BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Keşmir'le Dayanışma Günü

Keşmir'le Dayanışma Günü

13 yıldır bağımsızlığı için çalışan 12 milyon nüfuslu Keşmir'e dünya kamuoyunun ilgisini belirtmek üzere her 5 Şubatta Keşmir'le Dayanışma Günü töreni yapılmaktadır.13 yıldır bağımsızlığı için çalışan 12 milyon nüfuslu Keşmir'e dünya kamuoyunun ilgisini belirtmek üzere her 5 Şubatta Keşmir'le Dayanışma Günü töreni yapılmaktadır. Geçen yılki tören ve konferansa ben de İslamabad'da katıldım. Dünyanın 20 ülkesinden gelmiş milletvekili, profesör, gazeteci ve yazar Hindistan'ın haksız olarak senelerdir elinde tuttuğu Keşmir'e Birleşmiş Milletler'in tavsiye ettiği gibi bir plebisit yapılmasını istemişlerdir. Güvenlik Konseyi'nin 21 Nisan 1948 tarihli kararı aynen şöyledir: "Güvenlik Konseyi, Hindistan hükümetinin Cammu ve Keşmir Devletine müteallik ihtilaf hakkındaki şikayetini mütalaa ettikten, bu şikayeti desteklemek için Hindistan temsilcisini ve cevap ve karşı şikayetler için Pakistan temsilcisini dinledikten, Hindistan ve Pakistan'ın Cammu ve Keşmir'in Hindistan'a veya Pakistan'a iltihakının bir serbest ve tarafsız plebisit demokratik metodu ile kararlaştırılmasını arzu ettiklerini memnunlukla not ettikten, ihtilâfın devamının milletlerarası barış ve güvenliği tehlikeye düşürmesinin muhtemel olduğunu tesbit ettikten sonra Konsey'in 17 Ocak tarihli kararını teyit eder. 20 Ocak 1948 tarihli Konsey kararı ile kurulmuş olan Komisyon üyeliklerinin beşe çıkarılmasına ve bu kararla zikredilen üyelere ilâve olarak ..... ve ..... temsilcilerinin katılmasına ve Komisyon üyeleri kararın alınmasından itibaren on gün içinde tamamlanmazsa Konsey Başkanı beş üyeyi tamamlamak için Birleşmiş Milletler Üyelerinden gereken üyeyi tesbit edeceğine karar verdi." Bu referandum asla yapılamamıştır. Buna karşı çıkan Hindistan'dır. Hindistan Keşmir'in kurtulmasının Hindistan'ın parçalanmasına yol açacağını, bazan bu ayrılmanın Hindistan'ın müslüman vatandaşlarını (sayıları 100 milyondur) tehlikeye düşüreceğini, Keşmir'in ayrılmasının Hindistan'daki fundamentalistleri kuvvetlendireceğini iddia etmektedir. (Mushtaq-hmad Want-Profile of the Kashmir Liberation Struggle - Fifty Years of Kashmir Dispute. November 1998 p. 81) Hindistan Genel Valisi Lord Mountbatten 26 Ekim 1947'de İngiliz Başbakanı Mr. Climent Attlee'ye bir kopyası Pakistan Başbakanına gönderilen şu telgrafı yolladı: "Bu olağanüstü halde Keşmir'e yardım hiç bir şekilde Devleti (Keşmir'i) Hindistan'a iltihakına tesir etmek maksadını taşımamaktadır. Hindistan tartışmalı her toprak veya devletin iltihakını "halkın arzusuna göre kararlaştırılmalıdır" görüşünü kabul etmiştir. (Pİİ. Lakhanpal, Essential Documents and Notes on Kashmir, International Books, New Delhi - 6/ 1965 p. 65). Bu suretle Nehru da racanın imzaladığı iltihak belgesinin geçici olduğunu beyan etmiştir. Keşmir ihtilafı bugün dünyanın en uzun, en eski halledilememiş meselesidir. Artık dünya kamuoyu Keşmir'in haklı davasını anlamıştır. Fakat Keşmirlilerin direniş hareketi için Hindistan Prof. Nezir Ahmet Shawl'ın dediği gibi hep demir yumruk politikası izlemiştir. Keşmirli Mücahitleri yok etmeye yönelik başlatılan operasyondan bugünkü (ara ve imha et) hareketine kadar Hindistan hep silaha sarılmış ve direniş hareketini durdurmaya çalışmıştır. Hindistan direnişi kırmak için ağır silahlı helikopterleri ve bombardıman uçaklarını kullanmaktadır oysa direniş gün geçtikçe güç kazanıyor ve Hindistan'ın militarist yaklaşımı bir sonuç vermiyor. Bunu Hintli düşünürler de görmektedirler. Bir Hintli yazar olan Poonam Kaushik şunları yazmaktadır: "Hindistan'ın ciddi bir strateji belirlemesi gerekiyor. Hindistan artık yeni bir tutum ve yaklaşım içinde olmalıdır. Konsensüs aramaya yönelik isteksiz bir arayış cesur bir resmi girişim için yeterli değildir. Bu pratik hesaplardan daha çok siyasal romantizmi gösteriyor." Hindistan'daki büyük depreme komşu Pakistan da yardıma koşmuştur. Hindistan askeri çözümün yararsızlığını anlamalıdır. Hindistan yeni milenyumda mevcut silahlı direnişin hareketlere hız kazandıracağını bilmelidir. Bu Hindistan'daki diğer ayrılıkçı hareketlere hız kazandırmaz mı? Oysa Keşmir'in konumu farklıdır ve BM tarafından tartışmalı bir bölge olarak kabul edilmiştir. Büyük kültür, doğal güzellik ve sanat ülkesi Keşmir'e hakkı olan self determinasyon verilmelidir. Hindistan "Rajatarangi" yazarı Kalhana'nın 1148 yılında Keşmir'in İslam kılıcı ile değil sevgi ve şefkatle fethedildiği şeklindeki şu ifadesini unutmamalıdır: "Keşmir silahlı kuvvetler tarafından değil ancak manevi değerlerle fethedilebilecek bir ülkedir. Keşmirliler ölümden korkmaz onlar sadece Ahiretten korkar"
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT