmuş mevduat bankalarının ve bu bankaların bilançolarında hesapları konsolide eden yurtdışı şubelerinin yükümlülüklerini kapsamaktadır. Garanti, Bankalar Kanunu'nun ilgili maddelerinin ihlâl edilmesi sonucunda söz konusu bankaların hisselerinin TMSF tarafından devir alınması ile işlerlik kazanmakta, böylece aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere, devralınan bankanın tüm yükümlülükleri garanti kapsamında bulunmaktadır. Garanti, bilanço dışı kalemler de dahil olmak üzere, bankanın TMSF'ye devredilmesine neden olan banka sahiplerinin ve ilgili tarafların mevduatı ve bankaların bunlara olan diğer yükümlülükleri, muvazaalı ve suça konu olduğu tespit edilen faaliyetlerle ilgili tüm mevduat ve yükümlülükler hariç olmak üzere, işlenmiş faizlerde dahil tüm yükümlülükleri kapsamaktadır. Hissedarların iştirak payları ve sermaye benzeri krediler faranti kapsamına dahil değildir" Fon'un garantiyi idare edebilmesi için gerekli kaynakların, Bankalar Kanunu'nda yer alan hükümler çerçevesinde verilen yetkilere dayanılarak Hükümet tarafından sağlanacağının kaydedildiği açıklamada, söz konusu garanti uygulamasına ihtiyaç duyulduğu sürece devam edileceği ve garantinin kamuoyuna önceden haber verilerek kaldırılacağı vurgulandı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT