BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ermeniler’in Türk katliamına dair bir kitap

Ermeniler’in Türk katliamına dair bir kitap

Ortadoğu konusunda pekçok kitap yazılmıştır ve yazılmaktadır. Bunlar arasında objektif tahliller yapanı maalesef çok azdır. Nedense bir İslam düşmanlığı sebebiyle gerçek tahrif edilmekte yalanlar doğru hakikatler olarak ileri sürülmektedir.Ortadoğu konusunda pekçok kitap yazılmıştır ve yazılmaktadır. Bunlar arasında objektif tahliller yapanı maalesef çok azdır. Nedense bir İslam düşmanlığı sebebiyle gerçek tahrif edilmekte yalanlar doğru hakikatler olarak ileri sürülmektedir. Mamafih az da olsa mükemmel eserlere rastlanmaktadır. Bunlardan biri Ohio State Üniversitesi profesörlerinden Sydney Nettleton Fisher’in yazdığı The Middle East-Ortadoğu adlı eserdir. Kitap 1959’da önemli kitabevlerinden New York’taki Alfred-Knot tarafından basılmıştır. Ortadoğu konusunda objektif, doğru bilgi almak isteyeceklerin başvurdukları bir eserdir. Fisher kitabın başlangıcında “Son 2000 yıldır Batı bu bölgenin cazibesini görmüş kültürüne, dinlerine kaynaklarına ve politikalarına hayran kalmıştır” demektedir. Kitap daha ziyade üniversite öğrencileri için yazılmıştır, yazar “Bölgede pekçok ters, biribirine zıt görüşler, çeşitli milliyetçilikler de vardır” diyor. Kitap bölgenin modern tarihi üzerinde durmakta fakat “mazinin gelişmesini tam olarak anlamak” için Dr. Fisher İslam’dan önceki zamanı ve toplumları anlattığı gibi Abbasiler ve Emeviler imparatorluklarını da anlatmaktadır. Dr. Fisher, Ortadoğu’nun modern tarihinin Fransız İhtilali ve Napolyon ile başladığını belirtiyor ve “milliyetçiliğin ve reformların tohumları o zaman atıldı, bunlar da geniş fikir hareketlerinin belirmesine ve ticarete yol açtı” demektedir. Fisher Avrupa emperyalizminin menfaat ve ihtirasını anlatarak “Bu Jön Türkler hareketine ve onların başarısına sebep olmuştur. Bunu Arap milliyetçiliği izlemiştir” diyerek bu konulara büyük dikkat çekmektedir. Kitabın son ve dördüncü kısmında Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarının bölgeye etkileri, genç yeni ve modern Türkiye’nin meydana gelmesi, İran ve Mısır’ın önemleri, Arabistan’da petrolün ehemmiyeti, İsrail’in doğuşu izah edilmektedir. Bu mükemmel kitapta Ermeniler’in yaptıkları bir katliamdan da şöyle bahsedilmektedir.” Türk ordusunun Bakü’ye girmesi burada Ermeniler’in 10.000 Türk’ü öldürmeleri ve Bolşevik-Ermeni Darbesi sonucu olmuştur.” Bu beyan 23 Nisan 1960 tarihli The Asian Student-Asyalı Öğrenci adlı haftalık ilmi dergide Vartan Gregoryan adlı bir Ermeni öğretim üyesinin hiddetini mucip olmuştur. Stanford California’daki Stanford Üniversitesi’nde hoca olduğu anlaşılan bu zat bu katliamı inkâr etmektedir. Dr. Fisher gibi ciddi bir ilim adamı bu katliamdan bahsederken elbette bazı belgelere dayanmakta idi. Dr. Fisher Osmanlı İmparatorluğu’nun Birinci Dünya Savaşı’na girmesini İngiltere, Fransa ve Rusya’nın teşvik ettiklerini de yazmaktadır. Dr. Fisher Müttfiklerin “Türkiye’nin merkezi devletler iltihak etmesi halinde zaferden sonra onu taksim etmenin kolay olacağına karar verdiler” diye yazmaktadır. “Bu surette Rusya çok arzuladığı İstanbul’u ve Boğazları alabilecek” diye bir fikir yürütmektedir. Türkiye’nin savaştan önce Fransa, İngiltere hatta Rusya’ya devlet adamlarını yollayıp muhtemel bir savaş halinde müttefik olmak istediğini İngiltere, Fransa ve Rusya’nın nasıl geri çevirdiği hatırlanırsa Dr. Fisher’e hak vermek gerekmektedir. Sonunda bu devletlerin Dr. Fisher’in işaret ettiği arzuları gerçekleşmişTürkiye Merkez Devletler, Almanya, Avusturya-Macaristan, Bulgaristan’la beraber Birinci Dünya Savaşı’na girmiştir. Dr. Fisher’in Ermeni katliamını belirten bu kitabı çok önemlidir, gerekli kütüphanelerimizde ve bilginlerimizin kitaplıklarında mutlaka bulunmalıdır.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT