BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Türkiye liderini arıyor!

Türkiye liderini arıyor!

Türk insanı, tarihinden tevarüs ettiği şekilde başa bağlı bir millettir. Onu çekip çevirecek, yönetip yönlendirecek, önüne hedef koyup ufuk açabilecek lidere muhtaçtır. Nitekim; liderini bulduğu zaman şaha kalkarak, zamana ve mekana hükmetmiş; lidersiz kaldığında ise, ufku kararmış ve çaresizliklere duçar olmuştur.Türk insanı, tarihinden tevarüs ettiği şekilde başa bağlı bir millettir. Onu çekip çevirecek, yönetip yönlendirecek, önüne hedef koyup ufuk açabilecek lidere muhtaçtır. Nitekim; liderini bulduğu zaman şaha kalkarak, zamana ve mekana hükmetmiş; lidersiz kaldığında ise, ufku kararmış ve çaresizliklere duçar olmuştur. Dün, öyle olduğu gibi, bugün de böyledir. Yavuz Sultan Selim gibi, bir cihangirin önderliğinde, yalnızca 8 senelik bir zaman diliminde nelere muktedir olduğuna tarih ilmi şahittir. Devrin mütefekkiri, bu zamanı, ikindi vaktine benzetiyor; müddeti kısa ancak, gölgesi en uzun olan.. diye vasfediyor. Dikkat ediniz; ne cumhuriyet ve ne de demokrasi, Türk insanının içinden gelen birer halk hareketi değillerdir. Milletin önüne düşen karizması yüksek liderler, bunları tatbik mevkiine koymuşlardır. Türk milleti tabiatı gereği zeki ve munistir. Yani, yeni şartlara intibak kabiliyeti yüksek ve uysaldır. Demokrasi ile bezenmiş cumhuri sistemlerde millet, hatta fert en öndedir. Bütün oluşumlar ona göre şekillenir. Onun arzu, istek, beklenti ve ihtiyaçları esastır. Milletin teşkilatlanmış şekli olan devlet ise, millete ve onun fertlerine hizmet için vardır. Türk insanının, dünya üzerinde işgal etmiş olduğu mekan, çetin bir coğrafyadır. İçeride ve dışarıda idaresi zordur; dolayısıyla her babayiğidin harcı değildir. Bir kere, bir imparatorluk bakiyesi olduğumuzu hiçbir zaman unutmamalıyız. Zaten, biz unutsak bile, dışımızdakilerin unutmadığı ve bu yüzden de hesap sormaya cüret ettikleri ortadadır. Düşmanın sinsiliğine bakınız ki, işgal eden onlar, yakıp yıkan, öldüren onlar olmasına rağmen; ağlayan ve hesap sorma küstahlığına kalkışan da yine kendileridir. Yavuz hırsız misali.. Türk’ün coğrafyasında oynattıkları taşlar, bir türlü yerli yerine oturtulamamaktadır. Balkanlar, Orta-Doğu ve Kafkasya çıban başı olmaya devam etmektedir. Barışın tılsımı Türk’ün elindedir ama; Türk, ısrarla tecrit edilmek istenmektedir. Bunun sebebi ise, gayet açıktır. Türk’ün kuvvet ve kudretinden, eski şaşaalı günlerine dönmesinden korkulmaktadır. Türk insanının susadığı lider, evvel emirde ülkeyi asli gündemine taşıyacak ve nereden geldiği ve ne idüğü belirsiz sahte gündemlere dur diyecektir. Zira, bu sahte gündemler, hayatı bize zehir ettiği gibi; maddede ve manada bir adım olsun ileriye doğru adım attırmıyor. Bu lider, milletine gönülden sevdalı; iç ve dış meselelere derinlemesine vâkıf, risk alabilen, gözü kara ve o nispette hukuka ve nizama bağlı, dünyalar arası muhasebe ve murakabenin önderi olacaktır. Türk’ün en büyük liderleri en zor zamanlarında çıkmıştır. İçinde yaşadığımız an, işte böyle bir zamandır. Ve, böyle bir lidere, her zamankinden daha fazla muhtacız...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT