BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Dismenore (Ağrılı âdet)

Dismenore (Ağrılı âdet)

Dimenore, ağrılı âdet krampları demektir. Birçok kadın, genç ve orta yaşlarda âdet sırasında rahim kasılmalarını hissetmelerine rağmen dismenore terimi yalnızca ağrılı kasılmaları ifade etmektedir.



Dimenore, ağrılı âdet krampları demektir. Birçok kadın, genç ve orta yaşlarda âdet sırasında rahim kasılmalarını hissetmelerine rağmen dismenore terimi yalnızca ağrılı kasılmaları ifade etmektedir. Doğum kontrol haplarının ve çeşitli ağrı kesici ilaçların geliştirilmesine kadar dismenore en sık görülen jinekolojik şikayetlerden ve iş saati kayıplarının ana nedenlerinden biridir. Bu durumun şiddetli formunun olduğu kişiler arasında ayda 1- 2 gün çalışamadığı hesaplanırsa 600 milyon iş saati kaybına yol açmaktadır. Dismenore, primer ve sekonder (sonradan) olarak iki kısımda sınıflandırılır. Primer dismenorede ilk âdetlerle başlar ve genellikle belirgin bir patolojik neden bulunamaz şimdi artık bilinmektedir ki primer dismenorede birçok hastada ağrının nedeninde biyo kimyasal bir bozukluk vardır. Sekonder dismenorede ise genellikle görünebilir bir lezyon saptanır. Primer dismenore ergenlik sonrasındaki kadın popülasyonunun % 50'sini etkiler, bunların %10'u hastayı işinden alıkoyacak kadar şiddetlidir. 20-24 yaş arasındaki doğurmamış kadınlarda ve günlük aktivitelerinde daha yüksek stres skoru olanlarda daha sıktır. Egzersizin dismenorenin oranı üzerine belirgin bir etkisi yoktur. Primer dismenore hemen her zaman ilk adetten 6-12 ay içinde başlar, karın alt kısmında, adetin 1. ve 2. günü en şiddetli olmak üzere ağrı ile karakterizedir. Beraberinde kusma, bitkinlik, ishal, bel ağrısı ve şiddetli durumlarda bayılma görülebilir. Genelde 48-72 saat süren tedavide kişiye göre seçilen ilaç tedavileri uygulanır. % 90 ilaç ile tedavi sağlanabilir.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT