BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Seyyid Emir Gilal "rahmetullahi aleyh" -3-

Seyyid Emir Gilal "rahmetullahi aleyh" -3-

Evliyanın büyüğü, eşi yoktu himmette, Devrinin bir tekiydi ilim ve mârifette. Sayesinde çok insan bulmuştu hidayeti, Daha doğmadan önce, görüldü kerameti..."Yum gözlerini!" Evliyanın büyüğü, eşi yoktu himmette, Devrinin bir tekiydi ilim ve mârifette. Sayesinde çok insan bulmuştu hidayeti, Daha doğmadan önce, görüldü kerameti, Ziyaret maksadıyla bir gün "Emir Gilal"i, Medineden bir grup, ilim ehli ahali, Buhara'ya gelerek sordular birisine; (Nasıl gidebiliriz Suhari beldesine?) Baktılar ki herbiri ilim ehli insanlar, Sordu ki; (Suhari'de sizin ne işiniz var?) Dediler: (Emir Gilal oluyor üstadımız, Kendisini ziyaret etmektir maksadımız.) O zat Emir Gilal'in vefat eylediğini, Söyleyince, bir keder kapladı her birini. Dediler: (Üstadımız mademki etmiş vefat, Bari oğullarıyla kuralım bir irtibat.) Onlar ile görüşüp, çok sohbet eylediler, Bir ara oğulları şöyle sual ettiler: (Medine beldesine hiç gitmedi babamız, Peki nasıl oluyor, o sizin üstadınız?) Dediler: (Emir Gilal, o yerlerde meşhurdur, Bizden başka bir nice talebesi mevcuttur. Hele hac mevsiminde gelirdi o muhakkak, Bu sene gelmeyince hepimiz ettik merak. Bizim diyarımızda çok sevilir, tanınır, Ona talebe olan, binlerce kimse vardır.) Bir gün sohbet ederken Esseyyid Emir Gilal, Kapladı kendisini, mânevi güzel bir hal. Hem de hac mevsimiydi anlatıyordu haccı, Buyurdu ki:(Şu anda görüyorum hüccacı.) Hak teala perdeyi kaldırdı gözlerinden, Ver gördü Beytullahı oturduğu yerinden. Hüccac ne yapıyorsa Beytullahta o sıra, Görerek anlatmağa başladı insanlara. Lâkin biri vardı ki, orada olanlardan, Düşündü ki: (Kâbe hiç görülür mü buradan?) Onun düşüncesini anladı Emir Gilal, Lütfedip huzuruna çağırdı onu derhal. Buyurdu ki; (Ey kişi, biraz yum gözlerini, Bak, sen de göreceksin benim gördüklerimi.) O kişi gözlerini kapayınca, ânında, Buluverdi kendini, Beytullahın yanında. Ve gördü ki Kâbe'yi tavaf eder hacılar, Hatta aralarında "Emir Gilal"dahi var. Uzun müddet seyredip, açınca gözlerini, Bildi Emir Gilal'in büyük kerametini. Ellerine kapanıp, af diledi kendinden, İstifade etmeğe başladı sohbetinden.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT