BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Gelir dağılımındaki uçurumlar

Gelir dağılımındaki uçurumlar

Son aylarda Türkiye'de ortaya çıkan yolsuzluk ve rüşvet skandalları bizim kadar yabancıların da ilgisini çekmekte, yolun nereye varacağını merak etmektedirler.Son aylarda Türkiye'de ortaya çıkan yolsuzluk ve rüşvet skandalları bizim kadar yabancıların da ilgisini çekmekte, yolun nereye varacağını merak etmektedirler. Görüştüğümüz Batılı iş adamları ve akademisyenler Türkiye'de güvenlik güçlerinin ve devlet organlarında çalışan denetçilerin yaptığı çalışmaları takdirle karşıladıklarını belirtmekte, dış dünyanın güvenini kazanmada yeniden önemli adımlar atıldığını vurgulamaktadırlar. Uluslararası finansal göstergeler, geçirdiğimiz tecrübeler, kaynak aktarımında ve yatırımlara yönelmede maliyetler ve pazar büyüklüğü kadar bir ülkedeki gelir dağılımının, sosyal huzurun da çok önemli faktörler arasında yer aldığını kanıtlamaktadır. Belki de en önemlisi resmi istatistiklerin kozmatik görünüme bürünmeden gerçekleri olduğu gibi yansıtabilmesidir. Sayısal göstergeler Türkiye'deki sorunlardan biri, devletin yayınladığı istatistiklerin gerçekleri tümüyle yansıtmamasıdır. Bu durum ulusal gelir/gider hesaplarımızdan, dış ticaret işlemlerine, tarım, sanayi ve hizmetler sektörlerinden, işgücü potansiyeline kadar her alanı kapsamaktadır. Örneğin, istatistiklere göre 65 milyonluk nüfusumuzun 45 milyonu 15 ve yukarı yaşlarda yer almakta, bunun 20 milyonu (% 94) istihdam edilmekte, sadece 1.5 milyon insanın (% 6) işsiz kaldığı vurgulanmaktadır. Buna karşılık, saha çalışmasına dayanan araştırmalar Türkiye'deki işsizliğin ortalama % 15'i bulduğunu, bazı illerde % 25'i aştığını kanıtlamaktadır. Türk-İş tarafından gerçekleştirilen bir araştırma ise, konuyu daha farklı yönlerden değerlendirmemize yardımcı olmakta ve gelir dağılımının hızla bozulduğunu göstermektedir. Türk-İş'in araştırması Türk-İş'in bulgularına göre, ülkedeki nüfusun en yoksul bölümünü oluşturan % 20'lik grup, toplam gelirin sadece % 5'ile yetinirken, en zengin % 20'lik grup ise, gelirin % 55'ine sahiptir. İşin daha da ilginç yanı Türkiye'deki en fakir ile en zengin arasındaki gelir farkı Afrika ülkelerinin de ötesine giderek, 234 kata çıkmasıdır. Türk-İş'in ifadesiyle Türkiye'deki en yoksul 134 bin aile, ortalama yılda 392 dolar gelir elde ederken, en zengin 134 bin ailenin yıllık ortalama kazancı ise, 92 000 dolardır. Böylesine çarpık bir gelir dağılımı, yabancı yatırımcıların gözünü korkutmakta, Türkiye'de ücretlerin düşük olmasına karşın onları cezbetmemektedir. Nitekim, 25 yıl önce bağımsızlığına kavuşan Surinam kadar bile olamamakta, yıllık yabancı sermaye akışımızı 1 milyar dolara çıkartamamaktayız. Bu da, bize dış kaynak sağlayabilmek için sadece özelleştirmenin, yatırım teşviklerinin, uluslararası kuruluşlardan olumlu sinyalleri almanın yeterli olmadığını, sosyal politikaya yönelik çalışmalara da büyük önem vermemiz gerektiğini kanıtlamaktadır. Böylesine bir yaklaşımla Türkiye, illegal yollardan kolay para kazanma kapılarını kapatmanın yanısıra, düşük gelir gruplarına da yeni fırsatlar sağlama olanağı elde edebilir.
Kapat
KAPAT