BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Globalleşme neticesi obur ve öbür dünya

Globalleşme neticesi obur ve öbür dünya

"Küreselleşme" yeni adı ile "globalleşme" nedeniyle dünyada gelir dengesi giderek bozulmaktadır. Yani zenginler daha zengin olurken; fakirlerin sayısı çığ gibi artmaktadır. Kuzey "obur" güney ise "öbür" dünya dersek, iki farklı dünya mevcuttur. Öbür dünyadan kasıt fakir ülkelerdir. Obur dünyadan ise..."Küreselleşme" yeni adı ile "globalleşme" nedeniyle dünyada gelir dengesi giderek bozulmaktadır. Yani zenginler daha zengin olurken; fakirlerin sayısı çığ gibi artmaktadır. Kuzey "obur" güney ise "öbür" dünya dersek, iki farklı dünya mevcuttur. Öbür dünyadan kasıt fakir ülkelerdir. Obur dünyadan ise... BM Tarım ve Gıda Örgütü (FAO)'ya göre şu anda dünya üzerinde 790 milyon kişi gıda sıkıntısı çekiyor. Dünya Bankası raporlarına göre dünyanın beşte birlik kısmı, yani 1 milyar 200 milyon insan açlık sınırı altındadır. Birleşmiş Milletler verilerine göre en az gelişmiş (fakir) ülke sayısı 1990 yılında 36 iken 2000 yılının sonunda bu rakam 48'e yükselmiştir. Dünya Bankası'na göre en zengin 20 ülke ile en fakir 20 ülke arasındaki kişi başına düşen Gayrisafi Milli Hasıla (gelir) 40 yılda ikiye katlanarak 37 katına çıkmıştır. Zengin ülkelerdeki kişilerin ortalama geliri 25.730 dolar iken Güney Asya ülkelerinin ortalama geliri 440 dolar ve Sahra altı Afrika ülkelerinin ortalama geliri 500 dolardır. Yine Dünya Bankası raporlarına göre dünya nüfusunun yarısı olan 2 milyar 800 milyon insan, günde 2 doların altında bir gelirle geçinmeye çalışmaktadır. Hatta Zambiya, Nijerya ve Mali gibi ülkelerde % 80'in üstündeki nüfusunun, günlük geliri 2 doların altındadır. Gelişmiş 7 ülke (ABD, Almanya, Japonya, Fransa, İtalya, Kanada ve İngiltere) dünyayı küreselleşme kılıfı ve de çok uluslu şirketler yoluyla sömürmektedir. Her gün onbinlerce insan 2 dolar bulamadığı için açlıktan ölürken; ABD halkı zayıflamak için 5 milyar dolar, kedi-köpek maması için 17 milyar dolar harcamaktadır. AB ise parfüm için 13 milyar dolar harcamaktadır. Eğlence ve kozmetik malzemelerine harcanan para ile dünyada açlık, su ve eğitim problemleri halledilir. Hatta geriye para da kalır. Her yıl açlıktan ve gıda yetersizliğinden ölenlerin sayısı 20 milyondur. Ve dünya nüfusunun % 24'ü yani 1.5 milyar insanın günlük geliri 1 dolar ya da 1 doların aşağısındadır. Açlık sınırında olanların açlığını gidermek için 40 milyon ton hububat yeterlidir. Zengin ülkeler ise hayvanlarını beslemek için 540 milyon ton hububat sarf etmektedirler. Zengin ülkeler fakir ülkelere silah satıp zenginliğine zenginlik katarken fakir ülkeler bu silahlarla savaşmaktadır. Bu, küreselleşmenin gereğidir. Harp Akademileri'ndeki son seminerde de ifade edildiği gibi, küreselleşme, iç çatışma ve bölünmeler temeline isnad etmektedir. Dünyada silahlanma amacıyla kişi başına 200 dolar harcanmaktadır. Halbuki çocuk başına 5 dolar harcansa 14 milyon çocuk bulaşıcı hastalıktan ölmekten kurtulacaktır. Dünyadaki açlığın ve temel sağlık problemlerinin en asgari ölçüde halli için 13 milyar dolar yeterlidir. Yani AB ülkelerinde parfüm için harcanan paraya eşittir. Yine ABD'de kedi-köpek maması için harcanan 17 milyar dolardan 4 milyar dolar daha azdır. Dünyanın en zengin 227 kişisinin serveti 1 trilyon doların üstündedir ve bu rakam, dünya nüfusunun % 45'ini ihtiva eden 2.5 milyar insanın 1 yıllık gelirine eşittir. Obur dünyada özel bakıcılara sahip hayvanlar, öbür dünyada ise yılda, sadece açlık sebebiyle ölen 20 milyon insan. Dünyada 1 milyar çiftçi topraksızdır. Çünkü GAP'ta olduğu gibi topraklar çokuluslu şirketlerin elindedir. Öbür dünyada sefaletten en çok etkilenen çocuklardır. Beş yaşın altındaki 1000 (bin) çocuktan 297'si (üçte biri) gıda yetersizliği, hastalık ve bakımsızlık gibi sebeplerden ölmektedir. 182 milyon çocuk açtır. 250 milyon çocuk ise ağır işlerde ve kötü ortamlarda çalışmaktadır. Son 10 yıl içinde savaşta 10 milyon çocuk ölmüş, 16 milyon çocuk sakat kalmıştır. Ve 10 milyon çocuk psikolojik travma geçirmiştir. 16 yaşın altındaki 100 çocuktan 25'i okula gitme şansına sahip değil. 2010 yılına kadar tedbir alınmazsa 850 bin çocuk AIDS'ten ölecektir. Bunlara ilaveten 1 milyar 900 milyon insan, temiz sudan (içme ve kullanma) mahrumdur.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT