BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Cezayir'de Fransız vahşeti -15-

Cezayir'de Fransız vahşeti -15-

Yıllardır Fransızlar tarafından yönetilen Cezayir, ticaretinin büyük bir kısmını Fransa ile yapmak mecburiyetindedir. Bölgedeki ticari dengeleri kolaylıkla yönlendiren Fransa, çok iyi bildiği sömürgeciliği bu defa da, Cezayir'in diğer ülkelerle olan ilişkilerine karışarak uygular.Enkazın üzerinde bağımsız Cezayir Sömürgeci Fransız zihniyetinin allak bullak ettiği Cezayir, bağımsızlıktan sonra bir de ihtilâl geçirerek günümüze kadar geliyordu... 1.5 milyon şehidin yanısıra yerle bir edilen düzenin yeniden kurulması gerçekten de çok zor olmuştu... Sömürgeciler, kan ve gözyaşının yanısıra kargaşa ile sefillik bırakıp gitmişlerdi... Hür Cezayir'in yeniden kurulması çok zor olmuştu... Her ne kadar vahşet, işkence bitmiş; Fransa askerî ve siyasî bakımdan Cezayir'den ayrılmak mecburiyetinde kalmışsa da, bu hiçbir zaman "elini eteğini" çekme anlamında gerçekleşmemişti... Kültür ilişkilerinin yanısıra ticari alanda Fransa'nın halen Cezayir'de at koşturduğunu görmek mümkündü... Cezayir'in yurt dışındaki işçilerinin büyük bir kısmının Fransa'nın çeşitli şehirlerinde çalıştığı biliniyor... Buna mukabil, her şeye rağmen "kene" gibi yapışıp Cezayir'i terketmeyen Fransızlar'ın sayısı da oldukça kalabalıktı... Ayrıca, 19'uncu yüzyılın ortasından başlayarak Avrupa'nın çeşitli yörelerinden gelip, ovalardaki münbit topraklara yerleşen "kara ayaklılar" (pies noir)'da Cezayir'de yaşayan yabancılar... "Tehlikeli sakınca" Sömürgecinin ruhunda mündemiç olan istismar ve sömürü, zamanımızda bile karşımıza çıkmaktaydı Cezayir'de... Büyük bir kısmı Fransa'nın davranışına bağlı olan ticari dengeyi korumak için Cezayir çoğu defa zorlanıyordu... Bir diplomatın dediği gibi; "Bu eski sömürgeciye karşı bağımlı durum, tehlikeli sakıncaları kapsamaktadır." Daha önce sosyal ve kültürel alanda Fransız etkisinden kesitler verdiğimiz Cezayir'de gerçekten de ilgi çekici manzaralar gözümüze çarpıyordu... Yıllar yılı, inim inim Fransız vahşetiyle inleyen Cezayirliler'in, halen Renault ve Peugeot gibi otomobiller kullanmak mecburiyetinde kalmalarının temelinde ne yatıyordu? Bugün eğer Cezayir tüm ticaretinin yüzde otuzundan fazlasını Fransa ile yapmak mecburiyetinde kalmışsa, bunun da sebebini sömürgeciliğe bağlamak gerekiyordu. Türk ve Fransız farkı Cezayir'in yakın tarihinde daha doğrusu üç asırlık geçmişinde, iki ülkenin varlığı, sömürgeci zihniyet ile dost ve din kardeşi anlayışını çok güzel bir şekilde sergiler.. Eğer bugün Cezayir'de on-onbeş Türkçe kelimeden başka Türk izine rastlanmıyorsa, bunun açık mânâsı tartışılmaz bile... Yine bugün Cezayir'de Fransızca egemen ise, bunun da açık mânâsı, koyu bir sömürü değil midir?.. Türk'ün varlığı ise, o kadar dost ve kardeşlik anlayışıyla gelişmiş ki, zamanla İzmir'den paralı muhafız olarak getirilen Türkler bile, bugün Cezayirlileşmiş... Kanlar birbirine karışmış, asırlar sonra olsa da, Türk'ün saygınlığı, sevgisi yozlaştırılmamıştı... Oysa, 1830'larda Cezayir'e musallat olan sömürgeci Fransızlar, dil ve göreneklerin yanısıra, şarap mahzenlerini bile Cezayir'in başına belâ etmişlerdi... Cezayir'deki bu panorama, Osmanlı döneminden sonra sömürgeci yüzü gören bütün ülkelerde aynıydı. Karış karış... Evet, en büyük toplu mezar Harrata'da bulunmuştu. Sonra diğer toplu mezarlar, Fransız vahşetini günümüze kadar getirdi... Tizi-Ouzoui'nin çeşitli köylerinde... Adrar'da... Haynel-Maadi'de... Galisane'de... Tipaza'da... El-Asnan'da... Bouji'de... Tebass'da... Mouasker'de... Batna'da... ...Ve ülkenin çeşitli yerlerinde bulunan toplu mezarlara, gün geçtikçe yenileri ekleniyor... Bulunan her yeni toplu mezar, başşehirdeki anıtı daha çok anıtlaştırıyor sanki... Cezayir, bağımsızlık savaşının daha doğrusu Fransız vahşetinin büyük şahitlerinden siyahî doktor Frnatz Fanon'un dediği gibi "CEZAYİR TOPRAĞI SANTİM SANTİM ADIMLANMALI VE CEZAYİR AİLESİNİN NASIL PARÇALANDIĞI SORULMALIDIR..."
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT