BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Küreselleşme "Globalleşme" ve gerçekler

Küreselleşme "Globalleşme" ve gerçekler

Bazı politikacıların dilinden düşürmediği "küreselleşme" nedir? Küreselleşme ABD ve AB liderliğinde gelişmekte ve de fakir ülkelerin sömürülmesidir. Ya da geçmiş asırlarda Batı sömürgeciliğinin ve dominyon despotizminin yeni kılıfıdır.Bazı politikacıların dilinden düşürmediği "küreselleşme" nedir? Küreselleşme ABD ve AB liderliğinde gelişmekte ve de fakir ülkelerin sömürülmesidir. Ya da geçmiş asırlarda Batı sömürgeciliğinin ve dominyon despotizminin yeni kılıfıdır. Harp Akademilerinde yapılan son seminerde ise gelişmekte olan ülkeler küreselleşmeyi yeni iç çatışmalara (savaşlara) ve bölünmeye dayandırdıkları ve ülkemizde 13 milyon insanın açlık sınırında olduğu teşhisine katılıyoruz. Dünyada kuzey ve güney arasında gelir farkı giderek büyümektedir. Kuzey giderek zenginleşirken güney giderek fakirleşmekte, aradaki uçurum buna mukabil derinleşmektedir. Dünya Bankası istatistiklerine göre en az gelişmişler grubundaki ülkeler 1990 yılında 36 iken, 1995'te 42'ye ve 2000 yılında 48'e çıkmıştır. Dünya nüfusunun yarısından fazlasını ihtiva eden düşük gelir grubundaki ülkelerin "Gayri Safi Yurtiçi Hasılası" (GSYİH) dünya toplamının % 6'sıdır. Dünya nüfusunun altıda biri olan gelişmiş ülkeler ise dünya üretim toplamının % 80'ini karşılıyor. Küreselleşme (Globalleşme), G- 7 denilen 7 gelişmiş ülke lehine gelişmekte ve fakir ülkeler aleyhine dengesiz şekilde artmaktadır. Küreselleşme ile çok uluslu şirketler dünyayı sömürmektedir. 1994 yılında 40 bin olan çok uluslu şirketlerin sayısı 1999'da 63 bine; bunlara bağlı firma ve şubeler ise 250 binden 700 bine çıkmıştır. Çok uluslu şirketlerin 1998- 1999'da % 27 artışla yabancı sermaye yatırımı 640 milyar dolardan 865 milyar dolara çıkmıştır. Bunun 700 milyar doları gelişmiş 7 ülkeye yapılmıştır. Buna karşılık Afrika'nın tamamına ise ancak 10 milyar dolar yatırım yapılmıştır. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 25-30 Ocak tarihleri arasında İsviçre'nin Davos kasabasında "Dünya Ekonomik Forumu" (WEF) toplanacaktır. Yaklaşık 2 bin kişi tekelci (çok uluslu şirketlerin) yöneticileri, bunların hizmetindeki uzmanlar, devlet yöneticileri, kapalı kapılar ardında gizli toplantılarla sömürü planları yapmaktadır. Toplantının masraflarını IBM, BP, AMACO, Coca-Cola, ABB, Nestle, Dupont, AOL ve Deutsche Bank karşılıyor. Afrika'da Durban, Avrupa'da Salzburg, Asya-Pasifik'te Melbourne ve Yeni Delhi'de, Davos kararlarının icrası için planlar yapılıyor. Globalleşme karşıtı kuruluşların tepkisi bu sömürüyü önlemekten acizdir. ‘Herald Tribune"e göre dünyadaki 6 milyar insanın beşte biri olan 1 milyar 200 milyon kişi 1 (bir) doların altında gelirle yaşıyor. Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda Örgütü (FAO)nun tespitlerine göre şu anda 790 milyon kişi gıda sıkıntısı çekiyor. Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülkede hayvancılık ve tarımın çökmesi için ne gerekirse yapılıyor. Oysa ABD ve AB ise tarım ve hayvancılığını geliştirmektedir. ABD ve AB'nin hedefi ise gelişmekte ve fakir ülkeleri gıda bakımından kendilerine muhtaç ederek, onları hakimiyeti altına almaktır. Dünya Bankası yoksullukla ilgili son raporunda (IMF)yi borçlu ülkelere acımasız davranmakla suçlamıştır. "IMF'nin ülkelere kredi vermek için empoze ettiği ön şartlar haddinden fazla" demektedir. IMF ile iş gören her ülke daha fakirleşmiş ve hayvancılık ile tarımı çökmüştür. Türkiye de buna dahildir. Dünya Bankası raporuna göre neredeyse dünya nüfusunun yarısına yakını 2 milyar 800 milyon insan 2 dolar altında gelirle geçiniyor. 2 doların altında gelirle geçinen ülkeler; Zambiya nüfusun % 91.7'si, Nijerya % 90.8'i, Madagaskar % 88.8'i, Hindistan % 86.2'si, Pakistan % 84.7'si, Ruanda % 84.6'sı Nepal % 82.5'i ve Türkiye % 18'idir. Dünya Bankasının raporuna göre küreselleşme ile zengin ve fakir ülkeler arasındaki eşitsizlik artmıştır. Bu oran son 40 yılda iki misli artmıştır. En zengin 20 ülke ortalaması en fakir 20 ülke ortalamasının 37 mislidir. Gelirler arasında uçurum vardır. Güney Asya'da kişi başına Gayri Safi Milli Hasıla 440 dolar, Sahra Altı Afrika'da 500 dolar, Doğu Asya'da 1000 dolar, Ortadoğu'da 2060 dolar ve zengin 7 ülkenin ise 25 bin 730 dolardır. Not: Dünkü yazımızda "dünyadaki askeri harcama 1 trilyon dolar" yerine sehven "dünyadaki askeri harcama 1 milyar dolar" şeklinde çıkmıştır. Düzeltir özür dileriz.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT