BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ermeni meselesi ve Batı

Ermeni meselesi ve Batı

Osmanlı Devletinin en sadık vatandaşı durumundaki Ermenileri, Osmanlıya karşı ayaklandıran Batı, asırlar öncesi politikasına yeniden dönmüştür.Osmanlı Devletinin en sadık vatandaşı durumundaki Ermenileri, Osmanlıya karşı ayaklandıran Batı, asırlar öncesi politikasına yeniden dönmüştür. Çeyrek asırdır, 13 Ağustos 1974’ten bu yana, Hıristiyan Batı’nın gerçek yüzünü, siz okuyucularımı adeta bıktırırcasına yazmakta ve de bu konudaki görüşlerimi ileri sürmekteyim. Şimdi, bu görüşlerimin yetkililerce değişik ifadelerle dile getirilmesi beni mutlu etmiştir. Harp Akademileri’nde “Avrupa Güvenlik ve Savunma Kimliği, Avrupa ve NATO İlişkilerinin Geleceği, Türkiye’ye Etkileri” konusundaki seminerde konuşan komutanlar hayati önemi haiz görüşleri açıkça ve içtenlikle ifade etmişlerdir. Bu konuşmalardan bazı önemli başlıklar ise şöyledir: “Bunlar, AB’nin ülkemize karşı haksız ve vefasız tutum ve davranışları olarak algılanmakta, Türkiye’yi aldatılmışlık duygusuna sevk etmektedir... Zirvede kabul edilen kararlardan, Türkiye’nin Katılım Ortaklığı Belgesi’nde yer alan Kıbrıs ve Ege Denizi ile ilgili bağlayıcı kararlar, güvenlik ihtiyaçlarımıza zarar verecek niteliktedir... Bazı AB ülkeleri, ülkemize karşı önyargılıdır ve her zaman Türkiye karşıtı hareketin içinde yer almaktadırlar. Bu ülkeler aslında Türkiye’nin AB’ye üye olmasına sıcak bakmamaktadırlar. Bazı Avrupa ülkeleri ise Türkiye’yi AB’ye almak yerine, AB ile Türkiye arasında yakın işbirliğini içeren bir statüde kalmasını istemektedirler. Geriye kalan Avrupa ülkeleri de Türkiye’nin AB üyeliğini kerhen desteklemektedirler. Türkiye’nin AB üyeliğini içtenlikle destekleyen bir AB üyesi yoktur...” Komutanlar bu görüşlere ek olarak, Sözde Ermeni Soykırımı Tasarısının Türk halkını rencide ettiğini, bu tasarının önümüzdeki günlerde başta Fransa olmak üzere birçok Avrupa ülkesinin ulusal parlamentosunda görüşüleceğini belirterek; “Bütün bunlar Türkiye’deki AB yandaşlarını hayal kırıklığına uğratacak, AB karşıtlarını da haklı kılacaktır. Bunlar gerçektir ve bunları söylemek zorundayız. Bu hassas ve karışık durum muvacehesinde Türkiye yeni politikalar ve stratejiler belirlemek zorundadır.” Ayrıca küreselleşmenin yeni çatışma ve bölünmeleri dayattığını belirten bir komutan: “AB Katılım Ortaklığı Belgesi’nde bireysel hak ve özgürlükler kapsamında bu devletin kurucusu ve asli unsuru olan Kürt orijinli vatandaşlarımız için kültürel haklar, anadilde yayın ve eğitim hakları adı altında, ülkemiz bölünmek istenmektedir...” diye görüş bildirmiştir. İçerden ve dışardan desteklenen bu gelişmelerin milli birliğimizi ve toprak bütünlüğümüzü bozacak büyük bir tehdit niteliği aldığını belirten komutanlar: “Çünkü bu oluşumların arkasında olan Avrupa, Ermeni kozu ile Kafkaslar’a Ege sorunu ile Balkanlar’a, Kıbrıs ve Güneydoğu sorunlarıyla da Ortadoğu’daki politikalara müdahil olmanın hukuki alt yapısını hazırlamaktadır.” şeklinde gayet yerinde açıklamalarda bulunmuşlardır. Son 50 yıldır Türkiye’yi idare eden siyasi ve bürokratların -istisnalar hariç- çoğunun, Batı’nın gerçek yüzünü tanıyamamış olması ülke için son derece kayıptır. Ama son seminerde emekli bir hava füze albayı olarak meslektaşlarımın Türkiye etrafında oynanan oyunları net olarak görmeleri ve Batı’nın gerçek yüzünü görüp açıkça ve mertçe haykırmaları ülke menfaatine son derece bir kazançtır. Avrasya’dan ABD’yi dışlamak için Avrupa Birliği, Rusya ve İran ile sıkı bir şekilde işbirliği içindedir. AB, PKK’ya desteği Rusya’ya devretmiştir. PKK, Suriye’den çıkarıldıktan sonra yeni üssü Ermenistan olmuştur. Rusya için terör sadece Çeçenlerdir. PKK’yı terör örgütü saymadığı gibi PKK’nın Ermenistan, Rusya, Orta Asya’da gelişmesini temin etmektedir. Maalesef kardeş Kazakistan bile PKK’ya destek veren ülkelerden biridir. PKK tarafından Rusya’nın Saratov ve Krasnador Kürt Evleri ya da Kürt kültür merkezlerinde, Kürt kültür ve tarihi verilen militanlar, ellerine 100 dolar sıkıştırılıp Kuzey Irak ya da İran’daki Urumiye kampına gönderiliyor. Burada silah ve savaş eğitimi alarak terörist haline geliyor. Bu kampların terörist kaynağı (Erivan, Tiflis, Kazakistan Çimkent ve Almanya’daki) Kürt Evleri ve Kürt Kültür Merkezleridir. Şu gerçeği unutmayalım ki, Rusya şu anda PKK’yı güçlendirme üssüdür.
Kapat
KAPAT