BM Cenevre Ofisi'nden yapılan açıklamada, BM'nin İşkence Konusundaki Özel Raportörü Juan E. Mendez, baskı, tehdit ya da zorla yemek yedirmenin "insanlık dışı" ve "onur kırıcı" olduğunu söyledi. BM'nin Sağlık Konusundaki Özel Raportörü Dainius Puras da açlık grevindeki tutuklulara rızaları dışında yemek yedirmenin hiçbir koşulda insan haklarıyla bağdaşmadığını ifade etti.
Mendez ve Puras, açlık grevine son vermenin yolunun zorla yemek yedirmek değil, idari gözetim altında bulunan tutukluların protesto ettiği insan hakları ihlallerini araştırmak olduğuna dikkati çekti.
BM özel raportörleri, İsrail hükümetine zorla yemek yedirme uygulamasından ve baskı yapmaya yönelik önlemlerden kaçınması ve açlık grevinden kaynaklanan aşırı durumlara alternatif çözümler bulması çağrısında bulundu.