Cumhuriyetçi Türk Partisi-Birleşik Güçler (CTP-BG) Ulusal Birlik Partisi'nden (UBP) oluşan koalisyon hükümetinin programını Başbakan Kalyoncu açıkladı.
Kalyoncu, KKTC Anayasası'nın birinci maddesinde yer alan demokrasi, sosyal devlet, hukukun üstünlüğü ve laiklik ilkeleri gerçek anlamıyla hayata geçirileceğini belirterek, Kıbrıs Türk halkının kendisiyle ve ülkesiyle ilgili kararları herhangi bir müdahale olmaksızın özgür iradesiyle vermesinin demokrasinin olmazsa olmaz koşulu olduğunu söyledi.
- Polis, sivil organlara bağlanacak
Gerekli yasal düzenlemelerin bir yıl içerisinde tamamlanarak polisin ve itfaiyenin sivil organlara bağlanmasını sağlayacaklarını ifade eden Kalyoncu, Seçim ve Halk Oylaması Yasası'nın dokuz ay içerisinde değiştirilerek, KKTC'nin tek seçim bölgesi olarak kabul edileceğini kaydetti.
- Müzakerelere tam destek
Kalyoncu, Kıbrıs sorunuyla ilgili müzakere sürecinde, bütünlüklü çözüm temelinde gösterilecek çabalara ve bütünlüklü çözüm hedefinden şaşmaksızın güven yaşatıcı önlemler konusunda yapılacak girişimlere en aktif biçimde destek verileceğine dikkati çekerek, bu ilkeler doğrultusunda yürütülecek müzakerelerde tüm tarafların üzerlerine düşeni samimi bir biçimde yerine getirmesinin takipçisi ve bu yönde çaba gösterenlerin en büyük destekçisi olunacağını vurguladı.
Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı'nın ülke şartları ve AB normları çerçevesinde gerekli düzenlemeler yapılarak en geç altı ay içerisinde yasalaştırılacağını dile getiren Kalyoncu, yasa yürürlüğe girmeden, yeni müşavir gibi üst düzey kamu görevlisi ataması yapılmayacağını söyledi.
Yasa kapsamındaki kamu görevlilerinin sosyal ve ekonomik durumlarının iyileştirilmesine yönelik düzenlemelerin, ekonominin büyütülmesi ve bütçe olanaklarının geliştirilmesi gözetilerek belirlenecek bir programa uygun olarak gerçekleştirileceğini açıklayan Kalyoncu, Kamu Hizmeti Komisyonu'nun oluşumunu, yapısını ve işlevlerini düzenleyen yasa değişikliğinin en geç dokuz ay içerisinde yapılacağını bildirdi.
- Dış politika
Kalyoncu, hükümetin, Türkiye, Avrupa Birliği ve diğer ülkelerle ilişkilere büyük önem verdiğini belirterek, "Mali Yardım Tüzüğü'nün geliştirilerek uygulanması, Doğrudan Ticaret Tüzüğü'nün hayata geçirilmesi ve bunun ötesinde AB ile serbest ticaretin geliştirilmesini sağlayacak tüzüklerin hazırlanması, İslam Örgütü'ne üye ülkeler ve AB dışında kalan ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesi ve tüm bölge ülkeleriyle doğrudan ekonomik, kültürel ve sportif ilişkilerin kurulması dış politika alanında temel hedeflerimizdir" dedi.
Ekonomi ile ilgili temel hedeflerini, sosyal devlet ilkesini ön planda tutan, ekonomide kapsayıcı büyüme sağlayacak, yerel istihdam yaşatan, çevreyi koruyup geliştirerek kalkınan, topluma refah artışı sağlayacak, kendine yeten, değişime ayak uydurabilen yenilikçi ve rekabetçi bir ekonomi oluşturma olarak açıklayan Kalyoncu, bu çerçevede, ülkenin sosyal ve ekonomik gelişimini bu hedefe bağlı olarak planlamak amacıyla kamuyu, özel sektörü ve sivil toplumu katılımcı bir anlayışla bir araya getiren Sosyal ve Ekonomik Konsey'in dört ay içerisinde hazırlayacağını duyurdu.
Kalyoncu, Gazimağusa Limanı'nda özerk liman yönetimi kurulmasını sağlayacaklarına işaret ederek, sanayi bölgelerinin özerkleşmesi, sanayi, tarım ve hayvancılık alanlarında çalışmalar yapılacağını söyledi.
Ülkedeki en önemli kamu elektrik üretim işletmesi olan Kıb-Tek'in, özerklik, şeffaflık ve hesap verebilirlik temelinde, AB normları ve tavsiyeleri göz önüne alınarak enerji arz güvenliğini, sürdürülebilirliğini, verimli ve makul fiyatlarla elektrik dağıtılmasını sağlayacak şekilde 24 ay içerisinde yeniden yapılandırılacağını dile getiren Başbakan Kalyoncu, Kıb-Tek'ten elektrik alıp tüketen ve bedellerini henüz ödemeyen tüketicilerin borçlarının tahsil edilmesi için gerekli işlemlerin yürürlüğe gireceğini bildirdi.
Ömer Kalyoncu, İçişleri ve Çalışma Bakanlığına bağlı birim ve hizmetlerle ilgili reformların da hükümet programı içerisinde gündeme geleceğini belirterek, "Bu çerçevede, Belediye Yasa Tasarısı, Yurttaşlık Yasa Tasarısı, Daimi İkamet Yasa Tasarısı 9 ay içinde yasalaştırılacak" dedi.
Asgari Ücretler Yasası'nın bir yıl içerisinde değiştirilerek, komisyonun daha katılımcı bir anlayışla oluşturulmasının ve genel asgari ücret yanında sertifikalandırılmış ve yasal sertifika zorunluluğu bulunan mesleklerde yüzde 15 oranında artırılmış asgari ücret sağlanacağını söyleyen Kalyoncu, bir iş yerinde bir yıl çalışmış olanlara bir defaya mahsus yüzde 5 oranında artırılmış asgari ücret uygulamasının getirilmesinin de gündemde olduğunu sözlerine ekledi.