BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Pazar yazıları

Pazar yazıları

İnsanoğlunu dünyada ve ahirette saadete kavuşturan yegane önderler, yalnızca Peygamberlerdir. İlk insan ve ilk Peygamber Hz. Âdem aleyhisselamdan itibaren gelen 124 bin Peygamber, aynı iman esaslarını vazetmiş ve insanlara mutluluğun reçetelerini tebliğ etmişlerdir.İnsanoğlunu dünyada ve ahirette saadete kavuşturan yegane önderler, yalnızca Peygamberlerdir. İlk insan ve ilk Peygamber Hz. Âdem aleyhisselamdan itibaren gelen 124 bin Peygamber, aynı iman esaslarını vazetmiş ve insanlara mutluluğun reçetelerini tebliğ etmişlerdir. Her devirde insanlar, kendilerine sunulan bu mesajlara uydukları nispette rahat ve huzura kavuşmuş, bu tebliğe uzak kalmaları nispetinde de bunalımlara ve vahşete sürüklenmişlerdir. Allahü tealanın merhametine bakın ki, insana; akıl ve iradesinin yanında, kendi içinden de bir numune gönderiyor. Bu şahsiyet (Peygamber), iman ve ameliyle bizzat örnek oluyor. Kıyamete kadar gelecek bütün insanlığa Peygamber olarak gönderilen Muhammed aleyhisselam ve onun tebliğ ettiği İslamiyet, bütün insanlığın yegane kurtuluş ümididir. Peygamber Efendimize vahyedilen Kur'an-ı kerim, bütün bir kitap halinde, birden nazil olmadı. Beşer hayatında cereyan eden çeşitli olay ve hadiselere binaen, peyderpey ve 23 senede tamam oldu. Cereyan eden olaylar karşısında inen ayet-i kerimeleri de bizzat kendisi açıklayarak, Eshab-ı kiramına yol gösterip ışık tuttu. O'nun yaşadığı devre, Asr-ı saadet dendi. Tarihen sabittir ki, insan yaratılalı beri, böylesine mutlu bir tabloya şahit olunmadı. Adeta, insan onunla kemale erdi. Nitekim, Cenab-ı Hakk, onların bu hallerinden razı olduğunu, yani onları beğendiğini bizzat haber veriyor. Asr-ı saadet iyi tetkik edilip incelendiğinde, insanlığın kemal noktası görülür. Asr-ı saadetten uzaklaştıkça, geçen zaman içinde bu kemal, gitgide zevale inkılap etti. Müslümanlar bölük pörçük oldu. Meydana gelen her ayrı kol, gerçek İslamiyet'in temsilcisi benim diyerek ortaya çıktı. İmanları zaafa uğrayan, birbirine düşen müslümanların kuvvet ve kudretleri ellerinden alındı ve zelil oldular. Bugün ise, durum bundan daha vahim ve korkunç bir manzara arzetmektedir. Zelil olmaya sebep olan imani zaaf, yerini, büsbütün imansızlığa terk etti zira! Dikkat ediniz, son zamanlarda, İslamiyet adına konuşan bir kısım zevat, Muhammedi imanı kaale almıyor; kendilerinin sözde imanlarını ön plana çıkarıyorlar! Ve bunun adına İslamiyet diyorlar. Bunu da televizyonların ekranlarından yaparak, binlerce insanın diniyle imanıyla oynuyorlar! Sevgili Peygamberimizi dinden ayrı tutup, Allah'ın kitabından başka sözde kaynak tanımayanlara, işte Allah kelamından cevap: 'Allah'ın yolu ile, Resulünün yolunu birbirinden ayırmak istiyorlar. Senin söylediklerinin bazısına inanırız, bazısına inanmayız diyorlar. İkisi arasında ayrı bir yol açmak istiyorlar. Bunlar, elbette kafirdir.' (Nisa Suresi, 149. ayet meali) Peygamber Efendimiz, bugünleri ve bu insanların hallerini ta o zamandan haber verdi. Ve; kurtuluş yolunu, 'Bu fırkada olanlar, benim ve Eshabımın gittiği yolda bulunanlardır' diye ikaz ve işaret buyurdular.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98631
  % 2.04
 • 5.7873
  % -2.43
 • 6.7061
  % -2.24
 • 7.6147
  % -1.16
 • 228.344
  % -0.72
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT