BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > MHP mi ırkçı bir parti?

MHP mi ırkçı bir parti?

Eski İstanbul Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bir açıklama yapmış, Selâmet Partisi'ni ve Refah Partisi'ni kast ederek demiş ki: "Biz, İslamiyete dayalı milliyetçilik yaptık; Hareket Partisi ise ırka dayanan milliyetçilik yaptı!"Eski İstanbul Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bir açıklama yapmış, Selâmet Partisi'ni ve Refah Partisi'ni kast ederek demiş ki: "Biz, İslamiyete dayalı milliyetçilik yaptık; Hareket Partisi ise ırka dayanan milliyetçilik yaptı!" Recep Tayyip'in bu değerlendirmesini gazetelerden hayretle okudum. İnanamadım. Belki tekzib eder diye bir hafta kadar bekledim. Ondan ve çevresinden bir ses seda çıkmadı. Kulaklarımla duymasaydım inanmayacaktım. Katıldığım iki toplantıda, Türk'ten, Türk Milletinden bahsedildiği zaman birkaç kişi zıpkın gibi fırladılar ve suratlarına kızgın bir demir yapıştırılmış gibi bağırmaya başladılar. "- Irkçılık yapmayın! Irkçılık yapmayın" dediler. Ah ne kadar hazin! Biz bu kardeşlerimize anlatamadık ki Türk milleti ve Türk devletleri, tarihlerinin hiçbir döneminde ırkçı olmadılar. En son Osmanlı Devletimiz de ırkçı olmadı. Cumhuriyet hükûmetlerimiz de! Biz bu kardeşlerimize öğretemedik ki ırkçılık başkadır, bir kimsenin kendi ırkını sevmesi başkadır. Bir kimsenin kendi ırkını sevmesi, aynı zamanda Sevgili Peygamberimizin de emri değil mi? O; "Kişi kendi kavmini sevmekle suçlanamaz!.." demiyor mu? Yüce Mevlâ: "Birbirimizi tanıyalım diye bizi ayrı kavimlerde" yaratmadı mı? Mehmet Emin Yurdakul: "Ben bir Türküm dinim cinsim uludur Sinem, özüm ateş ile doludur" derken ırkçılık mı yapıyordu? Irkçılık, bir milleti, sadece aynı ırka mensup olanlardan ibaret saymak ve devlet idaresini, sadece aynı ırktan olanlara ayırmaktır. Başka ırklara düşman olmak, onlara yaşama hakkı tanımamaktır. Dinini de, milleti kadar seven, yücelten Mehmet Emin'e kim ırkçı diyebilir? Kolay kolay hiç kimse, İslâmı Mehmet Akif bey kadar anladığını ve anlattığını iddia edemez. Peki büyük şairimiz İstiklâl Marşımızda: "Kahraman ırkıma bir gül... Ne bu şiddet bu celâl" veya "Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl" derken ırkçılık mı yapıyordu? Türk milliyetçiliğinin fikir babalarından Ziya Gökalp bey Türkçülüğün Esasları isimli eserinde diyor ki: "Irk, mevaşii -hayvanlar- fennin -bilgisinin- ıstılahlarındandır. Hayvan neslini teşrihe (araştırmaya, incelemeye) yarar. Kablel tarihte (Tarihten önceki devirlerde) saf ırkın bulunması şüpheli olduğu gibi, asırlarca yapılan muharebelerin temessülleri (karışmaları, bir şekle girmeleri) neticesinde bugünkü âlemde ari (saf) ırk aramak abestir (lüzumsuzdur) Kaldı ki ırk içtimai hasletlere tesir icra eden bir unsur değildir. Milleti yalnız ırk esası üzerine kurmak, menşei (kaynağı) meçhul bir tesadüfe terk etmek olur." Türkleşmek, İslâmlaşmak, muasırlaşmak fikriyle yola çıkan Ziya Gökalp beye kim ırkçı diyebilir? Türk kelimesinden, Türk milletinden rahatsızlık duyanlar veya bir kimsenin, haklı olarak Türklüğüyle iftihar etmesini ırkçılık sayanlar ikide bir yanlış suçlamalarla ortaya çıkmaktadırlar. Türkiye'de azınlık ırkçılığı vardır. Türk düşmanlığı vardır. MHP ırkçılık esası üzerine kurulan bir parti değildir. ... Günün önemli konferansı: Ön Türkler ve Kâzım Mirşan 27 Ocak saat: 14 Süleymaniye Kültür Merkezi Şifahane Cad. No: 6 Süleymaniye/İstanbul
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT