BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > ‘Romancılar Konuşuyor’

‘Romancılar Konuşuyor’

Her defasında kendi kendime sorarım: "Acaba bana yönelmiş sorulara verdiğim cevaplarda ne oranda doğruyu yansıttım?" diye.Her defasında kendi kendime sorarım: "Acaba bana yönelmiş sorulara verdiğim cevaplarda ne oranda doğruyu yansıttım?" diye. "Ölçüden çıktım mı, abartıya kaçtım mı, kendime yönelik övgülerle mi süsledim diyeceklerimi?" Bazen benimle yapılmış söyleşiler geçer elime, yeniden bir göz atarım. "Evet, bunlar doğru ama biraz böbürlenmişim..." derim. Yahut biraz müphem konuşmuşum... "Pek de ipucu vermişim canım. O kadar anlaşılır olmak doğru değil..." derim. Bu türlü eleştiriler yöneltirim kendime. Her an benden geride kalan ve zamana karışan sözlerime tenkitçi gözüyle bakarım ve eskileri biraz havai bulur, bir adım daha doğrulara yaklaşmış sayarım kendimi. Acaba gerçeten öyle mi olur, doğrusu bunu bilemem... Şu var ki bir romancının, bir hikayecinin yazdıklarıyla ilgili düşüncelerini görüş ve bilgilerini okuyucuya açması her yönüyle, her ayrıntısıyla olmasa bile okuyucu yazar arasındaki yaklaşımı kolaylaştıracak bir kapı aralar. Özellikle araştırmacılar, edebiyat tarihçileri, öğretmenler, öğrenciler bir yazarın yazarlığını oluşturan özel yönlerini ve verdiği yazma savaşının niteliklerini kendisiyle yapılmış mülakatlardan çıkarırlar. Böylece bütünüyle olmasa bile yazarı kendi iç çatışmaları, sanat anlayışı, nasıl ve niçin yazdığı, edebiyat meselelerine nasıl baktığı açısından az çok tanımış olurlar. Arkadaşımız Mehmet Nuri Yardım, işte bu düşünce ve gayeyle 53 romancımızı "Romancılar Konuşuyor" (Kaknüs Yayınları-0216 34108 65) adlı kitabında bir araya getirmiş. Yazıların çoğu Mehmet Nuri Yardım'ın çeşitli gazete ve dergilerde romancılarla yaptığı röportajları kapsıyor. Kitapta şimdi hayatta olmayan ve yazarın sadece eserlerinden tanıdığı Mehmet Rauf, Peyami Safa, Ahmet Hamdi Tanpınar, Kemal Tahir gibi isimler de yer alıyor. Yazar sadece mülakatlarla yetinmeyip, o romancının görüşlerini belirttiği yazılarından ve eserlerinden de yararlandığını belirtiyor. Mehmet Nuri Yardım çalışkan bir kalem, sanatçı yönünü de biliyoruz. Edebiyat için gerekli kaynak eserler hazırlamada takdir edilecek çabaları var. Bu kaynak eser edebiyatla ilgili herkes için özellikle günümüz edebiyatının önemli kalemlerini tanımak açısından yararlı olacaktır. Henüz bitmemiş bir çalışma olmasına rağmen, ister istemez o sayfalarda daha başka romancıların da adlarını aradım. Belki görüşemediği bu yazarlarla kitabın hacmini biraz daha genişletmesi beklenir. Gerçi 53 isim de bir kitap için az sayılmaz. Şunu özellikle belirtmeliyim. Günümüz edebiyatına bakışlarda objektifliği koruyan pek az araştırmacı, edebiyatçı var. Öyle eleştirmenler biliyoruz ki Türkiye'deki romancıları sadece kendi ideolojik düşünceleriyle değerlendirerek, sağ sol ayrımcılığı yapıyor. Kimileri de kendi istemediği, sevmediği, kafasına uymayan, fakat hikayeye diyelim ki mührünü vurmuş kimseleri hazırladığı antolojiye almıyor. Ne yaparsanız yapın, isterseniz dünyanın en güzel romanını, hikayesini yazın kafaları değişmiyor; dönüp bakmıyorlar bile. İşte böylesi şartlanmışlıklara karşılık Mehmet Nuri Yardım'ın bu çabasını, bu ard niyetsiz çıkışını alkışlamak gerekiyor.
Reklamı Geç
KAPAT