Pakette, sığınmacıların barınması ve bakımı gibi maliyetleri  eyaletlerin ve yerel yönetimlerin üstlendiğine dikkat çekilerek yerel yönetimlere  verilmek üzere yardımın bu yıl 2 milyar avroya çıkarılacağı ifade ediliyor. 
 
2016'dan itibaren ise federal hükümet, eyaletlere ve yönetimlere,  kabul edilen her sığınmacı başına bakım, barınma ve diğer giderler için aylık 670  avroluk yardım yapılmasını kararlaştırdı. 
 
Bu para, bir sığınmacının ülkeye ilk başvuruyu yaptığı dönemden bu  başvuru sonuçlanana kadar veya en fazla 5 aylık dönem için geçerli olacak. 
 
Bunun için federal hükümetin 2,68 milyar avro ayırdığı ve bu meblağın  yılda 800 bin sığınmacı için hesaplandığı ifade edildi. 
 
Ayrıca sığınmacılar için inşa edilecek konutlar için 500 milyon avro,  yetişkin olmayan, 18 yaşından küçük sığınmacıların bakımı için de 350 milyon  avronun ayrılacağı kaydedildi. 
 
Ayni yardımlar yapılacak 
 
Öte yandan sığınmacılara ülkeye geldiklerinde kaldıkları ilk barınma  merkezinde bulundukları süre içinde verilen "cep harçlığı" gibi nakit yardımın da  ayni olarak verileceği ifade edildi. 
 
Bununla ekonomik gerekçelerle ülkelerinden ayrılan sığınmacıların  Almanya'ya gelmesi önlenmek isteniyor. Yine de nakit yardım yapılması durumunda  ise bu paranın en fazla 1 ay önceden verilmesi öngörülüyor. 
 
Mülteci olarak kabul edilmeyen ancak hala ülkede kalan kişilerin sınır  dışı edilene kadar sadece temel ihtiyaçlarının karşılanacağı, bu yardımın da aynı  yardım olarak verileceği ifade edildi. 
 
İlk barınma merkezlerdeki sığınmacılara gerekli ihtiyaçların yanında  her yetişkine "cep harçlığı" olarak aylık 143 avro veriliyor. Sığınmacılara bu  merkezden ayrıldıktan sonra cep harçlığı dahil 287 ila 359 avro arasında değişen  yardım yapılıyor. Çocuklara ise yaşlarına göre yardım veriliyor. Barınma  masraflarını eyaletler karşılıyor. 
 
Ekonomik gerekçelerle ülkeye gelenlerin ise hızlı şekilde sınır dışı  edilmesi isteniyor. 
 
Yasa tasarısına göre, ülkeye gelen sığınmacıların eyaletlere  dağıtılması görevini federal hükümet üstlenecek. Bunun için "bekleme merkezleri"  kurulacak. Sığınmacıların barınacakları yeni yerlerin açılması için Yapı  Planlanması Yasası'ndaki bazı maddelerin geçici süreyle gevşetilmesi planlanıyor. 
 
Uzun süre ülkede kalacak mültecilerin hızlı şekilde topluma ve iş  hayatına uyum sağlamaları amaçlanıyor. Bunun için söz konusu kişilerin uyum  kurslarına katılmaları ve kalifiye eleman olmaları durumunda, ülkeye geldikten 3  ay sonra kiralık işçi olarak çalışmasına izin verilmesi öngörülüyor. Düşük  kalifiye olan mültecilere ise iş piyasasının en erken 15 ay sonra açılması  isteniyor. 
 
İdari masrafların azaltılması için bir "sağlık kartı" çıkarılması  planlanıyor ancak söz konusu sağlık kartının çıkartılmasına eyalet yönetimleri  karar verecek. 
 
Arnavutluk, Kosova ve Karadağ'a "güvenli ülke" statüsü 
 
İltica başvurularını hızlı şekilde sonuçlandırmak için Arnavutluk,  Kosova ve Karadağ'ın "güvenli ülke" olarak belirlenmesi öngörülüyor. Daha önce  Sırbistan, Makedonya ve Bosna Hersek "güvenli ülke" olarak belirlenmişti. 
 
Bu ülkelerden gelenlerin çoğunluğunun ekonomik amaçlardan dolayı  Almanya'ya geçtiği ve hemen hemen hepsinin iltica taleplerinin reddedildiği  kaydedildi. 
 
Çeşitli alanlarda yasa değişikliği içeren paketin, bu hafta içinde  Federal Meclis'e gönderilmesi, ekim ayında da hem Federal Meclis'ten hem Federal  Eyalet Temsilciler Meclisi'nden geçmesi ve 1 Kasım itibarıyla yürürlüğe girmesi  planlanıyor. 
 
Almanya bu yıl için 800 bin ila 1 milyon arasında sığınmacı bekliyor.