Sık sık rapor alarak işe gelmediği gerekçesiyle iş akdi feshedilen kabin memuru, feshin haksız olduğunu savunarak işe dönme davası açtı. Davacı işçi, iş sözleşmesinin geçerli sebep olmadan feshedildiğini belirterek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini talep etti. 
Dava açılan havayolu şirketi ise davacının sık sık rapor alması sebebi ile uçuş operasyonunun aksamasına, iş gücü planlamasının olumsuz etkilenmesine, iş arkadaşlarının uçuş programlarında değişiklik yapılmasına sebep olduğunu savundu. Şirket bu sebeple İş Kanunu gereğince işçinin davranışlarından ve yeterliliğinden kaynaklanan geçerli sebeple kıdem ve ihbar tazminat ödenmek suretiyle feshedildiğini savundu. Raporları devamsızlık saymayan yerel mahkeme davayı kabul edince havayolu şirketi, kararı temyiz etti. Dosyayı görüşen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, İş Kanunu'na göre geçerli fesih haklarından birinin de sık sık hastalanarak rapor alma olduğuna dikkat çekerek yerel mahkemenin kararını bozdu. Yargıtay gerekçesinde, "Davacının sık sık rapor alması işyerinde olumsuzluklara yol açmış ve iş ilişkisinin işveren açısından çekilmez hale getirmiştir" ifadesi kullanıldı.  Dilek Gedik ANKARA